Dom zdravlja ”Boško Dedejić” Mojkovac

0
837

Stambena i kadrovska politika koja je vođena u našoj ustanovi bila je primjer kako je obezbjeđivan i zadržavan kadar u Opštini. Nadamo se da će osnivanjem Stambene zadruge biti nastavljen taj pozitivni trend.

Omogućeno je obavljanje pripravničkog staža za doktore medicine i medicinske tehničare. Nastavljeno je sa edukacijom i doedukacijom zdravstvenih radnika.

Možemo se pohvaliti izuzetnom saradnjom Doma zdrav­lja sa Ministarstvom zdravlja, Fondom zdravstvenog osiguranja i lokalnom upravom, što bi nam i u budućnosti predstavljalo osnovu za dobru organizaciju zdravstvene zaštite u Opštini Mojkovac.

 

Direktorica Minić, dr Ikonija