Hitna kontracepcija

0
697

farmont kontracepcijaU organizaciji veledrogerije Farmont MP iz Danilovgrada 27. marta u hotelu Hilton održan je stručni skup na temu Oralna hitna kontracepcijaZnanjem protiv predrasuda. Na skupu su predavači predstavili najnovija saznanja o medicinskim aspektima hitne kontracepcije, kao i ulozi farmaceuta u izdavanju hitne kontracepcije. Po završetku predavanja, povela se diskusija u kojoj je učešće uzeo veliki brojfarmaceuta i ljekara iz svih krajeva Crne Gore.

Skup je podržan od strane farmaceutske komore.

Prisutne je u ime veledrogerije Farmont M.P. pozdravio Milun Koprivica, ističući zadovoljstvo zbog velikog odziva stručne javnosti i interesovanja za obostranu razmjenu stručnokorisnih informacija o ovoj važnoj temi ženskog reproduktivnog zdravlja.

Dr Lejla Bosak, MBA, mag. spec. oec. iz kompanije Arenda , koja je govorila na temu Medicinski aspekti hitne kontracepcije, podsjećajući da je cilj skupa znanje i sprovođenje hitne kontracepcije zato što je danas u Evropi približno pola trudnoća neplanirano, od kojih 2/3 završi abortusom. Pri tome, čak 30% žena jednom godišnje ima nezaštićeni odnos koji je rizičan za trudnoću.  Postavljajući pitanje zašto je toliko neplaniranih trudnoća, ukazala je na jednu ozbiljnu populacijsku studiju francuske autorke koja se često citira, a koja prikazuje da od 100 žena koje dođu na abortus, čak 61 žena uopšte nije znala da je imala za trudnoću rizičan polni odnos.

Naglasila je da je hitna kontracepcija metoda koja se koristi neposredno nakon polnog odnosa, i da nikako hitna kontacepcija ne može zamijeniti redovnu kontracepciju, zato što je skuplja i manje djelotvorna od redovne kontracepcije, ali za ženu koja je već imala nezaštićeni polni odnos predstavlja jedinu moguću metodu kontracepcije koja značajno smanjuje rizik od trudnoće.

Veliki preokret u području dostupnosti kontracepcije predstavlja zaključak Evropske agencije za ljekove iz 2014, koja je na osnovu svojih analiza provjerila sigurnost i djelotvornost i dala preporuku Evropskoj komisiji da donese odluku o promjeni režima izdavanja hitnog kontraceptiva EllaOne iz receptnog u bezreceptni. Tako je u januaru 2015. godine ovaj lijek, koji je dokazano djelotvoran i siguran za primjenu, postao korisnicama dostupan bez recepta, po mogućnosti u prvih dvadeset četiri sata nakon odnosa, kada je njegova djelotvornost najjača. Ta je odluka učinila kontraceptiv široko dostupnim ženama i farmaceute stavila na prvu liniju saradnje sa korisnicama u smislu postizanja javno zdravstvenih ciljeva.

Spomenuta odluka Evropske komisije izazvala je široku raspravu u Hrvatskoj te su se ginekolozi nakon te odluke sastali i analizirali preko dvije hiljade radova, te analizu sumirali u online dostupnu knjižicu naziva Oralna hitna kontracepcija, koja je namijenjena doktorima ali i svim drugim zdravstvenim radnicima kao pomoć u izdavanju ljekova za hitnu kontracepciju. Te su smjernice izradila tri ugledna ginekološka društva – kazala je dr Bosak.

Odgovarajući na pitanje kada postoji rizik od trudnoće, ukazala je da sperma preživljava pet dana, koliko spermatozoidi čekaju da u ženskim reproduktivnim organima sretu jajnu ćeliju.

– Prvog i drugog dana nakon odnosa je najviše ćelija. Ako se polni odnos desi unutar dva dana prije ovulacije, tada će biti puno muških polnih ćelija i tada je rizik od trudnoće najveći, ako se desi pet dana prije ovulacije rizik za trudnoću postoji ali je manji. No, ovulacija je neprediva te se u samo 12% žena dešava četrnaesti dan nakon ciklusa – dok sve ostale žene ovuliraju neki drugi dan .Zato je važno istaknuti da nema apsolutno sigurnih dana u ciklusu; tj. ima ih, no ne znamo tačno koji su.

Farmaceut dakle ne može sa sigurnošću znati u kojoj je fazi cikusa žena koja traži hitnu kontracepciju pa treba postupati kao da će žena uskoro ovulirati.

Pitanje ovulacije vrlo je važno za korisnice hitne kontracepcije jer hitni kontraceptivi (levonorgestrel, sintetskigestageni ulipristal acetat, selektivni modulator progesteronskih receptora) djeluju upravo na način da odgode ovulaciju na pet dana, koliko reproduktivnim organima žene preživljava sperma. Naime, dobro je dokumentovano da levonorgestrel nije djelotvoran ukoliko se primjeni nakon početka LH vala tj.  u razdoblju ciklusa koje neposredno prethodi ovulaciji, kada je rizik trudnoće najveći. Štoviše, s obzirom da je riječ o sintetskom gestagenu pozitivnom povratnom spregom njegova primjena u toj fazi ciklusa može ubrzati ovulaciju. Naprotiv, ulipristal acetat, EllaOne,  djelotvorno odgađa ovulaciju i u tom za trudnoću najkritičnijem razdoblju. Upravo se na taj način tumači opažena superiorna djelotvornost ulipristalacetata u pore]enju  s levonorgestrelom, zbog koje sva relevantna ginekološka stručna društva širom svijeta nedvosmisleno ističu Ella One kao najdjelotvorniju oralnu hitnu kontracepciju i prvi izbor u hitnoj kontracepciji.