Inicijativa u usavršavanju reanimacije novorođenčadi

0
782

[heading]U Podgorici održan dvodnevni edukativni seminar o reanimaciji novorođenčadi[/heading]

Dvodnevni edukativni seminar koji je za temu imao reanimaciju novorođenčeta realizovan je 31. oktobra i 1-og novem­bra u prostorijama Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore. Cilj projekta sprovedenog zahvaljujući donatorstvu NVO „Latter-day Saint Charities” bila je kontinuirana edukacija ljekara, medicinskih sestara i babica u oblasti neonatalne reanimacije. Eminentni stručni gosti iz inostranstva i stručnjaci domaće neonatologije potrudili su se da ovaj program postane prilika za kvalitetnu dopunu i nadogradnju ranije stečenih znanja i vještina. Ovo je bila prilika da se ukaže na nimalo ohrabrujuću činjenicu da približno 2-5% terminske i oko 80% preterminske novo­rođenčadi u svijetu zahtijeva neki od reanimacionih postupaka, najčešće stimulacije disanja, a ne manje od 1% od ukupnog broja novorođenčadi zahtijeva sprovođenje opsežnih procedura reanimacije. Dobro edukovan i uvježban stručni tim ima za zadatak da u toku prvih 60 sekundi života novorođenčeta primijeni odgovarajuće aktivnosti kako bi se pravovremeno i efikasno ukazala pomoć bebi da prodiše i adaptira se na novo okruženje. Inicijatori ovog naučnog seminara su Centar za nauku, Institut za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore i Udruženje pedijatara Crne Gore.

Prikazane aktuelnosti i inovacije neonatalne reanimacije

U okviru edukativnog seminara reanimacije novo­rođenčadi održanog u Institutu za bolesti djece, poseban naglasak postavljen je na značaj i pravilno sprovođenje ventilacije pozitivnim pritiskom. Nakon pozdravne riječi dr Slavice Vujisić, direktorice Centra za nauku KCCG, prisutnima su se obratili i dr Envera Lekić, koja je pojasnila načela reanimacije, i dr Danojla Dakić, koja je ukazala na različite faze reanimacionog postupka. O principima i tehnikama ventilacije pozitivnim pritiskom preda­vanje je imala dr Kerolajn Denson, a o njenoj primjeni u vezi sa spoljašnjom masažom srca govorio je dr Džordž Benet, sa Medicinskog centra u Juti. On je, takođe, govorio i o specifično­stima ovog projekta, inovacijama i aktuelnim trendovima neona­talne reanimacije koja u ovom trenutku zastupa Američka pedijatrijska akademija (AAP). Pravila spoljašnje masaže srca prezentovala je dr Rada Rudanović, iz Kliničkog centra Crne Gore, a u praktičnom dijelu seminara su učestvovale i dr Lidija Banjac, dr Ljubinka Dragaš, dr Mira Marković i dr Milja Nešović.

Dobrotvorna ustanova Svetaca posljed­njih dana (Latter-day Saint Charities) humani­tarna je organizacija koja finansira različite projekte za pomoć i razvoj 173 države svijeta. Bazirano na volonterskoj i donatorskoj osnovi, u svijetu je danas aktuelno 111 projekata pomoći unesrećenima zbog prirodnih kata­strofa, obezbjeđenja čiste vode, 5 kampanja za imunizaciju u 16 zemalja, te 1.484projekata lokalne inicijative u 101-oj zemlji svijeta.

Posebna zasluga za sprovođenje projekta, kako je istak­nuto više puta tokom skupa, pripada američkim građanima Kregu i Nensi Braun, koji trenutno žive u Crnoj Gori.

Sponzor skupa, Humanitarna organizacija ,,Latter-day Saint Charities” potrudio se da za realizaciju ovog projekta bude obezbijeđena i oprema za obučavanje – Laerdal lutke, Ambu baloni, ventilacione maske i kompleti za reanimaciju novorođenčadi u porođajnoj sali. Nakon obuke, oprema je donirana učesnicima programa obuke kako bi bila korišćena u daljem radu na našim porodilištima. Najnovije, šesto izdanje priručnika Američke pedijatrijske akademije Reanimacija novorođenčeta, bilo je, takođe, poklon učesnicima edukativnog programa. Obuka je bila sertifikovana i obavezujuća za dalje produženje lanca znanja i usavršavanja prikazanih tehnika reani­macije.

Za uspješno izvođenje reanimacije novorođenčadi neophodno je prisustvo edukovanog osoblja, tokom 24 časa, svakog dana u godini, sa najmanje jednim članom tima koji vlada tehnikom endotrahealne intubacije. Posjedovanje sredstava I opreme i medikame­nata (set za reanimaciju) koji su potrebni za uspješnu reanimaciju. Poznavanje faktora rizika od strane majke, ploda, kao i komp­likacija tokom porođaja, koji mogu da dovedu do kompromitovanja vitalnih funkcija novo­rođenčeta.

Danas se događa da na svaku na vrijeme reanimiranu bebu imamo 3-4 bebe sa moždanim oštećenjima stečenim zbog nedisanja po rođenju i odsustva pravovremene reanimacije.

Projekat obavezuje na razmjenu znanja i vještina

U okviru uvodnog dijela edukativnog skupa, pre­davačima, učesnicima obuke i posjetiocima obratila se dr Slavica Vujisić. Ističući zadovoljstvo zbog realizacije ovakvog poduhvata, ona je u ime Kliničkog centra istakla podršku ovakvim programima. – Zaista želim da kažem da Klinički centar podržava sve ovakve programe, da se jako zahvalim svim onima koji te programe daruju i da se radujem da u našu kuću dolaze kompe­tentni ljudi, da su uvijek dobro došli i da, naravno, podržavam odlaske naših kolega u institucije koje mogu da pruže dodatnu edukaciju.