Novi megabrend na svjetskom farmaceutskom tržištu

0
508

Svjetsko farmaceutsko tržište dobilo je 31. oktobra još jednog visoko uticajnog aktera. U Parsipaniju (Nju Džerzi), u sjedištu Farmaceutske kompanije „Watson Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: WPI)” zvanično je objavljena vijest o tome da je ova kuća okončala pripajanje Actavis grupe. U te svrhe je izdvojeno 4,25 milijardi evra. – Ovim pripajanjem stvorena je treća najveća kombinovana generička farmaceutska kompanija na svijetu, sa prihodima za koje se predviđa da će premašiti 8 milijardi dolara u 2012. godini – navodi se u Obavještenju Maje Gedošev, direktorke za korporativne komunikacije.

Lider u andro- i ginekofarmaciji

,,Watson Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: WPI)” je globalna farmaceutska kompanija integrisanih specijalnosti koja je usmjerena na razvoj, proizvodnju i distribuciju generičkih i brendiranih ljekova, kao i biosimilara (biološki sličnih lekova). Globalno i američko sjedište kompanije nalazi se u Parsipaniju (Nju Džerzi, SAD), dok je među­narodno sjedište u Cugu, u Švajcarskoj.

Watson je treći najveći proizvođač generičkih ljekova na svijetu, sa više od 750 proizvoda prisutnih na globalnim tržištima, kroz poslovanje u više od 60 zemalja svijeta. Brendirani Vatsonovi farmaceutski proizvodi globalno se razvijaju i lansiraju na tržištu prevashodno u oblasti urologije i zdravlja žena. Kompanija je, istovremeno, posvećena razvoju i stavljanju u promet biosimilara na poljima ženskog zdravlja, onkologije i drugim oblastima liječenja. Uz pomenuto, Watson je četvrti najveći distributer farmaceutskih proizvoda u SAD-u, posredstvom svog Anda Inc. ogranka. Razvija i licencira generičke farmaceutske proizvode van granica SAD-a, uz pomoć partnerske kompanije Medis.

– Danas smo spojili dvije moćne, profitabilne i brzo rastuće kompanije u jednu izuzetnu globalnu kompaniju. Kao rezultat ubrzanog integracionog planiranja, istovremeno ćemo početi da ostvarujemo najveću moguću korist iz nevjerovatne finansijske i komercijalne vrijednosti ove kombinacije – rekao je Pol Bisaro, predsjednik i generalni direktor Watson-a na skupu u Parsipaniju. Novoformirana kompanija zapošljava 17.000 radnika, predstavlja trećeg po veličini generičkog proizvođača na globalnom nivou, prisutnog na više od 60 tržišta. Očekivani prihodi premašiće 8 milijardi dolara u 2012.

Još jednu od inovacija predstavlja prisvajanje imena Actavis, koje će od 2013. biti korišćeno za poslovanje na globalnom nivou. – Iako je bio pionir u osvit industrije generičkih ljekova u SAD-u, 1984. godine, korporativni naziv Watson nikada nije registrovan na globalnom nivou. Kada smo 2009. godine pokrenuli našu strategiju širenja na svjetskom tržištu, postalo je jasno da nećemo biti u mogućnosti da ustanovimo jedinstveno, integrisano prisustvo na tržištu pod brendom Watson – objasnio je ovu odluku Bisaro. Jedinstveno ime, zaštićeno širom svijeta, koje asocira na akciju, viziju i snagu, i te kako predstavlja opis udruženog profila Watson-a i Actavis-a.

Watson je, kako se navodi u obavještenju Maje Gedošev, transakciju finansirao kroz kombinaciju terminskog zajma u iznosu od 1,8 milijardi dolara i izdavanje garantovanih ne-obezbijeđenih obveznica u vrijednosti od 3,9 milijardi dolara. Kompanija je navela da je transakcija istog trenutka ostvarila finan-sijski prirast i prije sinergacije. Inače, predviđeno je da ovaj poduh­vat dovede do uštede sinergije u vrijednosti od 300 miliona dolara na godišnjem nivou, tokom perioda od tri godine. – Sada kada je akvizicija završena, posjedujemo generička sredstva koja će unaprijediti naš kontinuirani organski razvoj i generisati jake gotovinske tokove koji će potpomoći brzu otplatu dugova, što će nam, sa druge strane, omogućiti da nastavimo da se fokusiramo na buduće investicije usmjerene na unapređenje našeg sveobuhvat­nog poslovanja – istakao je Bisaro.

Ova akvizicija kombinuje dvije rastuće, uspješne i visokoprofitabilne kompanije i na održiv način zaokružuje širenje Watson-a kao vodeće kompanije za proizvodnju generičkih proizvoda na globalnom nivou. Kombinovana kompanija svoje poslovanje započinje definisanom up­ravljačkom strukturom na globalnom nivou i agresivnim strategijama za sprovođenje integracije, usmjerenih na organ­ski rast i brzu realizaciju sinergija.

Višestruko umnoženi resursi

Novoosnovana kombinovana kompanija posluje u više od 60 država svijeta i zauzima 10 vodećih pozicija na više od 33 tržišta, uključujući SAD, UK, Kanadu, Australiju, nordijske zemlje i Rusiju. Sa ovakvim globalnim prisustvom, objašnjeno je u Obavještenju Maje Gedošev, novoosnovana kompanija posjeduje široku platformu za intenzivan organski rast u budućnosti. Regioni u kojima je moguć najizraženiji rast nove kompanije jesu SAD, Centralna i Istočna Evropa i Rusija, kao i Jugoistočna Azija i Australija. Novi brend je, takođe, i generička farmaceutska kompanija sa najbržim rastom u Zapadnoj Evropi, gdje rast nadmašuje cjelokupno tržište. Kombinovana kompanija će biti geografski raznolika, tj. približno 40 procenata svojih prihoda ostvarivaće izvan SAD-a.