Intervju: dr Dejan Mandić, direktor JZU Dom zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić“, Danilovgrad

0
2427

11Dom zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić“ u Danilovgradu primjer je dobre organizacije poslovanja i usluga koje se pružaju pacijentima već dugi niz godina. Taj trend kvalitetnog timskog rada zaposlenih na čelu sa menadžmentom, na zadovoljstvo pacijenata i svih zaposlenih, nastaviće i trudiće se da unaprijedi novi direktor Doma zdravlja dr Dejan Mandić.

S obzirom da ste nepuna dva mjeseca direktor Doma zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić“ u Danilovgradu, kakvi su Vaši prvi utisci o ovom Domu zdravlja?

Kao radnik Kliničkog centra Crne Gore, 13 godina sam kao specijalista urolog u ovom Domu zdravlja obavljao specijalističke preglede. Dom zdravlja u Danilovgradu doživljavam kao jednu dobro organizovanu jedinicu primarne zdravstvene zaštite u sistemu zdravstva Crne Gore. Ova ustanova svojim uslugama pruža maksimalnu zdravstvenu zaštitu svim građanima opštine Danilovgrad, kako sa svojim timovima izabranih ljekara, tako i sa podrškom od strane specijalista i subspecijalista koji su, kao radnici Kliničkog centra Crne Gore uključeni u rad ovog Doma zdravlja. Naglasiću da sam naslijedio hipoteku dobrog poslovanja koje je, u zadnjih desetak godina, obezbijedilo jako dobar rejting ovoj ustanovi, koja je ujedno i nosilac mnogih projekata, kao sto su projekat skrininga karcinoma dojke, debelog crijeva i prostate.

Po čemu se Dom zdravlja u Danilovgradu izdvaja od ostalih domova zdravlja u Crnoj Gori?

Dom zdravlja u Danilovgradu je prepoznat po tome što je menadžment znao da prepozna i brzo odreaguje na sve potrebe i zahtjeve zdravstvenog sistema Crne Gore, zahvaljujući dobrom rukovođenju i svim zaposlenima u Domu zdravlja. Bivša direktorka ove ustanove gospođa Zorica Kovačević je, nesebičnim angažmanom, menadžerskim sposobnostima i autoritetom mnogo doprinijela dobijanju ekskluziviteta ovog Doma zdravlja u mnogim projektima koji se u zadnjih osam godina rade. Prostorno, kadrovski i tehnički ova ustanova u potpunosti odgovara zahtjevima ovih projekata. Program skrininga karcinoma dojke je izuzetno dobro organizovan, kadar je posebno edukovan, tako da je veliki broj žena širom Crne Gore uključen u program prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Samo podatak da se u prosjeku obradi 150 žena mjesečno, sa jednim spececijalistom rendgenologije i tri rendgen tehničara, govori o ozbiljnosti i radu ove ustanove. Takođe, isto važi i za projekte skrininga karcinoma debelog crijeva i prostate. U sklopu Doma zdravlja radi i služba pozivanja određenih populacionih grupa koje su obuhvaćene programom skrininga. Broj građana uključen u ovaj program je jako veliki, a benefiti mnogostruki. Svaki na vrijeme otkriveni karcinom spašava život pacijentu, sa jedne strane, a sa druge strane pravi velike uštede zdravstvu Crne Gore za troškove daljeg liječenja takvih bolesnika.

Kakav je kadar, koliko kapaciteta i kakvu uslugu pacijenti mogu da očekuju u Domu zdravlja u Danilovgradu?

U Domu zdravlja u Danilovgradu je zaposleno 78 osoba, od toga je preko 80% medicinski kadar, ljekari, tehnčari, patronažni tehničari, laboranti, zaposleni u rentgen kabinetu, a jedan manji broj zaposlen je u rukovodstvu i menadžmentu Doma zdravlja. Usluge koje se ovdje pružaju su usluge primarne zdravstvene zaštite, usluge izabranog ljekara među kojima ima ljekara opšte prakse i ljekara specijalista opšte medicine, dva pedijatra, ginekolog, spec. radiolog i spec. med. biohemije. Osam timova izabranih ljekara rade u našem Domu zdravlja, a od toga dva izabrana ljekara rade u ambulanti u Spužu. Dom zdravlja, takođe, posjećuju konsultanati specijalisti i subspecijalisti iz Kliničkog centra Crne Gore. To su specijalisti interne medicine, kardiolog, endokrinolog, reumatolog, urolog, fizijatar, neurolog, ORL i oftalmolog kao i ortoped, dermatolog, hematolog i pneumofiziolozi iz bolnice u Brezoviku. Oni u toku nedjelje obrade sav broj pacijenata koji je iz primarne zdravstvene zaštite u Danilovgradu upućen prema sekundarnom i tercijalnom nivou. Laboratorija u sklopu ove ustanove radi sve potrebne testove od kompletnih krvnih slika, biohemijskih analiza, hormonskih statusa i tumor markera, a imamo i dobro organizovan rendgen kabinet čije je osoblje posebno edukovano za visoko sofisticirane procedure- mamografije, EHO dojki i Dopler krvnih sudova.

Koja savjetovališta rade u sklopu Doma zdravlja?

Savjetovalište za reproduktivno zdravlje, Savjetovalište za mlade i Populaciono savjetovalište nalaze se u sklopu Doma zdravlja u Danilovgradu. U savjetovalištima je po sistematizaciji angažovana po jedna medicinska sestra i ljekar iz određene specijalističke oblasti, ginekologije, pedijatarije i specijalista opšte medicine. Osim savjetovališta u sklopu Doma zdravlja se nalazi i služba fizikalne medicine koja radi po uputima i predlozima specijalista fizijatara iz Kliničkog centra Crne Gore ili naših konsultanata. Veliki dio troškova i sredstava koji su potrebni za organizaciju cijele ove službe participira sam Dom zdravlja iz svojih prihoda. Moram napomenuti je Dom zdravlja u Danilovgradu izuzetno dobro kadrovski i prostorno opremljen za izdavanje ljekarskih uvjerenja i obavljanje sistematskih pregleda koji zahtijevaju vrlo odgovoran tim i adekvatnu opremu, jer jedan sistematski pregled zahtijeva laboratorijske analize, RTG pluća, spirometriju, audiometriju, EKG, očni pregled i cijeli tim specijalista koji daju validnu i sigurnu ocjenu radne sposobnosti.