Intervju: Solvejg Rejgard Petersen

0
443

KOMUNICIRATI, KOMUNICIRATI …

 

Važna poruka koju Solvejg Rejgard Petersen sugeriše ne samo novinarima: komunicirati !

petersenSolvejg Rejgard Petersen, novinarka po profesiji, od 2002. je angažovana na različitim poslovima u vodećim danskim medijima,  a od 2014. njena interesovanja vezuju se za zdravstvo. Od 2017. vrši funkciju šefice  Medijskog centra Danske agencije za ljekove.

Kao dobar poznavalac prilika u medijima u Tivtu je, u okviru Medicalove Radionice za novinare, interpretirala rezultate događaja u kojima je imala aktivno učešće i dala preporuke za rad u medijima povezanim sa zdravstvom.

 

  • Jedna od tema na ovom skupu bio je odnos ekonomije i medicine. Šta mislite o tome ?

Da, to jeste veoma interesantno i to je nešto o čemu danas dosta govorimo u Danskoj. Imamo veliki broj aktera na tom planu: mnogo kompanija koje se bave proizvodnjom ljekova (značajni su, na primjer, proizvođači ljekova protiv depresije), ali i veliki broj autoriteta koji su vrlo, vrlo kritični u procjeni rada farmaceuta.

 

  • Šta mislite o odnosu novinara i farmakologa ? Kako to kod vas u Danskoj izgleda ?

Mislim da to postaje sve bolje. Imali smo tu veliku HPV debatu između ljekara i novinara, ali sada svi mogu da vide da svi ljekari u stvari propisuju primjenu te vakcine. Takođe, veliki je broj ljudi u Danskoj koji se bore za njenu primjenu, jer je to značajno otkriće. Ljudi se više ne sukobljavaju oko njene primjene jer su postali svjesni da treba da budu ujedinjeni u borbi za dobrobit zdravlja. Novinari, naravno, moraju biti još bolji u razumijevanju naučnika.

 

  • Šta biste izdvojili kao najaktuelnije u danskom medicinskom sistemu ?

HPV je nešto o čemu još uvijek razgovaramo i ustanovili smo da treba mnogo više da komuniciramo. Sada je dominantna tema digitalizacije. Razgovaramo o velikim data studijama tzv. real word data (engl.).

 

  • Kako to izgleda ?

Upravo smo donijeli odluku da danska medicina treba da oformi centar za meta analize od kog se očekuje da napravi mnogo značajnih meta analiza, na globalnom nivou. Razgovaramo o tome ko sve treba da se bavi tim analizama, s obzirom na to da su u projekat uključeni i društveni mediji.

 

  • Šta je, po Vama, najvažnija stvar  u medicini u ovom trenutku ?

Digitalna medicina i pitanje kako koristiti sve te podatke. Sve zemlje trebalo bi da ostvare saradnju u smislu razmjene podataka i donošenja zaključaka u vezi sa njima. Na osnovu toga moći ćemo otkriti koji bi pacijenti mogli imati benefite, a koji neželjene efekte terapije. Pomoću toga može se personalizovati terapija, povećati njena efektivnost ili minimizirati pojava neželjenih efekata.

 

  •  Svjedoci smo velike prisutnosti u medijima komercijalizovanih digitalnih uređaja tipa aplikacija za mjerenje krvnog pritiska, glukoze i sl. Kako njihova primjena izgleda u stvarnoj nauci? Možemo li ih koristiti sa 100% sigurnosti o njihovoj efektivnosti?

Ne mislim da možemo. Mislim da treba da budemo veoma oprezni u njihovoj upotrebi. To je i jedan od razloga zašto otvaramo navedeni centar u Danskoj. Potrebno je otkriti što više načina za zaštitu zdravlja. U tom smislu, moramo biti oprezni i primjenjivati ozbiljne preporuke i u smislu upotrebe komercijalizovanih uređaja.

 

  • Koja bi bila vaša poruka ljudima u ovoj zemlji?

Novinarima bih poručila da što više komuniciraju, i to na veoma odgovoran način. Mediji imaju značajnu ulogu u društvu i predstavnici društvenih medija treba da promovišu neki oblik kvaliteta i provjere podataka. Oni to, po mom mišljenju, često ne rade.

U ozbiljnijim medijima morate imati odgovornost za predstavljene podatke, što je slučaj i  uopšte u javnim komunikacijama. Vi u vašem časopisu treba da imate odgovornost kao ljekari kada dajete preporuke u vezi sa zdravljem.

Anita Đurović