Ispitivanje efekata komercijalnih preparata sa koncentracijom ureje 10% i emolijentnih masti na svrab i vlažnost kože

0
532

Koža predstavlja permanentnu barijeru prema mno­gobrojnim uticajima iz spoljašnje sredine.

Koža nije samo omotač tijela. Njene funkcije su brojne: zaštitna, tj. barijerna prema spoljašnjoj sredini, mehanička, imunološka (koža je najveći imuni organ), senzorna- čulno opažanje, sinteza vitamina D, endokrina, termoregulaciona, učestvuje u respiraciji i utiče na društvenu komunikaciju. Kako su promjene kože rezultat akcije i inter­akcije genetskih determinanti i faktora okoline, to se derma­tolozi ne mogu ograničiti samo na ispitivanje kože.

Suva koža jedan je od simptoma kod velikog broja pacijenata s dermatološkim oboljenjima. Oko 30% ukupne populacije se žali povremeno ili stalno na neki od simptoma suve kože.

Tačnu prevalenciju kožnih oboljenja teško je utvrditi jer većina studija koje se bave ovim problemom, koriste selekcionisane djelove populacije ili hospitalizovane bole­snike. Pored toga, razni socijalni faktori, kao i faktori sredine, utiču na pojavu i registraciju bolesti kože.

Poslije statističke obrade podataka, utvrđeno je da kod naših pacijenata postoji statistički značajno poboljšanje vlažnosti kože kod obije grupe pacijenata već poslije

Komercijalni preparati sa koncentacijom ureje 10% uz primijenjenu terapiju su pokazali bolji efekat kod naših praćenih pacijenata, u odnosu na ung. Emolliens.

Svakodnevno se sreću bolesnici čija je osnovna ili najizrazitija tegoba osjećaj svraba.

Svrab je prateći simptom brojnih zapaljenskih dermatoza, ali i drugih raznorodnih oboljenja bez očiglednog patološkog supstrata na koži. Osjećaj svraba često je pratilac ostarele kože.

Bolesnici svrab opisuju kao površinsku senzaciju, gotovo redovno simetrično i na istim mjestima. Kod osoba starijih od 60 godina svrab se javlja posle kupanja ili tuširanja kada se koža isuši, posebno ukoliko su primjenjivani jaki deterdzenti i sapuni. Simptomi se pogoršavaju zimi, kada je vlažnost spoljašnje sredine najmanja.

U toku pisanja ovog rada, koristili smo retrospektivu analiza protokola za jun- decembar 2010. godine. Za period 6 mjeseci u dermatovenerološkoj ambulanti u Plavu pregle­dano je 930 pacijenata, od toga, kod njih 158, tj. 16,98% je prisutan simptom svraba. Od 158 pacijenata, žena je bilo 89, tj. 56,32%, a muškaraca 69, tj. 43,68%.

Terapijski tretman je započet preparatima za topijsku primjenu i to je 40 žena (44,97%) i 30 muškaraca (43,47%) aplikovalo ung. Emolliens izrađen po recepturi oficinalne farmakopeje, a 49 žena (55,05%) i 39 (56,52%) muških pacijenata su aplikovali 2X dnevno topijske komerci­jalne preparate sa 10% ureje. U 79% slucajeva kod obije grupe smo imali dobar terapijski odgovor uz značajno smanjenje svraba.

 

Autori: Monika Mališić, Tina Božović, Jelena Novović, studenti Farmaceutskog fakulteta u Podgorici

Mentor: Marija Mališić-Korać, Dermatovenerološka ambulanta, JZU Dom zdravlja Plav