Izbjegavanje rizika i prevencija najbolji ljekari

0
417

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organi­zacije seksualnost se “odnosi na samu jezgru ljudskog bića, koja uključuje pol, rod, seksualni i rodni iden­titet, eroticizam, emocionalnu privrženost i ljubav, te ,,reprodukciju. Seksualni razvoj i ponašanje određuju umnogome i reproduktivno zdravlje, jer sa rizičnim ponašanjima dolazi do pojave bolesti polnih organa, a time se ugrožava sposobnost reprodukcije.

Dr sc. Katarina Sedlecki, iz Instituta za zdravstv­enu zaštitu majke i djeteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, kazala je da model seksualnog ponašanja mladih pogo­duje razvoju poremećaja reproduktivnog zdravlja.

– U Evropi se u bazične osnove rerproduktivnog zdravlja ubrajaju poštovanje seksualnih prava adolesce­nata, obezbjeđenje seksualnog obrazovanja i postojanje službi koje pružaju povjerljivost i kvalitet usluga-istakla je Sedlecki.

PRERANA TRUDNOĆA ŠTETNA PO ZDRAVLJE

Trudnoće prije 20-te godine mogu mnogo češće da izazovu komplikacije, nego trudnoće nakon te godine života. Prerana trudnoća može da dovede indukovane hipertenzije, anemije, prolongiranog porođaja, infekcija, prijevremenog poroda, zastoja u razvoju ploda, kao i do perinatalne i novorođenačke smrti.

Prim. dr Vladimir Perendija, naveo je da je u Americi najveći broj maloljetničkih trudnoća, te da se u svijetu godišnje porodi 16 miliona maloljetnica. Uzroci su različiti i unekoliko zavise od kulture, odnosno prakse ranih brakova. Najčešći razlozi su još i zlostavljanja i silovanja, nasilje u porodici, odrastanje u kolektivima, siromaštvo, nisko obrazovanje, upotreba droga i alkohola, razvijenost i dostupnost zdravstvene zaštite.

Edukacija i preventiva u vidu korišćenja kontra­cepcije osnovna su zaštita reproduktivnog zdravlja mladih, zaključeno je na skupu.