IZVJEŠTAJ CALIMS O PRIJAVAMA NEŽELJENIH DEJSTAVA LJEKOVA ZA 2015. GODINU

0
641

 Od ukupno 111 spontano prijavljenih sumnji na neželjeno dejstvo lijeka u 74 slučaja prijavu je poslao ljekar, dok je 34 prijave CALIMS dostavio farmaceut. Za jednu prijavu podaci o zdravstvenom radniku kao primarnom izvještaču nijesu poznati CALIMS, dok preostale dvije prijave predstavljaju medicinski nepotvrđene slučajeve.

U prethodnoj godini CALIMS je u saradnji sa Farmaceutskom komorom organizovala par edukativnih sastanaka o farmakovigilanci koji su bili namijenjeni farmaceutima. Na ovim sastancima je bilo riječi o ulozi farmakovigilance u zaštiti javnog zdravlja, značaju prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova kao jednom od indikatora kvaliteta rada zdravstvene ustanove, pružena su praktična uputstva o načinu popunjavanja obrasca za prijavu neželjenog dejstva lijeka i predstavljeni su dosadašnji rezultati u prijavljivanju neželjenih dejstava od strane farmaceuta. Farmaceuti su pokazali izuzetno interesovanje za sastanke što je za posljedicu imalo značajan porast prijava proslijeđenih od strane farmaceuta (Slika 1.). U zapadnoevropskim zemljama sa razvijenim sistemom farmakovigilance značajan udio prijava upravo čine prijave poslate od strane farmaceuta.

18

Slika 1. Profil primarnih izvještača u ukupnom broju spontanih prijava Izvori prijava prema zdravstvenim ustanovama

 Najveći broj prijava u prethodnoj godini poslali su zdravstveni radnici iz domova zdravlja (Tabela 2.). U domovima zdravlja, od maja 2012. izabrani doktori imaju mogućnost direktnog slanja prijava CALIMS kroz informacioni sistem PZZ, koji je kompatibilan sa informacionim sistemom CALIMS. CALIMS je unaprijedila i pojednostavila postojeću aplikaciju za prijavljivanje neželjenih dejstava ljekova i pustila je u rad u julu 2015. godine, a sve u cilju stvaranja mogućnosti da zdravstveni radnici na brz i komforan način proslijede svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka prema CALIMS. Posebno treba istaći značajnu ulogu ljekara iz Doma zdravlja Bijelo Polje, koji su slanjem zavidnog broja prijava, sugestijama i pozitivnim feedback-om umnogome doprinjeli sadašnjem izgledu aplikacije.

I pored činjenice da i ljekari u opštim bolnicama imaju mogućnost slanja prijava kroz informacioni sistem, samo je jedna prijava iz opštih bolnica proslijeđena CALIMS na ovaj način. CALIMS će zbog gore navedenog ponoviti komunikaciju prema direktorima zdravstvenih ustanova o zakonskoj obavezi prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova od strane svih zdravstvenih radnika i mogućnosti da ljekari u opštim bolnicama i domovima zdravlja proslijede prijavu neželjenog dejstva na jednostavan i brz način, kroz IS zdravstvene zaštite.

 

ZDRAVSTVENA  USTANOVA

BROJ PRIJAVA

    Dom zdravlja Bijelo Polje

31

    Klinički centar Crne Gore

23

    Zdravstvena ustanova apoteke Crne Gore      

    “Montefarm”

11

    Dom zdravlja Budva

4

    Dom zdravlja Podgorica

4

    Institut za javno zdravlje

3

    PZU Apoteka Lijek, Podgorica

3

    PZU Apoteka Kalina, Kolašin

3

    PZU Apoteka Tea Medica, Podgorica

3

    PZU Apoteka Maxima, Podgorica

3

    PZU Apoteka Eskulap, Kotor

2

    PZU Apoteka Achillea, Herceg Novi

2

    PZU Dr Štilet, Podgorica

2

    Dom zdravlja Herceg Novi

2

    Dom zdravlja Rožaje

2

    Opšta bolnica Bar

1

    Opšta bolnica Berane

1

    PZU Opšta bolnica Meljine

1

    PZU Doktorica Mica, Podgorica

1

    PZU Apoteka Iva Pharm, Bar

1

    PZU Apoteka Belladonna, Bar

1

    PZU Apoteka Medeon Farm, Podgorica

1

    PZU Apoteka Marija farm, Golubovci

1

    Dom zdravlja Andrijevica

1

    Dom zdravlja Berane

1

    Dom zdravlja Nikšić

1

    Dom zdravlja Plav

1

    Dom zdravlja Ulcinj

1

    Zdravstveni radnik (ne obavlja