Kampanja za prevenciju karcinoma dojke „Pođi na kontrolu“

0
191

Oktobar, 2021. godine

U organizaciji NVO Brini o sebi, tokom oktobra mjeseca 2021. godine realizovana je sedma kampanja za prevenciju karcinoma dojke pod nazivom „Pođi na kontrolu“. Karcinom dojke je najčešća maligna bolest kod žena širom svijeta, dok su preventivni pregledi najefikasniji način za smanjenje broja oboljelih, a time i smrtnosti od karcinoma dojke. O značaju redovnih preventivnih pregleda govori činjenica da je karcinom dojke izlječiv u 90% slučajeva ukoliko se otkrije na vrijeme.

Kampanja se održala pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore, uz podršku Instituta za onkologiju u okviru Kliničkog centra Crne Gore, dok su i ove godine partneri kampanje bili agencija Vision Event, kompanija Hoffmann-La Roche Ltd, Crnogorski Telekom i 30 privatnih ordinacija širom Crne Gore.

– Aktivnosti oktobarske kampanje bile su usmjerene na podizanje svijesti kod žena o brizi o sebi, o značaju preventivnih pregleda kroz redovne kontrole, veću informisanost o bolesti kroz edukacije, a sve u cilju smanjenja broja oboljelih žena i otkrivanje potencijalnih promjena u ranoj fazi. S obzirom na činjenicu da je kod žena često oboljenje i karcinom grlića materice, namjera kampanje bila je motivisati sve žene da obavljaju i redovne ginekološke preglede. S tim ciljem, NVO „Brini o sebi“ obezbijedila je partnerstvo sa 30 ordinacija širom Crne Gore, koje su u toku oktobra mjeseca omogućile prevetivne preglede dojki i grlića materice po do 50% nižim cijenama. Na taj način smo omogućili da i žene slabije platežne moći jednom godišnje mogu sebi da obezbijede preventivni pregled u cilju otkrivanja promjena u ranoj fazi – istakla je predsjednica NVO Brini o sebi, mr Ivona Dabetić.

Kako smo svjedoci da je ženama, posebno iz socijalno ugroženih porodica, prioritet da prvenstveno zbrinu djecu i porodicu, a sebe i svoje zdravlje stavljaju na posljednje mjesto, NVO „Brini o sebi“ u okviru ovogodišnje kampanje obezbijedila je besplatne preglede za žene iz socijalno ugroženih porodica.

Osim komunikacije koja je usmjerena na samu prevenciju, značajan dio ovogodišnje kampanje bio je usmjeren na žene koje se liječe od karcinoma dojke, kao i ostalih vrsta karcinoma, u cilju destigmatizacije pacijentkinja i promjene svijesti u javnosti o samoj bolesti. Tim povodom, ovogodišnji slogan kampanje glasio je „Tu smo za tebe!“. Tu smo za tebe kao porodica, tu smo za tebe kao društvo, tu smo za tebe kroz psihološku podršku u procesu liječenja, tu smo za tebe kroz obezbjeđivanje savremenih terapija za liječenje… Komunikacija je akcentovala podršku porodice pacijentkinjama, kao i podršku svih aktera uključenih u društveni život pacijentkinje i sam proces ozdravljenja, kao i podršku kompletne javnosti, kroz toleranciju i prihvatanje. Ovom dijelu kampanje značajnu podršku dao je Institut za onkologiju, kroz informisanje javnosti vezano za sam tok liječenja, tretman pacijentkinja, psihološku podršku koju dobijaju u toku samog procesa liječenja u okviru Instituta za onkologiju, kao i vezano za inovativne terapije kojim se pacijentkinje danas liječe, čime je procenat njihovog ozdravljenja značajno veći, kao i kvalitet života u toku samog liječenja.

– U Crnoj Gori se možemo pohvaliti dostupnošću savremenih terapija za pacijentkinje oboljele od karcinoma dojke, koj su napravile značajan pomak u liječenju – produžile su preživljavanje pacijenata uz očuvan ili poboljšan kvalitet života i značajno smanjile povratak bolesti. Rana dijagnostika i dostupnost inovativnih terapija za različite vrste kancera dojke su dvije ključne komponente za smanjenje stope umiranja od ove bolesti – istakla je direktorka Instituta za onkologiju, dr Sanja Lekić.

– Zahvaljujući visoko efikasnim inovativnim terapijama možemo reći da je karcinom dojke izlječiv u ranoj fazi bolesti. HER2 pozitivni rani karcinom dojke danas se sve češće liječi preoperativnom anti-HER2 terapijom, koja kod velikog broja pacijenata potpuno ukloni tumor prije operacije. Kod ovih pacijentkinja povratak bolesti je minimalan. Stope smrtnosti od karcinoma dojke u Evropi se smanjuju upravo zahvaljujući napretku u prevenciji, dijagnostici ali i značajnom napretku i uvođenju inovativnih terapija, što za pacijente sa karcinomom znači više lijepih trenutaka i momenata sa porodicom i prijateljima – dodaje dr Lekić. 

O značaju psihološke podrške osobama oboljelim od karcinoma, razgovarali smo sa mr Milenom Raspopović, psihološkinjom i psihoterapeutkinjom u Institutu za onkologiju.

„Saznanje da osoba boluje od raka neminovno predstavlja šok i za nju samu i za njene najbliže. Stiče se utisak gubitka kontrole nad sopstvenim životom i sveprisutne neizvijesnosti. Osoba prolazi kroz faze nevjerice, negacije, malodušnosti da bi došla do faze suočavanja sa bolešću i pomijeranja fokusa na raspoložive načine liječenja i borbe. U sklopu reakcije na saznanje o malignoj bolesti javljaju se emocije kao što  su strah, ljutnja, tuga… Uloga psihologa u radu sa oboljelima od raka je da im pomognu da prihvate sva ta  emocionalna stanja kao normalnu reakciju na neuobičajenu okolnost, da osjete slobodu da ispolje sopstvene emocije, kao i da im pomognu da u sopstvenom liječenju zauzmu proaktivni pristup, a da pritom uz liječenje ne zaborave da žive život. Psihološka podrška na Institutu za onkologiju obuhvata individualni rad u ambulantnim i hospitalnim uslovima, grupe podrške u hospitalnim uslovima, kao i rad sa  članovima porodice oboljelog. Psiholozi su tu da kroz različite faze bolesti i liječenja pruže razumijevanje, bezuslovno prihvatanje i poštovanje i podspiješe suočavanje i uspješnije prevladavanje distresa izazvanog izazovnom životnom situacijom u kojoj se pacijent nalazi.“

Sa ciljem  da se preduprijedi razvoj bolesti i potencijalna bolest otkrije u ranoj fazi, ključno je obavljati redovne preventivne preglede. Sa ciljem motivisanja žena da redovno obavljaju preventivne preglede, u toku oktobra mjeseca 30 ordinacija širom Crne Gore obezbijedile su do 50% niže cijene ultrazvučnih ili mamografskih pregleda, pregleda magnetnom rezonancom, kao i ginekoloških pregleda, a to su: Codra hospital, Cenex Medical, Ordinacija Natal, PZU “Eho dijagnostik” – ordinacije u Podgorici i Nikšiću, PZU Diagnostica, Gea Medical Bar, Poliklinika Medicus Plus, Mansa Medica Tivat, Ordinacija Medan, Ginekološka ordinacija Šoć, Poliklinika Hipokrat, Ars Medica, PZU Life, Mićunović Medical, Ordinacija Dr Rahović Bijelo Polje, Ginekološka ordinacija Vita Feminae Kotor, Consilium Budva, Ordinacija Bralić Rožaje, Dr Masoničić Bar, Catharum Kotor, Specijalistička ginekološko – akušerska ambulanta „Dr Jadranka Mladenović“ Budva, A Medical Bar, Ordinacija Hera, Rezidencija zdravlja Kerber, Internos Medical Centar, PZU Stojovic Herceg Novi, PZU Specijalna bolnica Dr Medtim, Fertilis Tivat i Eskulap Bar.

Na osnovu povratnih informacija o broju realizovanih pregleda u toku oktobra mjeseca, ponosni smo na aktivnosti kampanje, koje su rezultirale sa 50% do 70% većim brojem preventivnih pregleda u odnosu na prethodne mjesece.

U cilju edukacije o načinima prevencije karcinoma dojke sa akcentom na brigu o sebi, organizovana su edukativna predavanja sa stručnim licima, za sve zainteresovane društveno odgovorne kompanije i firme. Predavači su bili dr Sanja Lekić, onkolog i direktorka Instituta za onkologiju, dr Alma Crnovišanin Mučević, radiolog i šef Centra za RTG i UZ dijagnostiku u Domu zdravlja Podgorica, mr Milena Raspopović, psihološkinja i psihoterapeutkinja u Institutu za onkologiju i mr Ivona Dabetić, osnivač i predsjednica NVO Brini o sebi.

„Vjerujemo da smo zajedničkim aktivnostima NVO Brini o sebi, partnera kampanje i brojnih medija, koji iz godine u godinu daju značajnu podršku podizanju svijesti kod žena kada je u pitanju karcinom dojki, podstakli žene da osim ovog oktobra, bar jednom godišnje rade preventivne preglede i da na taj način brinu o sebi i svom zdravlju na vrijeme.“ – zaključuje mr Ivona Dabetić.