Keratoprozeta – vještačka rožnjača

0
705

TRANSPLANTACIJA ROŽNJAČE

ŠTA JE TO KERATOPROTEZA?

Keratoproteza je vještačka rožnjača. Ne može se oštetiti, na nju ne mogu uticati spoljašnji faktori, te zbog toga može dugo biti funkcionalna.

KOME SE MOŽE UGRADITI?

Vještačka rožnjača se ugrađuje u slučajevima kada se ne može obaviti transplantacija žive rožnjače, ili u slučajevima kada brojni pokušaji transplantacije žive rožnjače nisu dali rezultat, što je kao posljedicu imalo gubitak vida pacijenta. Zahvaljujući ovoj proceduri moguće je postići čudotvorne rezultate u smislu povratka vida. U nekim slučajevima koje smo imali priliku izvoditi, kod pacijenata koji preko trideset godina osim osjećaja svjetlosti nisu imali druge vidne sposobnosti, dobili smo izvanredne rezultate i veoma visoko poboljšanje vida. Ukoliko je oko tehnički gledano odgovarajuće, poslije ovog postupka je moguće postići vidnost i do 100%.

KOD KOJIH OBOLJENJA SE IZVODI OVA PROCEDURA?

Upala rožnjače, Stevens-Johnsonov sindrom ili oboljenja rožnjače i oboljenja kože kakav je Pemfoid, nakon brojnih i iz različitih razloga neuspjelih transplantacija žive rožnjače, poremećaji vida u djetinjstvu uzrokovani problemima s rožnjačom (Peterov sindrom ili Kongenitalna endotelijalna distrofija), te nasljedna urođena pomućenja rožnjače.

KOJE SU STOPE USPJEHA OVOG ZAHVATA?

Stope uspjeha ovih zahvata kreću se između 60% i 70%,  pri čemu je postotak uspjeha u veoma uskoj vezi  s tretiranim oboljenjem.

oko

POSTOJE LI RIZICI ILI POTEŠKOĆE?

Ljekar koji će izvoditi ovu proceduru neminovno mora biti veoma dobro obučen. Ova procedura zahtijeva poznavanje specijalnih hirurških tehnika. Pacijent mora biti pažljivo nadziran. Ova procedura sa sobom nosi brojne rizike. Zbog toga se ovi pacijenti tokom cijelog života moraju veoma pažljivo pratiti, te se eventualni dodatni hirurški zahvati moraju blagovremeno uraditi.

NA KOJI NAČIN SE PROTEZA PLASIRA U OKO?

Proteza se prvo u drugu rožnjaču plasira specijalnim tehnikama. Zatim se rožnjača zajedno sa ovom protezom transplantira u oko. Ovom prilikom se istovremeno često izvode i operativni zahvati vezani za glaukom – očni pritisak, zatim operacija katarakte pri čemu se uklanja sočivo i u unutrašnjost oka se plasira drugo očno sočivo, zatim se različitim tehnikama otklanjaju eventualna oštećenja prednjeg segmenta.

ŠTA SE DEŠAVA UKOLKO DOĐE DO ODBACIVANJA PROTEZE?

Može se promijeniti transplantat koji drži protezu ili se popraviti različitim tehnikama. Zbog toga nije nužno da se proteza odmah izvadi.

DA LI SE UZ OVAJ ZAHVAT MORAJU OBAVITI I NEKI DRUGI ZAHVATI?

S obzirom da pacijenti kojima je neophodna ova procedura često imaju problem sa glaukomom (povećanim očnim pritiskom) zajedno sa ovim zahvatom može se raditi i zahvat hirurškog plasiranja glaukomskog šanta, zatim specijalna hirurška tehnika približavanja očnih kapaka, koja se naziva pilarna tasaraofija, a koja se izvodi kod problema sa suvim očima, te hirurgija katarakte. Zbog svega navedenog neophodno je da proceduru izvodi iskusan ljekar koji je vješt u svim ovim tehnikama ili cijeli tim iskusnih ljekara.

DA LI SE NAKON OVE PROCEDURE MORAJU STALNO KORISTITI ODREĐENI LJEKOVI I NOSITI KONTAKTNA SOČIVA?

Pacijent uvijek mora nositi specijalno proizvedena kontaktna sočiva i ukapavati namjenske kapi za oči.

DA LI JE MOGUĆE DA SE NAKON PLASIRANJA PROTEZE NE VIDI ČAK NI SVJETLOST? DA LI SE MOŽE DESITI DA POSLIJE OVOG ZAHVATA KOMPLETNO OKO MORA BITI ODSTRANJENO?

Iako je u medicini sve moguće, teško da se može desiti potpuni gubitak sposobnosti viđenja svjetlosti. Ukoliko se djeluje pravovremeno, gotovo je nemoguće da nastupi ovakvo stanje. Ukoliko se proteza ni na koji način ne može održati u oku, tada se uradi transplantacija rožnjače bez proteze, te se u najgorem slučaju pacijent vraća u prvobitno stanje. Tako da, ukoliko se djeluje na vrijeme, potpuni gubitak svjetlosti ili odstranjivanje oka se nikada ne može dogoditi.

DA LI SE U TOKU ZAHVATA KERATOPROTEZE ISTOVREMENO MOGU TRETIRATI I OBOLJENJA KAO ŠTO SU KATARKTA, OČNI PRITISAK I OBOLJENJA RETINE?

U toku operativnog zahvata keratoprozeze, po potrebi se mogu tretirati oboljenja dijela oka koje oku daje boju (iris), oboljenja povezana sa očnim pritiskom, katarakta – bolesti prirodnog sočiva oka, kao i oboljenja retine.

TRANSPANTACIJA ROŽNJAČE

ŠTA JE TRANSPLANTACIJA ROŽNJAČE?

  • Dok se površina rožnice može regenerisati, unutarnji djelovi koji čine 95% rožnjače ne mogu se regenerisati. Dakle, oboljenja nastala u ovim djelovima mogu uzrokovati trajno oštećenje vida.
  • Ako se ova oboljenja ne mogu tretirati na neki drugi način, transplantacija rožnjače može postati jedina opcija.
  • Transplantacija rožnjače je zamjena prozirnog dijela očne rožnice s novim tkivom koje se uzima od druge osobe.

KOJI JE PROCENAT USPJEHA TRANSPALNTACIJA ROŽNJAČE?

Za različita oboljenja rožnjače, različite su i stope uspjeha. Ove stope uspjeha kreću se od 60% do 95%.