Keratoprozeta – vještačka rožnjača

0
491

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU TRANSPLANTACIJE ROŽNJAČE I TRANSPLANTACIJE BUBREGA, JETRE ILI NEKOG DRUGOG ORGANA?

Važna prednost transplantacije rožnjače u odnosu na druge transplantacije organa je da je ovdje riječ o nevaskularnoj transplantaciji. Zbog toga su stope odbacivanja transplantata puno manje u poređenju sa transplantacijom drugih organa.

MOŽE LI PRIMAOC ODBACITI TRANSPLANTAT ROŽNJAČE?

ŠTA JE TRANSPLANTACIJA ROŽNJAČE?  NA KOME SE IZVODI?

Transplantacija rožnjače je zamjena očne rožnjače (prozirnog dijela) s novim tkivom koje se uzima od druge osobe. Unutrašnji djelovi, koji čine 95% rožnjače, ne mogu se obnavljati. Zbog toga, oboljenja nastala u ovim djelovima mogu uzrokovati trajno oštećenje vida. Kod ovakvih oboljenja može biti neophodna transplantacija rožnjače. Među ovim oboljenjima spadaju keratokonus, infekcija rožnjače (keratitis), ozljede rožnjače, nasljedne bolesti rožnjače i oštećenja rožnjače nakon operacije oka.

KOJI JE PROCENAT USPJEHA TRANSPALNTACIJA ROŽNJAČE?

Važna prednost transplantacije rožnjače u odnosu na druge transplantaciju drugih organa je da je ovdje riječ o nevaskularnoj transplantaciji. Zbog toga, u zavisnosti od oboljenja, stopa uspjeha ovih zahvata ide i do 90%.

ŠTA SU LAMELARNA TRANSPLANTACIJA ROŽNJAČE I TRANSPLANTACIJA ROŽNJAČE NOVE GENERACIJE? KOJE SU NJIHOVE PREDNOSTI?

Transplantacija prilikom koje se transplantira samo oboljeli dio rožnjače naziva se lamelarna (slojevita) transplantacija. Prednji dijelovi (stroma i epitel) koji čine približno 95% rožnjače služe kao zid, a stražnji dijelovi (Descemetova membrana i endotelni sloj) su slojevi koji rožnjaču čine prozirnom. Odbacivanja transplantata se uglavnom odnose na ovaj 5%-tni sloj koji rožnjači osigurava transparentnost. Kod određenih oboljenja oboli samo prednji, dok kod drugih samo zadnji dio rožnjače. Iz tog razloga se transplantira samo oboljeli dio, čime se osigurava minimalna promjena.

TRANSPLANTACIJA ROŽNJAČE NOVE GENERACIJE – KOJI SU TIPOVI LAMELARNE TRASNPLANTACIJE ?

Postoje 2 glavna tipa. To su:

1) Prednja transplantacija (DALK)

2) Zadnja transplantacija (DSEK, DMEK) i

3) Transplantacija femtosekundnim laserom

ZBOG ČEGA SE PREFERIRA LAMELARNA TRANSPLANTACIJA SLOJEVA ROŽNJAČE?

Zato što se samo dio rožnjače zamjenjuje, mogućnost odbacivanja transplantata je manja, transplantat ima duži životni vijek, manje se “kvari”, povećana je otpornost na spoljašnje traume oka, kod nekih oblika nema šivenja, kod nekih tipova se može postići savršen vid, tako da je rezultat sveukupno gledajući puno bolji.

MOŽE LI SE SVAKA TRANSPLANTACIJA OBAVITI LAMELARNOM TEHNIKOM?

Ne, sva oboljenja nisu pogodna za ovaj tip zahvata. Ukoliko su oštećeni svi slojevi rožnjače, ne može se raditi ovaj vid transplantacije. U ovakvim situacijama izvodi se klasična transplantacija rožnjače. Međutim, u situacijama kada je to moguće, korištenje ove tehnike ima višestruke koristi.

ŠTA JE DALK (PREDNJA) TRANSPLANTACIJA ROŽNJAČE? KOME SE MOŽE URADITI?

Transplantacija spoljašnjeg sloja (suprotno od DMEK transplantacije) koji čini 95% rožnjače naziva se DALK. Ovom prilikom se ne transplantira unutrašnji dio koji rožnjači daje prozirnost. Kod ove transplantacije vjerovatnoća odbacivanja transplantata skoro ne postoji. S obzirom da pacijent zadržava vlastiti unutrašnji sloj rožnjače, mogućnost javljanja potrebe za zamjenom transplantata u budućnosti se značajno smanjuje, a oko je u poređenju sa klasičnom transplantacijom rožnjače 5 puta otpornije na spoljašnje traume (udare). Razdvajanje 95%-tnog dijela rožnjače od 5%-tnog dijela nije nimalo jednostavan posao, te se za ovo razdvajanje koristi vazduh ili drugi specijalni mediji i tehnike. Kod ovog vida transplantacije se ne radi klasično zašivanje tkiva. Zbog toga oštrina vida ostaje na istom nivou kao kod klasičnih transplantacija.

NA KOME SE IZVODI DALK (PREDNJA) TRANSPLANTACIJA ROŽNJAČE?

Preferira se izvođenje na pacijentima koji imaju oboljenje spolješnjeg, 95%-tnog sloja rožnjače. Prvo među ovim oboljenjima je keratokonus, zatim distrofije rožnjače, povrede rožnjače, zatim transplantacije koje se rade u cilju uklanjanja ožiljaka koji su posljedica infekcije rožnjače (herpes rožnjače ili druge infekcije).

ŠTA SU DESK I DMEK (UNUTRAŠNJA) TRANSPLANTACIJA ROŽNJAČE?

Transplantacija unutrašnjeg sloja koji čini 5% rožnjače naziva se DESK i DMEK. Dok se kod DESK-a zadržava dio prednjeg sloja, kod DMEK-a nema prednjeg sloja. Pošto je ovdje riječ o vrlo osjetljivom sloju, neophodno je da se transplantacija ovog sloja izvrši tako da se sloj ne dodiruje ničim, ili uz minimalno dodirivanje. Iz istih razloga se dio koji se transplantira ne zašiva već se za primaoca pričvršćuje vazduhom ili specijalnim plinom. Nakon operacije potencijalno je moguće da se postigne 100% vidnost. Proces oporavka od operacije može biti veoma brz. Dosadašnji rezultati pokazuju da se postoci odbacivanja transplantata smanjuju, kao i da je olakšana eventualna ponovna transplantacija. Oko je u poređenju sa klasičnom transplantacijom rožnjače 5-7 puta otpornije na spoljašnje traume (udare). Međutim, u hirurškom smislu gledano, ovaj zahvat iziskuje veliko iskustvo.