Ključno je povjerenje

0
190

Dr Slađana Račić: Započinjanjem vakcinacije mi krećemo na put koji će trajati dugo godina i koji ima za cilj pristizanje mnogih razvijenih zemalja i društava koji vakcinaciju sprovode već nekih 10-15 godina.

– Po svim istraživanjima, a i po iskustvima, smatra se da zdravstveni radnici, prije svega pedijatri, svojim stavovima, a više od svega kontaktom sa roditeljima, mogu u značajnoj mjeri doprinijeti tome da roditelji donesu odluku o vakcinaciji svoje djece —  smatra dr Slađana Račić, spec. pedijatrije Doma zdravlja — Podgorica. Angažujući se da u okviru Sastanka o HPV vakcinaciji u Crnoj Gori svojim stručnim stavom animira za učešće u ovom projektu što veći broj građana, dr Račić je ovom prilikom objasnila da je HPV vakcina, s jedne strane, implementirana u naš redovni kalendar vakcinacije, a sa druge, ima dodatni pozitivni efekat jer je to vakcina protiv malignih bolesti i kao takva ima posebno i uzvišeno mjesto u prevenciji bolesti i zaštiti zdravlja.

Upozoravajući na činjenicu da je vjerovatnoća nastanka HPV infekcije ogromna i da su to infekcije koje mogu da dovedu do izuzetno teških oboljenja, dr Račić je ukazala na poseban značaj postojanja vakcine kao mjere prevencije. — Od 2006. su dati milioni vakcina koji su potvrdili da je širokom upotrebom vakcina potpuno bezbjedna i široko rasprostranjena. Sve je više dokaza iz brojnih država koje već godinama daju vakcinu da ona dovodi do smanjenja pojave premalignih i malignih bolesti grlića materice i genitalnih bradavica — objasnila je ona.

Vakcinacija kao mjera prevencije HPV infekcija

Budući da je, zbog njegove široke zastupljenoti, skoro nemoguće izbjeći izlaganje HP virusu, vakcinacija predstavlja metod kojim se to vrši u odabranom starosnom uzrastu, tj. onda  kada je najmanje moguće da dijete dođe u kontakt sa virusom. Zato je i planirano da se ovaj program preventivne zaštite zdravlja započne od 9. godina života.  — Vakcina ne može da izazove bolest, a daje se dvodozno i trodozno, zavisno od uzrasta. Spada u red skupljih vakcina, što je opet relativan pojam s obzirom na to da prevenira maligne bolesti i smanjuje ostale troškove — kaže dr Račić.

Planirano je da vakcina protiv HPV-a u Crnoj Gori bude besplatna. Prema preporukama SZO-a, davaće se u preporučenom i veoma pogodnom kalendaru, tako da će kompletna vakcinacija moći da se završi u toku jedne školske godine. Osnovna zamisao je da treba biti brži od bolesti i vakcinisati djecu u onom periodu kada vakcina ima mogućnost da da najbolji efekat.

Vakcinacija protiv HPV-a počinje u septembru 2022. Ciljna grupa su devojčice 4-og razreda osnovne škole, odnosno 9 godina starosti. Vakcinacija se može obaviti u ustanovama primarne zdravstvene zaštite, ali i u školskoj ustanovi.

Opisujući planirani sistem komunikacije sa roditeljima po pitanju vakcinacije djevojčica, dr Račić je navela: — Planiramo da se organizuje pozivanje roditelja koji imaju 9-godišnju djecu da ih dovedu i vakcinišu, da se upoznaju sa čitavim programom, da ih upoznamo sa benefitima vakcinacije i svim onim do čega razvijanje bolesti može da dovede. Druga mogućnost je vakcinacija djece u školama, o čemu će roditelji dobijati pisanu informaciju.

Kada se zakaže termin u domu zdravlja dijete može da primi vakcinu i pri tome nije potrebno popunjavati obrazac. Potpisana saglasnost daje se u slučaju da se vakcinacija obavlja u školi. Ukoliko se vakcinacija obavlja u školi, roditelji treba da budu angažovani u smislu edukacije djece na moguće prateće događaje. Djetetu treba da je jasno da se radi o veoma važnoj vakcini, te da bi moglo biti neprijatnih senzacija prilikom uboda ili zbog straha. Neophodno je da djeca pojedu laganiji obrok prije vakcinacije. Nakom primjene vakcine neophodno je da odsjede 15-ak minuta u prisustvu medicinskog osoblja.

HPV vakcina je druga antikancerska vakcina koja je uvrštena u kalendar redovne vakcinacije u Crnoj Gori. Prva je bila vakcina protiv hepatitisa. Daje se u više od 100 zemalja, već  10-15 godina i okarakterisana je od strane SZO-a kao visoko bezbjedna.

Proces vakcinacije zahtijeva više segmenata, prije svega edukaciju roditelja i zdravstvenih radnika, pomoć od strane ginekologa. Potrebno je, po ocjeni dr Račić, postaviti  realne ciljeve i biti spreman na rad tokom dugog niza godina na ovom projektu. — Aktivnost se uvodi strateški, ulaže se u zdraviju budućnost naše djece, a ona će na nivou populacije davati rezultate tek za nekih 15-20 godina. Rad zahtijeva uključivanje raznih segmenata: pedijatera, ginekologa, medija, a ključna riječ u svemu je povjerenje — poručuje dr Račić.

Anita Đurović