Limfidem, lipedemi edemi različitih etiologija

0
681

Klasifikacija limfedema:

– Blaga učestalost: <20% uvećanje obima ekstremiteta

– Srednja učestalost: 20-40% uvećanje obima ekstremiteta

– Velika učestalost: >40% uvećanje obima ekstremiteta.

Faze limfedema po ISL:

– Latentna faza: Postoji tendencija za nastanak limfedema iako otok mekog tkiva još nije detektovano prilikom kliničkog ispitivanja.

– Faza I: Klinički vidljiv edem, ali jos i dalje spontano reverzibilan, a Stemmer znak je još i dalje negativan.

– Faza II: Edem mekog tkiva je već tvrđi, tačkasto korodiranje je teško moguće i jasne su ffbrosklerotične promjene. Stemmer znak je uglavnom pozitivan, pojava papilomatoza.

– Faza III: Elefantijaza, izrazito oticanje sa konzistentnim otvrdnućem tkiva i teškim oblikom ffbroskleroze i vidljivim promjenama na koži.

Zbrinjavanje limfedema, kao hroničnog neizlječivog oboljenja, potrebno je postaviti u više segmentata, koji vodi ka dugoročnom održavanju i samozbrinjavanju. Svaki od ovih perioda je struktuisan u jasno određenim programima i sastoji se od:

– inicijalnog perioda u zbrinjavanju limfedema

– zbrinjavanje limfedema u prelaznom periodu

– zbrinjavanje limfedema za dugoročni period

– zbrinjavanje limfedema „srednje linije” (glave i vrata, trupa, grudi ili genitalija).

Određujući kriterijumi evaulacije i proces razvijanja sistema za sakupljanje dokumentata treba da je integrisan u inicijalni plan limfedem službe.

Kompleksna dekongestivna terapija (KDT) je uspješan metod za liječenje primarnog ili sekundarnog limfedema, lipedema i edema različitih etiologija, i mora biti primijenjen od strane adekvatno edukovanih limfedem specijalista ili limfedem terapeuta.

Limfedem specijalisti ili terapeuti treba, pored specijalne edukacije, da posjeduju vještinu da vode tretman po određenim protokolima.

Poređenje limfedem službi u svijetu se razlikuje od jako dobro razvijenih do skoro nikakvih.

Mnogi pacijenti nemaju adekvatnu dijagnozu limfedema, a tu je i činjenica koja daje utisak da je stanje rijetko, da uzrokuje samo nekoliko problema, ali pri tom da ne predstavlja životnu opasnost i ne može da se liječi. Ipak, bez adekvatnog liječenja, limfedem može imati veliki uticaj na dugoročnu invalidnost, uključujući poteškoće sa zaposlenjem, kao i velike emotivne i socijalne probleme po pacijenta.

U nastavku:

Procjena i dijagnoza limfedema, komplikacije vezane za limfedem, lipedem, edemi različitih etiologija.

 

Piše: Tamara Kosevic, Limfedem specijalist / Specijalist primijenjene fizioterapije London, UK