Nekoliko korisnih savjeta za osobe sa dijabetesom (2)

0
1645

Piše: prof. dr sci. med. Božidar M. Bojović

Pušenje, alkohol  i droga

Dobro je poznato da pušenje djeluje veoma štetno na zdravlje kako zdravih, tako i onih sa dijabetesom. Dodatni razlog da oboljeli od šećerne bolesti ne smiju da puše je to što tokom trajanja šećerne bolesti i posebno prilikom slabe regulacije dolazi do oštećenja krvnih sudova, a poznato je da duvan štetno djelovanje ispoljava posebno na krvne sudove. Često se nanosi šteta  oboljelom proizvoljnim određivanjem broja cigareta (3,5 ili 7) koje, navodno, smije da uzima bez posljedica. To je greška. U edukaciji se pokušavaju razni metodi za odvikavanje od pušenja. Terapija zamjene cigareta nikotinskim  asterima je najčešće upotrebljavana kod onih koji su koristili više od 15 cigareta dnevno.

Oboljeli od šećerne bolesti ne smiju da puše!

 Nažalost, upotreba droge raste kod mladih i u našoj zemlji. Normalno je da takvom riziku budu izloženi i mladi, oboljeli od šećerne bolesti. Međutim, uticaj različitih sredstava koji se upotrebljavaju kao droga je veoma izražen baš na metabolizam šećera. Neki od njih direktno povećavaju glikemiju, neki,  pak, smanjuju. Marihuana izaziva  hipoglikemiju, pogotovo ako se koristi u većim dozama, a drugi efekti marihuane, takođe, veoma negativno utiču na tok i prognozu šećerne bolesti. Opijati kao što su heroin, kokain i morfin, dovode do euforije koja remeti moć rasuđivanja.

Oni, takođe, dovode do  skoka glikemije. Stimulativna sredstva kao što su amfetamin i kofein u većim količinama mogu, takođe, povećati nivo glikemije.

Pored toga što je uticaj svih sredstava koja se upotrebljavaju ili kao “lijekovi za rekreaciju” ili kao stimulativna sredstva ili opijati, na zdravlje veoma štetan i opasan, oboljeli od šećerne bolesti imaju i jedan dodatni razlog da nikada ne smiju ni pomisliti na njihove štetne materije jer ih udaljavaju od realnosti i predstavljaju još  jedan dodatni problem koji će pogoršati njihovo stanje.

Štetni učinci alkohola na zdravlje mladih, pogotovo ako se upotrebljava duže i u većim količinama, dobro su poznati. Sve te štetne posljedice alkohola na zdrave, kod oboljelih od šećerne bolesti imaju još dodatno opterećenje. Kod oboljelih od šećerne  bolesti alkohol ima i dva posebno važna štetna i opasna učinka. Prvi je mogućnost hipoglikemije pri upotrebi alkohola. Alkohol blokira enzim koji pospješuje razlaganje glikogena, koji predstavlja deponovani oblik glukoze, u jetri i mišićima. Usljed blokade razlaganja glikogena, ne mogu da se iskoriste potrebne rezerve glukoze, ćelije ostaju bez pogonskog goriva i znaci hipoglikemije se brzo razvijaju. Treba znati da znaci mogu da maskiraju hipoglikemiju, što može da ima veoma teške posljedice. Drugi štetan učinak alkohola za oboljele od dijabetesa je njegova visoka kalorijska vrijednost (1 gram alkohola daje 7 kalorija ili 29 KJ). Svako uzimanje alkohola značajno mijenja program dnevne ishrane, što neminovno vodi metaboličkim poremećajima i slaboj regulaciji bolesti.

Dijabetičari, u krajnjem slučaju, mogu konzumirati do 3 jedinice alkohola dnevno bez neželjenih efekata, a u slučaju fizičke aktivnosti, moraju biti svjesni povećanog rizika hipoglikemija. Jedna doza alkohola iznosi 100 mililitara (ml) vina, 35 ml rakije, votke, viskija, džina, 300 ml “light” piva.

Brak, potomstvo i seksualna funkcija

Zasnivanje bračne zajednice, osnivanje porodice, normalna je želja svih mladih, pa i onih koji imaju šećernu bolest. Obično, prvo pitanje koje laiku pada na pamet jeste da li će djeca oboljelog od šećerne bolesti imati dijabet. Prije nego o tome kažemo nekoliko važnijih naučnih stavova, treba pojasniti neke elemente vezano za brak.

Stupanje u brak sa osobom koja ima hroničnu bolest kakva je dijabetes, zahtijeva puno razumijevanje i strpljivost zdravog supružnika. To može da bude za nekoga nepremostiva prepreka, a za drugog da nema posebno značenje. Bez obzira što, kada su emocije u pitanju, razum ostaje po strani, smatramo da na ovu činjenicu mladima prije stupanja u brak, treba da se skrene pažnja. Zato treba razmotriti sljedeće činjenice prije donošenja odluke:

– komplikacije mogu da se jave poslije nekoliko godina. Rizik trudnoće je prisutan po plod, ne mora, ali ishod može da bude negativan,

– trudnoća kod osobe koja ima dijabetes je teža za održavanje i potrebno je mnogo više pažnje nego kad je u pitanju trudnoća kod zdrave osobe,

– zdravi supružnik treba da zna da šećerna bolest iziskuje liječenje i medicinsku zaštitu tokom cijelog života i da od nje nema izlječenja, barem za sada,

– postoje problemi sa zapošljavanjem osobe koja ima dijabetes,

– zdravi supružnik treba da se upozna sa problemima koje uzrokuje šećerna bolest i da se osposobi kako bi u braku pružao pomoć.

 Za srećan brak i razumijevanje neophodno je da se ovo saopšti supružnicima, kako se kasnije problemi ne bi umnožavali. O problemima potomstva govorili smo ranije.

 Muška seksualna funkcija je jedan aspekt o kojem se, nažalost, rijetko govori prije stupanja u brak. Mladi često traže savjete od onih koji o tome znaju čak manje nego i oni. Jedan od  problema na koji treba skrenuti pažnju je moguća impotencija  kod muškaraca koji imaju šećernu bolest. Međutim, kada je u pitanju impotencija muškaraca, najčešće se pokaže da su u pitanju psihološki razlozi koji nemaju veze sa šećernom bolešću. Kod osjetljivih ličnosti, slabljenje polne sposobnosti može da izazove samo saznanje da je kod šećerne bolesti moguća impotencija. Kod tih bolesnika nema organske podloge za nemoć i nekoliko stručnih razgovora i uklanjanje pravih psiholoških prepreka, ubrzo daje rezultate. Kada je u pitanju seksualnost, treba obratiti pažnju na mogućnost hipoglikemija kod muškaraca sa dijabetesom za vrijeme polnog akta.

U zaštiti od neželjene trudnoće, žene sa dijabetesom mogu upotrebljavati ista kontraceptivna sredstva kao i zdrave.

Ipak, može se reći da su se mehanička sredstva protiv začeća (kondom i dijafragma) sa pravom dugo zadržali u upotrebi kod žena sa dijabetesom. Za sprečavanje neželjene trudnoće, u prvom redu se preporučuje spirala. Ona je pouzdano kontraceptivno sredstvo, mada povećava mogućnost infekcije. Tablete protiv začeća se ne preporučuju ženama sa šećernom bolešću, zbog povećanih izgleda za stvaranje krvnog ugruška u oštećenim krvnim sudovima, zbog porasta krvnog pritiska i pogoršanja metabolizma masti. Metod izračunavanja plodnih dana prema  menstrualnom ciklusu ne preporučujemo, jer je u cjelini malo pouzdan, a uz to, žene sa šećernom bolešću često imaju neredovne menstruacije. U svakom slučaju, nema univerzalno prihvaćenog kontraceptivnog sredstva, pa, kada su u pitanju žene sa šećernom bolešću, savjet o sredstvu koje se namjerava koristiti, treba  tražiti od ljekara.