Novi megabrend na svjetskom farmaceutskom tržištu

0
535

Partnerska kompanija multiplikovala je i portfolio farma­ceutskih proizvoda. Posjeduje vodeću ponudu proizvoda u indus­triji, sa 750 molekula koji se nude u više od 1.700 različitih kombi­nacija i oblika doziranja. Kompanija je, isto tako, proširila svoju ključnu lidersku poziciju u oblasti proizvoda u čvrstom stanju

sa odloženim dejstvom, kao i onih za spoljnu primjenu, ali i polučvrstih, tečnih i injektibilnih proizvoda. Proizvodi u pripremi u SAD-u obuhvataju oko 180 zahtjeva za novu primjenu ljekova, uključujući i 47 proizvoda u sistemu „prvog podnošenja”, od kojih se smatra da su 30 ekskluzivne prirode. Van granica SAD-a postojeći projekti u pripremi obuhvataju više od 2.000 registracija ljekova koji su u postupku odobravanja, uz više od 600 novih razvojnih projekata koji se tiču različitih načina doziranja na globalnom nivou.

Na globalnom nivou proširen je i lanac snabdijevanja, tako da je ovo sada ekspanzivni, diversifikovani globalni lanac snabdijevanja sa raznolikim tehnološkim mogućnostima, uključujući sposobnost proizvodnje više od 40 milijardi doza širom svijeta.

Kombinovana kompanija posjeduje stručnost za razvoj doza u čvrstom stanju, ljekova sa odloženim dejstvom, u formi gela, u tečnom, polučvrstom stanju i onih spremnih za injektiranje na svim svojim globalnim tržištima.

Moćan generički brend

Actavis je međunarodna generička farmaceutska kompanija sa sjedištem na Islandu. Osnovana je 1956, kao Pharmaco. Od 1999, doživljava radikalnu ekspoziciju, te od firme koja je zapošljavala manje od stotinu ljudi započinje period značajnog rasta na inostranom tržištu. Od tada je Actavis napravio 25 akvizicija, a danas posluje u 40 zemalja svijeta i zapošljava više od 11.000 ljudi. Grupa ima jedan od najširih portfolija u sektoru generičkih ljekova, sa više od 650 proizvoda na tržištu, i sve većim brojem proizvoda u razvojnom planu i programu registracije.

Actavis je trenutno jedna od pet najvećih generičkih farmaceutskih kompanija u svijetu.