Oboljenja pulpe

0
1367

Pulpa je meko tkivo koje se nalazi u šupljini našeg zuba. Pulpa je izgrađena od ćelija, vlakana, krvnih i limfnih sudova, nerava i osnovne supstance. Zapaljenje zubne pulpe naziva se pulpitis. Pulpitis može biti izazvan bakterijama ali i hemiskim i fizičkim agensima.

Pulpitisi mogu biti reverzibilni i ireverzibilni. Reverzibilni pulpitisi su uzrokovani blagim iritacijama (karijes u početnoj fazi). Takve upale obično su praćene blagim bolom koji traje dok imamo iritaciju (toplo, hladno, slatko). Kada uklonimo uzrok bola, kod reverzibilnog pulpitisa upala se povlači bez posljedica. Ireverzibilni pulpitis je uzrokovan iritacijama jačeg inteziteta, za njih je kararteristično da, i kad se ukloni uzrok iritacije, ostaje trajno i nepovratno oštećenje.

Pulpitisi se takođe dijele na akutne i hronične. Akutnu formu karakteriše jak bol koji može bit neprekidan ili povremen. Hroničnu forimu karakterise slab bol, ili nema nikakve bolne senzacije.

Prvi simptom pulpitisa je bol koji najčešće dovodi pacijenta u ordinaciju, a na osnovu osobina bola i jos nekih testova (termičkih, mehaničkih, elektro test) postavljamo dijagnozu. Kod različitih vrsta pulpitisa imamo i različite karakteristike bola, tako bol može biti izazvan toplim ili hladnim napitcima, žvakanjem hrane, a bol može nastati odjednom bez ikakve iritacije. Takođe, bol može biti kratkotrajan, produžena ili pak dugotrajan.

Terapija pulpitisa može biti dvojaka. Ako je nastao reverzibilni pulpitis nakon čišćenja karijesa, u šupljinu se postavlja lijek koji će pomoći zubu da se oporavi, pa se u tom slučaju živac ne vadi. Ako ja nastao ireverzibilni puplitis, tada mora da se uradi endodonski tretman koji podrazumijeva uklanjanje živca. Endodonski tretman obuhvata RTG snimak, potom se aplikuje anestezija i na kraju ukloni pulpa svrdlima (iglicama). Ako je jedan dio zuba živ, onda se postavlja preparat za umrtvljivanje živca (otrov). U idućoj seansi se nastavlja dalji tretman uklanjanjem preostalog dijela živca iz svih kanala. Kada se živac u cjelosti ukloni, kanali korijena se pune pa se ponovo uradi kontrolni RTG snimak, da bismo bili sigurni da je zub napunjen do samog vrha korijena. Ako je sve u redu, pristupi se izradi plombe ili krunice.

Prevencija nastanka pulpitisa podrazumijeva dobru oralnu higijenu – pranje zuba dva puta dnevno, korištenje konca, tečnosti za ispiranje kao i rednovne posjete stomatologu -bar dva puta godišnje.

Dr stom. Rade Mrdak
Ordinacija Apolonia, Podgorica