Održan II Kongres fizioterapeuta Crne Gore

0
746

Predsjednica ER-WCPT Sarah Bazin je govorila o nivoima obrazovanja fizioterapeuta u EU, dok je David Gorria, generalni sekretar ER-WCPT govorio o značaju licenciranja fizioterapeuta i o standardima fizioterapije u EU, posebno koji se tiču zapošljavanja fizioterapeuta. Zvaničnici ER-WCPT-a su uputili iskrene čestitke povodom osnivanja Komore fizioterapeuta Crne Gore i uspješnosti u organizaciji 2. Kongresa fizioterapeuta Crne Gore koji je okupio i predstavnike svih organizacija fizioterapeuta u regionu.

Na Kongresu su predstavljeni noviteti iz oblasti fizikalne terapije u smislu novih tehnologija, novih pristupa i proširenog djelokruga rada fizioterapeuta u smislu upotrebe mišićno-koštanog ultrazvuka u dijagnostici i evaluaciji, funkcionalne elektromagnetne stimulacije i njene primjene u rehabilitaciji sportista, primjene igala (medicinske akupunkture) i primjene “zenzegrity” metode. Učesnici 2. Kongresa su imali jedinstvenu priliku da osjete, primijene i čuju informacije o različitim pristupima i konceptima u rehabilitaciji pacijenata, i to: “Primjena PNF tehnike u rehabilitaciji šake, ramena i hoda”, „Značaj kliničko-funkcionalnih testova u planiranju funkcionalnog oporavka nakon moždanog udara“, „Fizička aktivnost studenata fizioterapije u Crnoj Gori“, „Značaj fizikalne terapije nakon pseudoartroze skafoidne kosti“, „Infracrvena termografija u procjeni učinka procesa fizioterapije nakon uganuća nožnog zgloba“, „Kineziterapija kod pacijenata sa cervikalnom artrozom“, „Značaj primene specijalizovanih testova u funkcionalnoj fizioterapeutskoj proceni cervikalne kičme“, „Kineziterapijski  tretman  poremećaja  ravnoteže kod  pacijenata  sa  spinalnom  lezijom“, „Križobolja: učestali radom uvjetovani poremećaj kod fizioterapeuta“, „Rezultati rehabilitacije primjenom thera band i standardne tehnike kod pacijenata nakon operativne diskus hernije“, „Značaj rane rehabilitacije kod pacijenta nakon operacije srca i abdomena“, „Fizikalna respiratorna terapija kod djece s akutnim virusnim bronhiolitisom“, „Efekti primjene fizioterapije kod pacijenata sa ankilozirajućim spondilitisom u Institutu Igalo“, „Postoperativna rehabilitacija pacijenta nakom kompletne rupture Ahilove tetive“, „Radni terapeut u proceni specifičnih funkcija dece sa spinom bifidom“, „Intenzivna fizioterapija u kombinaciji sa funkcionalnom magnetnom stimulacijom kod pacijenta nakon operacije aortne disekcije“, „Primjena Schroth metode kod fizioterapijskog liječenja adolescentnih idiopatskih skolioza“, „Direktna japanska moksibustija i njena primena i kombinatorika sa manuelnim terapijama i fizikalnim procedurama“, “Mobilizacija lopatice kod cervikalnog sindroma”, “Primjena opšteg i specifičnog kineziterapijskog programa kod pacijenata nakon operacije diskus hernije”, “Koncept neurodinamike kod rehabilitacije pacijenta posle moždanog udara”, “Robotika u rehabilitaciji” i “Značaj rane rehabilitacije kod lumbalnog sindroma”.

Takođe, učešće je imala i Laila Holgersen, osoba koja je među prvima koristila usluge fizioterapeuta kada je počeo program rehabilitacije pacijenata iz Norveške u Institutu Igalo prije 35 godina i ovom prilikom je prenijela iskustvo i razloge zašto redovno, i dan danas, dolazi u Institut Igalo na rehabilitaciju.

Želja nam je da Drugi Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem doprinese prihvatanju naših prijedloga na osnovu standarda WCPT-a, što će poboljšati kvalitet ukupne zdravstvene zaštite kroz primjenu visokih standarda obrazovanja i prakse fizioterapeuta.

Ispunjen je cilj stručnog okupljanja fizioterapeuta i drugih zdravstvenih radnika, koji sa nama rade u timu, u smislu profesionalnog povezivanja i isticanja uloge fizioterapije u društvu koja joj pripada kao važnom činiocu u poboljšanju ukupnog kvaliteta života savremenog čovjeka.

U kulturno-umjetničkom programu je učestvovao KUD “Njegoš” sa Cetinja, dok je za vrijeme koktela dobrodošlice, učesnike i zvanice, zabavljao bend “Isak & Pulse Morlock” iz Podgorice, a za kvalitetno i nezaboravno druženje na svečanoj večeri pobrinuli su se “Sevdah kvartet”, kao i specijalni gost večeri ZORAN KALEZIĆ.

Cjelokupni program su vodili Jelena Lučić i Miomir Maroš.

 

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore