Održan VI Sajam medicine u Podgorici

0
323

Na drugoj sesiji prezentovane su sljedeće teme: “Zdravstvena zaštita sportista – predlozi sistemskih rješenja“, “Skrining ISS kod mlade populacije“, “Uloga kontinuiranog mjerenja arterijskog pritiska (KMAT) u ordinaciji porodične medicine” (gošća iz Hrvatske dr med. spec. Gordana Čanadi Čimek-Mikleuš) i “Ishrana sportista“, o čemu je govorila dr Snežana Barjaktarović-Labović, iz Doma zdravlja Bar.

Značaj unosa joda u trudnoći” bila je prva tema treće sesije, a potom se govorilo o anemiji kod gojaznih, ishrani starih osoba, deficitu vitamina D, kao i o sprovedenoj analizi rada fizioterapeuta u sistemu javnog zdravstva Crne Gore u periodu od maja do decembra 2016. godine. Popodnevna sesija bila je posvećena temama iz farmacije a govoreno je o kliničkom značaju primjene Metformina, te rezultatima i iskustvima iz SMART pilot ptrojekta.

Drugog dana održano je osam sesija, a na prvoj se govorilo o ulozi i značaju crijevne mikroflore u zdravlju i tokom bolesti, značaju nazalne dekongestije u terapiji respiratornih infekcija i alergijskih bolesti kod djece, te terapiji dermatitis atopica.

Sljedeća sesija je bila posvećena stomatologiji i obrađena je tema “Upravljanje dentalnim plakom”, koju je predstavila prim. dr sc. dent. med. Jasmina Tekić, iz Zavoda za stomatološku zdravstvenu zaštitu Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Dr sci Jovan Vojinović, sa Studijskog smjera za stomatologiju, Medicinskog fakulteta u Banja Luci, govorio je o prevenciji i liječenju oboljenja gleđi sa nano apatitima, dok je doc. dr Zoran Vlahović, iz V Dental centra u Podgorici, govorio o “Cone Beam Computer Tomography (CBCT) u svakodnevnoj stomatološkoj praksi“.

Dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje na HIV“, “Polno prenosive bolesti i reproduktivno zdravlje“, “Savremeni tretman inflamatorne bolesti male karlice” i “Infekcije u trudnoći – perinatološki ishod” bile su teme treće sesije.

Moderator četvrte sesije drugog dana Sajma bio je doc. dr Petar Kavarić, urolog iz KCCG, a teme su bile: “Laparoskopska adrenalektomia pijeloplastika i resekcija cisti bubrega“, “Prikaz slučaja – tumorska masa u maloj karlici“, “Hirurški tretman oboljenja gastroezofagealnog prelaza” i “Hemoroidalne bolesti – smjernice i modaliteti hirurškog liječenja“.

Drugog dana održane su još četiri sesije, a na dvije od njih učestvovali su i profesori iz evropskih zemalja. Prva sesija je bila posvećena savremenim trendovima u javnom zdravlju, iskustvima i praksi, istraživanjima i inovacijama. Prof. dr Ramo Šendelj, sa Univerziteta Donja Gorica, govorio je o mogućnostima za unapređenje studijskih programa u Crnoj Gori iz oblasti prava, menadžmenta i ekonomije javnog zdravlja i medicinske informatike (Erasmus + KA2 projekat). “Škola zdravlja u Debrecinu: iskustva i prakse” bila je tema o kojoj je govorila gošća iz Mađarske, prof. dr Margit Balazs, sa Fakulteta za javno zdravlje iz Debrecina. Prof. dr Goran Nikolić, sa Medicinskog fakulteta u Podgorici, govorio je o obrazovanju iz oblasti medicine u Crnoj Gori, dok je prof. dr Agima Ljaljević, govorila o obrazovanju u oblasti javnog zdravlja, izazovima i perspektivi. Posljednja sesija drugog dana bila je posvećena medicinskim informacionim sistemima, a na njoj je govorila prof. dr  Petra Knaup-Gregori, sa Univerziteta u Hajdelbergu u Njemačkoj, te prof. dr Elske Ammenwerth iz Austrije. Tema gošće iz Njemačke bila je “Uloga medicinske informatike u unapređenju sistemske medicine“, dok je tema profesorke iz Austrije bila “Uticaj portala pacijenata na zdravstvenu zaštitu“.

Na pretposljednjoj sesiji drugog dana predstavljene su sljedeće teme: “Registrovane vektorske zarazne bolesti u Crnoj Gori 2006-2015. godine“, “Tuberkuloza nekad i sad“, “Preveniranje opstruktivnih oboljenja disajnih puteva: smoke chek metar, pulsna oksimetrija i peak flow metar“.

Posljednja sesija drugog dana, sa moderatorkom prim. dr Gordanom Rašović, imala je pet prezentacija, od kojih su tri bile posvećene dobrovoljnom davalaštvu krvi. Prva tema bila je “Učešće mladih u dobrovoljnom davalaštvu u Crnoj Gori“, druga “Akcije DDK u Crnoj Gori u 2017. godini“, a treća tema imala je naziv “Udio ženske populacije u DDK u Crnoj Gori u 2017. godini“. Na toj sesiji prezentovane su još teme “Učestalost senzibilizacije na eritrocitne antigene kod pacijenata liječenih u KCCG tokom 2016/17. godine” i “Planirane aktivnosti za dalje unapređenje rada Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore“.

Na posljednjem danu Sajma održano je deset prezentacija u okviru tri sesije. Sve tri teme prve sesije bile su posvećene oboljenjima bubrega, druga sesija temama iz pedijatrije, a treća zdravstvenim problemima mladih.

Teme prve sesije bile su: “Hronična bubrežna bolest kod djece“, “Biomarkeri za određivanje bubrežne insuficijencije” i “Imunoprofilaksa protiv RSV Palivizumabom (Synagis) u Crnoj Gori“.

Moderator druge sesije bila je pedijatar iz Nikšića dr Sanja Čizmović, koja je i govorila na temu “Širok povoj – vječita dilema“, a prezentovane su još i teme: “Savremeni način života i funkcionisanje mozga djeteta“, te “Značaj upotrebe probiotika u dječjem uzrastu“.