Održan VI Sajam medicine u Podgorici

0
323

Teme posljednje sesije Sajma bile su: “Mladi i slobodno vrijeme“, “Primarna hipertenzija kod adolescenata – praćenje i terapijski efekti“, “Procjena gojaznosti kod školske djece” i “Aktivna, dvosmjerna komunikacija, ljekar-pacijent“.

U velikoj hotelskoj sali (Kristalna sala) za vrijeme trajanja sajma, kroz štandovske prezentacije predstavilo se oko 60 izlagača, zdravstvenih institucija i ustanova, farmaceutskih kompanija i veledrogerija, kao i nekoliko zdravstvenih NVO udruženja.

Sponzori VI Sajma medicine bili su: učesnik sajma iz Turske, zdravstvena ustanova KOC HEALTHCARE, kompanija Hemofarm, veledrogerija Farmegra i kompanija Galenika.

Dio stručnih predavanja u narednim brojevima časopisa MedicalCG objavićemo, naravno uz autorizaciju, odnosno časopis će objaviti predavanja koja mogu biti namijenjena i opštoj javnosti, a u skladu su sa Zakonom o reklamiranju ljekova.

Trećeg dana sajma crnogorske veledrogerije podijelile su posjetiocima oko 60 paketa posenih poklona, pored uobičajenih promotivnih materijala i uzoraka proizvoda iz OTS programa.

                                                                                  Dragan Novčić