Održani četvrti Reumatološki dani

0
1279

[heading size=”7”]U organizaciji Udruženja reumatologa Crne Gore i kompanije Hoffmann La Roche [/heading]

reumaU organizaciji farmaceutske kompanije Hoffmann La Roche, u hotelu “Ruža Vjetrova” u Baru, 5. i 6. septembra održani su IV reumatološki dani. U ime kompanije Roche prisutnim ljekarima se obratio dr Ivan Burić, izražavajući zadovoljstvo što Reumatološki dani postaju tradicija, te najavio da će već sljedeće godine obilježiti jubilej.

Moderator predavanja bila je dr Koviljka Kažić, koja je istakla značaj kvalitentne saradnje između inovativnih farmaceutskih kompanija i ljekara-reumatologa.  Kompanija Roche je među prvim kompanijama koja je prepoznala značaj te saradnje.

Dr Koviljka Kažić je u svom uvodnom izlaganju predstavila novine sa EULAR-a, posljednjeg evropskog kongresa reumatologa, koji se održao u Parizu u junu mjesecu ove godine. Novine su se odnosile na poziciju biološke terapije u liječenju reumatoidnog artritisa. Akcenat je stavljen na posljednje smjernice EULAR-a iz 2013. godine. Takođe, bilo je govora i o dijagnostifikovanju i metodama koje se primjenjuju na našim prostorima, ali i načinu na koji se može unaprijediti rad reumatologa u Crnoj Gori.

Predavanje je održao i doc. dr sci Dušan Mustur, na temu “Razlike u pristupu liječenja bolesnika sa RA među evropskim zemljama”. – Mislim da je interesantno da se usaglasimo sa standardima u okviru Evrope, i da razmotrimo novine u vezi sa biološkim ljekovima. Mnogo razvijenije zemlje imaju problema sa terapijskim prozorom, pa iako smo mala zemlja, ne znači da ne možemo dati svoj doprinos u razvoju novih metoda i pristupa liječenju. Milo mi je kada vidim da danas imamo mnogo manje  pacijenata sa slikom ometenosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti nego ranije. Terapija je dosta napredovala,  a samim tim i napretci u liječenju su veliki – kazao je dr Mustur.

Dr Mustur je predstavio i studiju sprovedenu u 46 evropskih zemalja, a procenat odziva je bio prilično visok. Kao reference, osim vodiča, korišćene su i  usmene preporuke ljekara. U okviru ove studije u deset zemalja (22%) utvrđeno je da se nisu koristili biološki ljekovi, tj nisu bili na pozitivnoj listi. U zemljama u kojima se koriste, od 36 zemalja, njih 23 nemaju obavezno trajanje bolesti kao uslov za uključivanja biološke terapije. Studija je pokazala da se primjena biološke terapije, kao i uslovi za njeno otpočinjanje, razlikuje od zemlje do zemlje.  U pojedinim državama glavni kriterijumi su klinički parametri, negdje dominiraju kliničke preporuke eksperata, dok je u 15 zemalja Evrope prisutna kombinacija kliničkih parametara i preporuke eksperata.  Luksemburg je zemlja koja uopšte nema regulative, s obzirom na visok standard, postoje veoma liberalni kriterijumi u propisivanju bioloških ljekova. U 12 zemalja postoji minimum od najmanje 6 mjeseci prije upotrebe biološkog lijeka, dok u Poljskoj je to period između 9-12 mjeseci trajanja bolesti prije upotrebe bioloških ljekova.

Sljedeće predavanje je prezentovala dr Sanja Bukilica.  Prisutnima su predstavljeni rezultati praćenja pacijenata u periodu od 2006-2012. godine. Retrospektivno praćenje je obuhvatilo 35 pacijenata kod kojih je uvedena biološka terapija zbog neadekvatnog odgovora na prethodnu terapiju. Svi pacijenti su zadovoljavali kriterijume za dijagnozu Reumatoidnog artritisa (ACR/EULAR/2010) i liječeni su na Vojno-Medicinskoj Akademiji, na Klinici za reumatologiju. Ciljevi istraživanja bili su da se pokaže efikasnost terapijskog odgovora na uvedenu terapiju kod pacijenata sa aktivnim oblikom reumatoidnog artritisa, praćenjem skora DAS 28, da li postoji razlika u terapijskom odgovoru kod seropozitivnih i seronegativnih pacijenata kao i procjena bezbjednosti primjene lijeka. Zaključak istraživanja je bio da  uvedena terapija smanjuje aktivnost bolesti kod pacijenata nakon samo jednog terapijskog ciklusa, da je došlo do smanjivanja DAS 28 skora i da je bezbjednost primjene terapije bila prihvatljiva.

Drugi dan u okviru skupa je bio posvećen predavanjima koja su se odnosila na primjenu inhibitora interleukina u reumatoidnom artritisu, kao i u pedijatrijskim indikacijama.

Uvodnu riječ je imala dr Aleksandra Kovačević, koja je uputila prisutne ljekare da se na odjeljenju za reumatologiju KCCG sprovodi ‘’Neintervencijsko kliničko ispitivanje procjene bezbjednosti, podnošljivosti i efikasnosti još jednog lijeka, kod pacijenata sa aktivnim reumatoidnim artritisom (RA)  koji su neadekvatno odgovorili na trenutnu terapiju ne-biološkim ljekovima koji utiču na tok bolesti’’.

Predstavnica sponzora kliničkog ispitivanja prezentovala je opše informacije o studiji koje su se odnosile na cilj sprovođenja studije, dizajn iste, članove studijskog tima kao i procedure u studiji koje su u bile u skladu sa rutinskom kliničkom praksom koja se sprovodi na odjeljenju za reumatologiju Interne Klinike KCCG.