Održani četvrti Reumatološki dani

0
1343

Glavni istraživač pomenutog kliničkog ispitivanja dr Svetlana Aligrudić, prezentovala je iskustvo tokom sprovođenja studije i presjek rezultata za trideset pacijenata koji su u tom trenutku bili statistički obrađeni.  Kroz demografske podatke pacijenata došlo se do zaključka da je većina ispitanika pripadala ženskom polu (75%). Prosječne vrijednosti parametara fizikalnog pregleda bile su u granicama referentnih vrijednosti. Prikazani su i laboratorijski parametri i oscilacije istih tokom trajanja studije. Kako je cilj studije bio praćenje efikasnosti primjene lijeka, predstavljen je broj i procenat ispitanika sa dobrim ili umjerenim odgovorom u skladu sa EULAR kriterijumima, kao i broj prekida liječenja ispitanika zbog nedostatka efikasnosti i vrijeme kad je prekinuta terapija. Praćenje kvaliteta života kroz procjenu HAQ skora na prvoj i posljednjoj posjeti kao i procjene malaksalosti na osnovu vrijednosti FACIT skora prezentovane su od strane dr Aligrudić. Bezbjednosni profil lijeka se procjenjivao na osnovu praćenja učestalosti neželjenih događaja, povezanosti sa lijekom, intenzitetom i ishodom neželjenog događaja.

Kao zaključak presjeka praćenja pacijenata kod više od 90% pacijenata u skladu sa EULAR kriterijumima, došlo je do smanjenja vrijednosti DAS 28 skora odnosno do poboljšanja kao odgovor na primijenjeni lijek. Neželjena dejstva koja su se javila kod pacijenata su bila u skladu sa neželjenim dejstvima opisanim u Sažetku karakteristika lijeka.

Da bi podstakla sve prisutne na razmišljanje, dr Aligrudić je postavila pitanje opravdanosti kombinovane primjene terapije kod određenog broja pacijenata, ili inicijalno upotrebe biološke terapije kao monoterapije gdje je to indikovano.

Ukoliko se osvrnemo na trenutnu situaciju  u zemljama Zapadne Evrope, SAD i Skandinavskim zamljama, odnos biološke monoterapije se značajno povećava. U pomenutim zemljama više od 30% pacijenata je na monoterapiji tj. 1 od 3 pacijenta koji se liječe biološkom monoterapijom.

          Dr Dragana Pravilović Lutovac, klinički ljekar na Odjeljenju za reumatologiju KCCG,  prezentovala je prikaz slučaja trudnoće kod pacijentkinje oboljele od reumatoidnog artritisa, koja je bila na terapiji biološkim lijekom, inhibitorom interleukina. Naglašeno je da prema FDA kategorizaciji ljekova u trudnoći, prema teratogenom potencijalu pomenuti lijek pripada kategoriji C, što znači da je korist veća od potencijalnog rizika, ali se isti ne može isključiti. Prisutnima je opisan sam tok i ishod trudnoće kao i stanje bolesti tokom i nakon trudnoće.

Predavanje kojim su zaključeni reumatološki dani prezentovala je dr Ana Bulatović, specijalista interne medicine, na odjeljenju za reumatologiju KCCG. Tema predavanja je bila primjena biološke terapije (inhibitora interleukina) u juvenilnim idiopatskim artritisima.

Prisutnima su predočene epidemiologija i karakteristike juvenilnog idiopatskog artritisa (JiA). Zaključeno je da pripada grupi rijetkih i teških oboljenja. Postoje različiti oblici bolesti u zavisnosti od simptomatologije.  Opisane su registracione studije koje su sprovođene na ispitanicima sa sistemskim juvenilnim idiopatskim artritisom i juvenilnim idiopatskim  poliartritisom, kao i cilj studija, dizajn i kriterijumi uključenja koji su ispitanici morali da zadovolje.

Zaključak predavanja je bio da je lijek doveo do kliničkog poboljšanja a da je bezbjednosni profil lijeka bio sličan onom koji je zabilježen kod odraslih pacijenata sa reumatoidnim artritisom.

Jedan od prisutnih na sastanku bio je i dr Branko Lutovac, koji je informisao prisutne ljekare da u Institutu za bolesti djece u KCCG već imaju pozitivno iskustvo sa primjenom ovog lijeka u pedijatrijskoj indikaciji.

Na diskusijama organizovanim nakon predavanja učesnici su razmjenili mišljenja i iskustva iz prakse koja su od velikog značaja za rad sa pacijentima.

Kroz predavanja koja su obogaćena diskusijama i uključivanjem raznih primjera iz prakse, još jednom je potvđeno da su ovakvi susreti pravi izbor kako bi se napredovalo u usavršavanju znanja i vještina reumatologa. Osim toga, skup koji okuplja eminentne reumatologe bio je prilika da se dobiju odgovori na neka važna pitanja, s obirom na raznolikost pristupa liječenju bolesti.