Oktobarskim manifestacijama ukazano na značaj brobe protiv karcinoma dojke

0
399

Po dobro ustanovljenoj tradiciji obilježavanja mje­seca borbe protiv karcinoma dojke, oktobarske aktivnosti zdravlju posvećenih obuhvataju niz akcija koje se sprovode u cilju širenja svijesti o prirodi i načinima borbe protiv ove ne samo „ženske” bolesti. Sa zajedničkim interesom da ovaj projekat i u Crnoj Gori dobije značajnu podršku, što bi podrazumijevalo i veći stepen očuvanja zdravlja populacije, oktobarske akcije borbe protiv karcinoma dojke ujedinile su predstavnike najuticajnijih zdravstvenih vlasti, u prvom redu Ministarstva zdravlja, nevladinog sektora i zainteresovane javnosti. I ove, kao i tokom protekle tri godine, Nevladina organizacija „Zdrava Donna Montenegrina” bila je nosilac kampanje usmjerene na suzbijanje pojave karcinoma dojke. Napravi prvi korak – zazvoni ružičastim, bio je slogan koji je okupio značajan broj učesnika ovog važnog projekta. Spon­zor događaja bila je renomirana farmaceutska kompanija Hoffman la Roche. U sklopu redovnog medijskog programa 14. oktobra 2011. godine, u Maloj sali Hotela „Podgorica”, održana je konferencija za novinare. Prisutnima su se tom prilikom obratili doc. dr Miodrag Radunović, ministar zd­ravlja u Vladi Crne Gore, direktorica regionalnog projekta

Još od 1985. god. u svijetu je ustanovljena tradicija obilježavanja mjeseca borbe protiv karci­noma dojke. Obojeni ružičastom, zaštitnom bojom ovog programa, učesnici manifestacija koje se organizuju u skoro svim državama svijeta, svakog novem­bra solidarišu se uključivanjem u aktivnosti koje se ovim povodom priređuju. U Crnoj Gori takav vid borbe zaživio je u posljednjih nekoliko godina. Zah­valjujući ustanovljenju zakonskih okvira, praćenju preporuka Nacionalnog plana za rano otkrivanje karcinoma dojke i radu na edukaciji, ostvaren je napredak u pomjeranju granice otkrivanja bolesti.

„Osnaživanje zdravlja žena”, Nela Hasić, direktorica Doma zdravlja u Danilovgradu, Zorica Kovačević, te predstavnici NVO Zdrava Donna Montenegrina, dr Nebojša Crnogorac, šef Odjeljenja za hirurgiju dojke na Kliničkom centru Crne Gore, i Dijana Laković.

Karcinom dojke predstavlja bolest koja se po uče­stalosti pojave smatra jednom od najzastupljenijih u svjetskoj populaciji. Zbog nepravovremene akcije u njegovom otkri­vanju, nesprovođenja redovnih zdravstvenih kontrola koje se savjetuju osobama starijim od 20 godina, odlaganja oba­veze izvršenja mamografskog pregleda, koje se obavlja kod osoba starijih od 40 godina, neprijavljivanja simptoma oboli­jevanja, ova bolest predstavlja veoma frekventan uzrok smrti osoba ženskog pola. Ukazući na opasnost od ovakvog po­našanja, te na osnovnu simptomatologiju bolesti (prisustvo dominantnog čvora u dojci, bola, napetosti, upalnog obo­ljenja, uvlačenja bradavice i mamalne sekrecije), prvi u nizu izlagača na Konferenciji za rano otkrivanje raka dojke, mini­star zdravlja doc. dr Miodrag Radunović saopštio je da skoro svaka peta žena u svijetu u osnovi tegoba zbog kojih se javi na pregled dojke ima onkološko oboljenje. Pored sprovođenja preporuka Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke i redovnih mamografskih analiza koje on nalaže, novinu u programu ranog otkrivanja ove bolesti, kako je najavio ministar, činiće osnivanje digitalnog mamografskog centra sa sjedištem u Kliničkom centru Crne Gore.

Zdrava Donna Montenegrina, nevladina or­ganizacija koja danas bilježi četvrtu godinu posto­janja, značajan je poslenik na polju edukacije i ukazi­vanja pomoći sprovođenju mjera zdravstvene zaštite žena. Baveći se ovakvim aktivnostima ne samo u oktobru, ona inicira značajne manifestacije koje su usmjerene na pružanje doprinosa efektivnijoj borbi protiv bolesti. U svijetlu najnovijih događaja, donirala je komjutersku opremu namijenjenu Klinici za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Go­re. Još jedna društvena akcija koja se istakla ovog oktobra bilo je dijeljenje oko 50.000 flajera o karci­nomu dojke, koje su građani Crne Gore bili u prilici da dobiju posredstvom štampanih medija. Kao vrije­dan partner u ovim poduhvatima redovno se javlja farmaceutska kompanija Roš.

 

Podsjećajući na činjenicu da je za potrebe dijagnos­tike u Crnoj Gori obezbijeđeno 14 mamografskih jedinica, te da se u domaćem zdravstvenom sistemu vrši i brahiterapija, te rekonstrukcije nakon izvršenja hirurškog zahvata, da se radi na što skorijem obezbjeđivanju registara oboljelih, ministar Radunović je ukazao da je ostvaren značajan dopri­nos u modernizaciji zdravstvenih usluga, a produkt toga treba da bude i povećanje učinka u suzbijanju bolesti. Ono što zaista zaslužuje pohvalnu ocjenu, jeste uvođenje prakse preventivnih pregleda prostate, što bi uz programe ranog otkrivanja karcinoma dojke, materice i kolorektuma, čini­lo još jedan važan projekat koji će se realizovati u okviru redovne zdravstvene kontrole građana Crne Gore. Države Evrope, 2003. godine, u Lionu, usaglasile su program skrininga materice, kolorektuma i dojke koji bi do 2013. godine trebalo da obuhvati stanovnike ovog kontinenta.

U ime Ministarstva, u razgovoru za naš medij, pred­stavnica ove institucije, dr Jadranka Lakićević, objasnila je: – Mislim da smo posljednjih godina zaista napravili jedan iskorak u tom smislu da žene dolaze ranije, da su prepozna­le značaj ranog otkrivanja, ali i da to, u svakom slučaju, nije dovoljno. U ovom trenutku imamo 14 mamografskih jedini­ca u Crnoj Gori, a planiramo da u okviru Nacionalnog prog­rama u Klinčkom centru formiramo Nacionalni dijagnostički centar za rak dojke, koji bi imao digitalni mamografski aparat i koji bi se bavio kontrolom rada svih mamografskih jedinica u Crnoj Gori. – Za ovaj važni projekat Ministarstvo zdravlja je dobilo finansijsku pomoć od strane Internacionalne age­ncije za atomsku energiju, sa sjedištem u Beču. Ukupna vri­jednost sredstava koja su predviđena iznosi 750.000 evra, od čega je 500.000 opredijeljeno za nabavku digitalnog mamografa. Još jedan važan projekat, kako je navela dr Lakićević, predstavlja osnivanje Centra za hronične nazarazne bolesti, koji će biti od regionalnog značaja, a za šta je Crna Gora nedavno dobila saglasnost zemalja Jugoistočne Evrope na sastanku održanom u Banja Luci.