Ostvaren značajan učinak ali predstoje nove obaveze

0
402

[heading]U Hotelu „Maestral” realizovan Peti sastanak Nacionalnog koordinirajućeg tijela. Učešće u radu uzeli najznačajniji predstavnici zdravstvenih vlasti[/heading] Program sprovođenja nacionalno koordinisanog odgo­vora za prevenciju HlV-a i pravovremeno dijagnostikovanje i liječenje AIDS-a u Crnoj Gori realizuje se pod kontrolom najuticajnijih zdravstvenih vlasti i pod nadzorom i finansiranjem od strane Globalnog zdravstvenog fonda. Ovaj projekat predstavlja dio mjera koje se posljednjih desetak godina, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, u velikom broju svjet­skih zemalja sprovode u cilju borbe protiv AIDS-a, tuber­kuloze i malarije. U cilju praćenja programa implementacije strateškog odgovora na HIV/AIDS i tuberkulozu, uključujući i projektne aktivnosti koje se sprovede u okviru Projekta koji finansira Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM), i ove godine je, po peti put, realizovan Godišnji sastanak Nacionalnog koordinirajućeg tijela. Učešće u događaju koji je realizovan od 17. do 20. oktobra u Hotelu „Maestral” (Pržno) uzeli su najuticajniji predstavnici crnogo­rskog zdravstva, predstavnici UNDP-a, Globalnog fonda i nevladinog sektora koji se realizuje u cilju suzbijanja epide­mije HIV-a, te stručna javnost i medijski predstavnici.

– Današnji raspoloživi podaci govore da su i HIV i TBC prisutni u Crnoj Gori, ali i da su pod kontrolom. Među­tim, njihov infektivni potencijal, te prisutni socijalni faktori, koji mogu uticati da se ove infekcije otmu kontroli, tjeraju nas na oprez i traže od nas još veće napore i angažman. Takođe, stvaranje adekvatnog okruženja za pogođene ovim infekcijama je naša prioritetna obaveza i uslovljena je pre­danom borbom protiv stigme i diskriminacije – istakao je u svom obraćanju prisutnima ministar zdravlja u Vladi Crne Gore doc. dr Miodrag Radunović, upozorivši da ne smijemo zaboraviti da se univerzalna ljudska prava ne smiju dovoditi u pitanje i da je obaveza svakog od nas da ih štitimo. Pod­sjećajući na istorijat donošenja odluke o intervenciji u borbi protiv ovih bolesti koja bi se sprovodila na globalnom nivou, ministar Radunović je naveo da se zahvaljujući takvom radu, u ovom trenutku, prvi put od početka epidemije HIV-a, u svijetu bilježi usporavanje širenja infekcije. – Sa zadovoljst­vom mogu da konstatujem da smo i mi, kao dio ovog procesa i korisnici navedene podrške, na putu da postignemo zacrta­ne ciljeve, i kad je u pitanju AIDS i kad je u pitanju tuberku­loza – naveo je on.

Od 1985. godine, četiri godine prije nego je registrovan prvi slučaj HIV infekcije u Crnoj Gori, realizovane su prve aktivnosti borbe protiv AIDS-a kod nas. 1987. godine pokrenut je projekat obezbjeđivanja „sigurne krvi”, tj. pouz­danog transfuzionog sistema, u čemu, po svjedočenju nekih učesnika ovog programa, do danas u Crnoj Gori nije za­bilježen slučaj prenošenja zaraze. Iako davno započet, ovaj proces je dosta dugo bio opterećen brojnim manjkavostima, a cijeli proces dobio je snažan zamajac zahvaljujući saradnji sa Globalnim fondom i UNDP-om. Ministar Radunović je podsjetio da je u nadležnosti Ministarstva zdravlja formirana 2001.godine Nacionalna multisektorska komisija za AIDS. Prva Strategija za HIV/ AIDS dizajnirana je za period 2005­2009. godine, a 2006. godine ostvaren je prvi transfer finansijske podrške koji je ovom projektu ukazao Globalni fond. Uslijedio je novi program Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS-a u Crnoj Gori, koji važi za period 2010­2014. Na polju prevencije i suzbijanja tuberkuloze 2006. godine donešen je novi Nacionalni program. Cilj je obezbjeđenje boljeg i sveobuhvatnijeg nadzora nad tuberkulozom, unapređenje dijagnostike i liječenja, te značajnije uključenje zajednice i njeno bolje informisanje.

– Izrađen je veliki broj nacionalnih vodiča i protokola za prevenciju HIV-a i liječenje AIDS-a, ključne ciljne grupe dobile su informacije o prevenciji HIV-a, potreban materijal i usluge liječenja, ojačani su kapaciteti zdravstvenih radnika, osoblja u zatvorima, vršnjačkih edukatora, mladih i nevla­dinih organizacija, kapaciteti Vladinih institucija u oblasti monitoringa i evaluacije odgovora na HIV, uključujući biološko-bihevioralni nadzor – istakao je ministar Radunović. – U oblasti tuberkuloze obnovljeni su prostori za ležeće pacijente i dijagnostiku, nabavljena nova oprema i sredstva za transpo­rt, obučeni zdravstveni profesionalci na svim nivoima zdrav­stvene zaštite, sproveden skrining u populacijama u riziku, uveden sistem nadzora nad sprovođenjem terapije, izgrađen informacioni sistem – objasnio je on dalje.

POHVALE U OCJENI POSTIGNUĆA

Učešće u ovogodišnjem Petom zasijedanju Nacionalnog koordinirajućeg tijela uzeli su predstavnici najuticajnijih zdravstvenih vlasti Ujedinjenih nacija. Gosti u „Maestralu” bili su gos­podin Rastislav Vrbenski, stalni pred­stavnik UNDP-a u Crnoj Gori, i g. Valerij Černjavski, portfolio mena­džer Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a u Crnoj Gori. Iznoseći veoma pohvalne ocjene o radu crnogorskog tima, oni su ukazali na pojedine spe­cifičnosti borbe protiv zaraznih bole­sti. Različite države imaju različite pr­obleme, ali je društvo dužno da radi na osvješćivanju i širenju edukacije. Važna preporuka na koju je ukazao g. Vrbenski glasi: zaustavi se – gledaj -slušaj.