Šta može da vam šteti tokom trudnoće

0
585

PUŠENJE – Uvijek šteti! Trudnice koje puše imaju povećani rizik od prijevremenog porođaja, spontanog pobačaja, komplikacija u vezi sa posteljicom, gubitka težine ploda. Bebe majki koje puše imaće povećan rizik od prob­lema u ponašanju i u neurološkom razvoju, problema sa respiratornim bolestima, astmom i sindromom iznenadne smrti. Negativni efekti pušenja na trudnoću mjere se kol­ičinom popušenih cigareta i trajanjem pušenja – „pušačkim stažom”. Dakle, ako već nijeste prestali da pušite, uradite to SADA – nikad nije kasno. Duvanski dim je, takođe, veoma štetan za trudnicu i njen plod. Izbjegavajte zadimljene pros­torije i ne dozvoljavajte pušenje u Vašoj ili bebinoj sobi.

DROGA – Uzimanje bilo kakvih droga uvijek pred­stavlja visoki rizik i za majku i za bebu.

LJEKOVI – Tokom trudnoće ljekove treba uzimati isključivo uz savjet doktora.

ALKOHOL – Konzumiranje alkohola tokom tru­dnoće takođe je rizično. Kao direktna posljedica svakod­nevnog uzimanja alkohola, kod bebe se mogu javiti: fetalni alkoholni sindrom, koji karakterišu problemi u razvoju moz­ga i u ponašanju; sporiji rast; specifične karakteristike lica (mali očni otvori ili spušteni kapci, tanka gornja usna, ravne jagodične kosti, nedostatak karakteristične brazde između gornje usne i nosa). Redovno konzumiranje alkohola takođe može prouzrokovati neadekvatno formiranje unutrašnjih organa (srca, jetre i bubrega), a mogući su i problemi sa vi­dom i sluhom.

RENDGENSKI ZRACI – Rendgen se tokom tru­dnoće može koristiti samo uz saglasnost doktora i na njego­vu/njenu preporuku.

KOFEIN – Dvije šoljice kafe dnevno za većinu trud­nica ne predstavljaju nikakvu opasnost (1 šoljica = otprilike 150 mg kofeina). Veća količina kafe može izazvati probleme. Ne treba piti previše kafe, čak ni ako se čini da prija. Treba izbjegavati i ostala pića koja sadrže kofein. U trudnoći su posebno preporučljivi biljni čajevi bez kofeina.

PESTICIDI, INSEKTICIDI I HERBICIDI – Treba izbjegavati kontakt sa ovim supstancama jer su mnogostruko štetne po zdravlje.

SAUNA, BAZEN, HIDROMASAŽA, KADE SA VE­OMA TOPLOM VODOM ne preporučuju se tokom tru­dnoće. Naime, korišćenje ovih sredstava može dovesti do povećanja tjelesne temperature, što pogoduje urogenitalnim infekcijama kojima su žene sklone tokom trudnoće.

PUTOVANJA – Prije nego što se isplanira bilo kakvo putovanje, važno je obratiti se izabranom ginekologu/ ginekološkinji za savjet. Najbezbjednije je putovati tokom drugog tromjesečja trudnoće, kada je opasnost od pobačaja ili prijevremenog porođaja najmanja. Tokom posljednja tri mjeseca trudnoće ne preporučuje se ići na put duži od 500 km.

NASILJE NAD ŽENAMA – Tokom trudnoće i nak­on rođenja bebe, ovaj veliki problem postaje posebno ozbil­jan. Istraživanja ukazuju na jasnu vezu između izičkog zlostavljanja trudnice i mnogih negativnih efekata kakvi su, na primjer, fetalna trauma, mala težina novorođenčeta, prijevremeno rođenje, smrt majke. Svaka vrsta zlostavljanja, izičko, seksualno, emocionalno, ali i bilo koji oblik domi­nacije, negativno utiču na zdravlje majke i razvoj djeteta. Ako imate slično iskustvo, obavezno razgovarajte sa Vašim doktorom/doktorkom i/ili sa psihologom/ psihološkinjom.

NAJČEŠĆI PROBLEMI KOJI PRATE TRUDNOĆU

Mučnina i povraćanje – obično nestanu nakon 16. nedjelje trudnoće. U slučaju teške mučnine i povraćanja, konsultujte se sa Vašim izabranim ginekologom oko eventu­alnog uzimanja vitamina B6, primjene određenog režima ishrane i sl.

Gorušica – obroci treba da budu manji a češći. Uko­liko simptomi i dalje traju, mogu se uzeti određeni ljekovi, ali samo ako ih prepiše Vaš izabrani ginekolog.

Zatvor – uobičajeno stanje tokom trudnoće. Vaši obroci treba da sadrže namirnice bogate vlaknima.

Hemoroidi – za ublažavanje tegoba preporučuju se umjerene šetnje, što manje sjedjenja, redovno pražnjenje crijeva, izbjegavanje začinjene i vruće hrane. Ako se Vaše stanje ne poboljša, posjetite izabranog ginekologa.

Proširene vene – često prate trudnoću. Preporučuju se konsultacije sa izabranim ginekologom oko eventualnog nošenja posebnih čarapa.

Vaginalni sekret – normalno je da se pojača tokom trudnoće. Ukoliko ga prati svrab, osjećaj suvoće, nepri­jatan miris i bol tokom uriniranja, posjetite Vašeg iza­branog ginekologa.

Bol u donjem dijelu leđa – ako se utvrdi da bol nema nikakve veze sa kontrakcijama mate­rice, preporučuju se umjerene šetnje, plivanje i tjelesne vježbe.

TRUDNICE IGRIP

Pojava sezonskog gripa kod trud­nica povećava strah od obolijevanja. Sa­vjet trudnicama glasi da treba da budu informisane, na vrijeme prepoznaju ovo oboljenje, ali i da ne prave nepo­trebnu paniku.

Institut za javno zdravlje Cr­ne Gore na svom sajtu objavio je uputstvo kako prepoznati prve znakove oboljenja od gripa, kada se treba ovavezno javiti izabranom ljekaru i kada je neophodno zatražiti hitnu i neodložnu pomoć.

Važno je znati i to da trud­nice spadaju u rizičnu grupu, ali da postoji antivirusna terapija i vakcina koju mogu koristiti bez rizika za zdra­vlje njihove bebe.

Kod pojave simtoma gripa tru­dnice se obraćaju izabranom doktoru, ne izabranom ginekologu. Obično trud­nice, zbog brige za svoju bebu, prvo dolaze kod izabranog ginekologa da bi uradile ultrazvučni pregled, što je pogrešno.

SAVJET: prvo pođite kod izabranog doktora koji će uraditi pregled, po potrebi uzeti briseve i analize krvi za dokazivanje infekcije, dati savjet i predložiti režim liječenja. Kad infekcija prođe, pođite na redovni ultrazvučni pregled. Nije zgodno boraviti u čekaonicama i rizikovati da se virusna infekcija dodatno komplikuje i širi na zdrave trudnice.

 

Autor: dr Fehmija Fetahović, spec. ginekologije