Tri i po decenije obrazovanja fizioterapeuta u Igalu

0
1351

Kada je riječ o visokom obrazovanju u oblasti fiziot­erapije, Fakultet primijenjene fizioterapije u Igalu je u vrhu edukacionih programa koji su na raspolaganju studentima iz Crne Gore i regiona. Ova organizaciona jedinica Univer­ziteta Crne Gore, koja baštini tradiciju dugu trideset pet godina, postavila je sebi zadatak da obrazuje visoko odgov­orne, samostalne, sposobne i brižne diplomce koji se zalažu za svoje pacijente i unapređuju svoju struku u dinamičnom i promjenljivom okruženju zdravstvene zaštite. Fakultet teži da postane vodeća visokoobrazovna institucija koja kroz obrazovni i istraživački rad doprinosi postavljanju visokih standarda prakse izioterapije i unapređenju zdravstvene za­štite.

Fakultet primijenjene izioterapije nalazi se u Igalu, u neposrednoj blizini Instituta „Dr Simo Milošević”, renom­iranog centra za multidisciplinarnu rehabilitaciju, izikalnu i preventivnu medicinu. U periodu naglog razvoja Instituta, 1976. godine, u Igalu je osnovana Viša fizioterapeutska škola, dvogodišnji nastavni pro­gram kojim je otpočeo projekat edukacije fiziotera­peuta potrebnih za angažovanje u radu na Insti­tutu, ali čiji su polaznici kasnije obavljali svoje prof­esionalne zadatke ne samo u terapeutskim centrima Crne Gore već i u brojnim državama svijeta. Tokom 1980-1981. školske godine ovo postaje samostalna škola u okviru tadašnjeg Univerziteta „Veljko Vlahović”, da bi 2004. godine prerasla u Visoku fizioterapeutsku školu koja je bila samostalna organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore. Godinu dana kasnije ova ustanova prerasla je u Fakultet primijenjene izioterapije.

Danas Fakultet organizuje osnovne i specijalističke studije primijenjene fizioterapije prema svjetskim standar­dima fizioterapeutske struke, i po ugledu na najpoznatije fakultete.

Ova ustanova ima sve potrebne uslove za organizovanje osnovnih i postdiplomskih studija, ima adekvatno ada­ptiran prostor koji je Institut „Dr Simo Milošević” ustupio Univerzitetu u besplatan zakup na 30 godina. Za praktičnu nastavu iz svih oblasti fizioterapije Fakultet ima sopstvenu modernu opremu, bogatu biblioteku sa najnovijom litera­turom od preko 550 knjiga iz oblasti fizioterapije i graničnih medicinskih disciplina i internet salu sa 17 kompjutera -navela je dekanica Fakulteta doc. dr Sofija Žitnik-Sivački na svečanosti povodom proslave 35 godina postojanja ove usta­nove.

Ističući značaj podrške Ministarstva prosvjete i sp­orta, Ministarstva nauke i Instituta „Dr Simo Milošević”, saradnje sa drugim orgnizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore (Medicinskog i Prirodnomatematičkog fakulteta u Podgorici, Filozofskog fakulteta u Nikšiću) i renomiranim zdravstvenim ustanovama – Institutom za javno zdravlje Cr­ne Gore, Specijalnom bolnicom za ortopediju, neurologiju i neurohirurgiju u Risnu, Domom za stare u Risnu, Opštom bolnicom u Meljinama i Domom zdravlja u Herceg Novom, dekanica Žitnik-Sivački navela je da prioritet Fakulteta pred­stavlja snaženje kadrovskog potencijala, što je naročito važno u uskostručnoj oblasti. Do danas, prema podacima koje je ponudila, obrazovanje na ovoj ustanovi steklo je ukupno 698 studenata fizioterapije, od čega 362-oje po novom studijskom programu.

Obrazovanjem na ovoj ustanovi studenti stiču pravo na dodjelu diplome bečelora primijenjene fizioterapije (BA-pp), po završetku osnovnog trogodišnjeg studijskog pro­grama, i specijaliste primijenjene izioterapije (SpApp), po završetku obrazovanja na postdiplomskim specijalističkim studijama koje traju godinu dana. Nastavni plan i program usklađeni su sa pravilima Bolonjske deklaracije i evropskim sistemom transfera kredita. Od 340 studenata osnovnih studija ovog fakulteta, na dan obilježavanja 35 godina postojanja, 21. oktobra ove godine, diplome bečelora svečano su uručene 51-om diplomcu osnovnih studija, a specijalističke diplome dobilo je i 42 polaznika postdiplomskih studija.

U okviru Ustanove funkcioniše i Savez studenata Fakulteta primijenjene fizioterapije, čiji je predsjednik Krsto Kovačević.

JUBILARNIH 35 GODINA POSTOJANJA

U prisustvu brojnih zvanica, predsta­vnika nadležnih ministarstava, lokalnih vlasti, najznačajnijih zdravstvenih i društvenih insti­tucija, saradnika i polaznika studija, 21. okto­bra o. g., u Kongresnoj sali Instituta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Simo Milošević” u Igalu, upriličena je svečanost povodom pro­slave troipodecenijskog postojanja Fakulteta primijenjene fizioterapije. Ovaj značajni dog­ađaj otvoren je svečanom intonacijom stud­entske himne Gaudeamus igitur, a u nastavku programa prisutnima su se obratili dekanica Fakulteta doc. dr Sofija Žitnik-Sivački, pred­sjednik Opštine Herceg Novi gospodin Dejan Mandić, kao i direktor Instituta „Dr Simo Milošević”, dr Branislav Radojičić. Zvucima klasične muzike koje su interpretirali profesori Hercegnovske muzičke škole Svetislav Vasić i Dejan Krivokapić, te studentkinja Muzičke akademije Liza Bočkarjeva, oplemenjen je pro­gram dodjele diploma svršenim studentima i postdiplomcima Fakulteta.

Od 21-og novembra naš zdravstveni sistem postao je bogatiji za 51-og bečelora fi­zioterapije i 42 specijalista fizioterapije.

Cilj Fakulteta je da, njegujući svoju tr­adiciju dugu 35 godina, angažovanjem u svim oblastima kvaliteta, prilagođavanjem potreba­ma društva i usklađivanjem sa evropskim i svjetskim standardima u oblasti izioterapije, postane moderna i respektabilna naučna insti­tucija – istakla je ovom prilikom doc. dr Sofija Žitnik-Sivački. Iskustvo kadrovskog osposob­ljavanja građeno decenijama, bogatstvo poten­cijala koje nudi znameniti hercegnovski insti­tut, te stručnost predavača, osnovni su resursi kojima raspolaže ovaj fakultet. Nadajmo se da će, s navedenim u vezi, ova visokoškolska ustanova i nastaviti dosadašnji uspješan kurs razvoja.