Peta godišnja Medikal konferencija održana u Bečićima

0
2587

konf 1Aktuelnosti u zdravstvu, medicini i farmaciji predstavljene u Budvi

U duhu uspješne tradicije, časopis „Medical” organizovao je ove godine Petu godišnju konferenciju sa međunarodnim učešćem. Događaj je upriličen 31-og maja do 2-og juna, u hotelu „Mediteran“ u Budvi. Pokrovitelj skupa bilo je Ministarstvo zdravlja Crne Gore.

Aktivno ucešce na konferenciji, u duhu njene tradicije, pored Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje, CALIMS-a, Instituta za javno zdravlje, Klinickog centra Crne Gore, Kancelarije SZO u Crnoj Gori i Farmaceutske komore, više javnih i privatnih zdravstvenih ustanova iz zemlje, okruženja i inostranstva – imalo je i više farmaceutskih kompanija i veledrogerija.

Naučni odbor Konferencije činili su prof. dr Vesna Miranović (MZCG), predsjednica, prof. dr Agima Ljaljević (IJZCG), prof. dr Filip Vukmirović (KCCG), doc. dr Zorica Potpara (MF Odsjek farmacija), dr sci. med. Majda Šahman Zaimović (CALIMS), dr Jevto Eraković (KCCG) i dr Miro Knežević (MZCG).

Skup je otvorio ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović:

Uvažene dame i gospodo,

Izuzetna mi je čast da vas pozdravim u ime Ministarstva zdravlja što imam priliku da otvorim 5. Medical konferenciju, koja jednom godišnje okuplja najeminentnije stručnjake iz oblasti medicine i farmacije. Vjerujem da će ovogodišnji — sada mogu reći tradicionalni — susreti biti dobra prilika za razmjenu iskustava i praksi, sve u cilju unapređenja zdravstvenih politika u našoj zemlji,  u čemu ćemo svakako imati podršku i pomoć kolega iz regiona.

Dragi prijatelji,

Odlučni smo da reformske procese koji su u zdravstvu stalna potreba, sprovodimo u kontinuitetu, a da smo na pravom putu potvrđuju poslednja istraživanja koja bilježe porast povjerenja građana u, mogu s pravom reći, jedan od najvažnijih sitema u državi, a to je zdravstvo. U najvažnijem poslu su i najbolji među nama, najpredaniji svojoj profesiji, čija se svakodnevna briga o zdravlju i spašavanju ljudskih života podrazumijeva, a najmanja greška stavlja na stub srama i rugla besomučnih napada onih koji ne misle dobro ni sebi ni drugima.

Koristim ovu priliku da se za napredak koji ostvarujemo posebno zahvalim ljekarima i medicinskom osoblju, jer su oni nosioci najzahtjevnijih zadataka i izazova na svim nivoima zdravstvene zaštite. Mi, kao donosioci odluka i menadžeri, moramo imati sluha za njihove potrebe, a svi zajedno za naše pacijente, čije je zdravlje imperativ koji nema alternativu.

Da smo ozbiljno shvatili zadatke koje smo postavili kao prioritet, pokazao je izvještaj Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa, koji je napretkom od 9 mjesta na rang-listi ocijenio kvalitet sprovođenja reformi u crnogorskom zdravstvu. Samo oni koji nemaju dobre namjere mogu zatvarati oči pred onim što Ministarstvo zdravlja kreira i sprovodi realizujući politiku Vlade kada je zdravstveni sistem u pitanju. Tako je tokom prošle godine uloženo preko 3 miliona eura na adaptaciju i renoviranje zdravstvenih  objekata, kao i 12 miliona eura opredijeljenih za nabavku savremene medicinske opreme. Samo za potrebe Kliničkog centra Crne Gore nabavljeni su najsavremeniji angiografski aparati, dvije magnetne rezonance: jedna za potrebe Kliničkog centra, druga za potrebe Dječje bolnice, novi linearni akcelerator zračenja, gama kamera i još mnogo opreme koja je u značajnoj mjeri doprinijela boljim uslovima rada i kvalitetnijoj dijagnostici i liječenji naših građana.

Već je izvjesno i da ćemo obezbijediti međunarodno finansiranje za izgradnju dva nova objekta u kojima će biti smještene klinike za psihijatriju i infektivne kožne bolesti investicijom od 7,5 miliona eura. Nakon više decenija obezbijedićemo savremene uslove za tretman ovih pacijenata, kao i savremene uslove za rad medicinskih radnika u tim ustanovama.

Posebno me raduje što će svi segmenti zdravstvene zaštite biti ojačani krajem tekuće godine, kada se sa specijalističkog usavršavanja vraća oko 50 ljekara, dok će taj broj 2019. god. biti udvostručen, pa ćemo ubrzo imati značajno veći broj stručnog kadra koji će brinuti o zdravlju svih pacijenata.

Zdravlje i briga pacijenata je na prvom mjestu, a Vlada Crne Gore će iskoristiti sve raspoložive mogućnosti da položaj zdravstvenih radnika poboljša u mjeri mogućeg i u skladu sa ekonomski trenutnom situacijom koju dijelimo svi u zemlji. Podsjetiću da je Ministarstvo zdravlja potpisalo sporazum sa dva reprezentativna sindikata kojim država u naredne 3 godine ulaže oko 1,8 miliona eura za izgradnju stambenih jedinica za zaposlene u zdravstvenom sistemu.

Poštovani učesnici konferencije,

I danas i narednih dana smo ovdje kako bi iskoristili znanja i mogućnosti da svako iz svoje oblasti doprinese razvoju savremenih medicinskih procedura i reformskih procesa koji su u toku. Posebno želim da se zahvalim domaćinu i organizatorima iz časopisa Medical, koji je jedinstven u Crnoj Gori, jer se bavi isključivo zdravstvenim temama i u kontinuitetu prati rad svih institucija u okviru zdravstvenog sistema. Siguran sam da će vam i ovogodišnja konferencija koja okuplja predstavnike brojnih zdravstvenih ustanova i farmaceutskih kompanija iz zemlje i regiona, kroz brojne prezentacije i promocije omogućiti da se upoznate sa mogućnostima medicinske nauke i prakse, novim tehnologijama na nivou naših i institucija regiona, kao i da razmijenite iskustva koja su od neprocjenjivog značaja za unapređenja zdravstvene zaštite na svim nivoima.

Posebno želim da pozdravim naše drage goste iz referentne klinike „Acibadem“ iz Turske.

Na kraju, želim vam uspješan rad i proglašavam 5. Medical konferenciju otvorenom.

Hvala!

Program Konferencije možete preuzeti OVDJE