Peta godišnja Medikal konferencija održana u Bečićima

0
2679

Dodijeljene Medikalove plakete

U uvodnom dijelu manifestacije i ove godine su uručene plakete zahvalnosti.

Ministru zdravlja dr Kenanu Hrapoviću dodijeljena je, kako je u ime organizatora navela Slavica Pantelić lična plaketa „u ime snažne dugogodišnje saradnje“. Marija Vukotić, predstavnica Farmaceutske kompanije „Hoffmann — La Roche Ltd.“, iskoristila je priliku uručenja priznanja da podsjeti na značaj postojanja ove švajcarske  kompanije još od 1896. godine. U ime istambulske klinike „Acibadem“, još jednog dobitnika plakete, prisutnima se obratila Olja Aktunc, a tursku grupacije Koč, predstavila je Severdžan Erlap. Ona je izrazila uvjerenje da će saradnja u Crnoj Gori biti nastavljena jednako uspješno kao i u regionu. Ističući da je Medikal imao sluha za integrativnu medicinu još u periodu kad od stane zvaničnog zdravstvenog sistema taj sektor još nije bio integrisan u ponudu zdravstvene zaštite građanima, dr Snežana Tomić, homeopatkinja iz Budve, primila je ovo priznanje.

Medikal konferencija spaja kompletno zdravstvo Crne Gore i  svakako je prilika da se razmijene iskustva sa kolegama iz regiona i inostranstva — navela je ovom prilikom Pantelić i izrazila vjerovanje da će učesnici ovogodišnje konferencije dobiti mnoge odgovore iz oblasti reforme zdravstvenog sistema, novih terapijskih mogućnosti, ekonomskog sektora medicine, te regulative i registracije ljekova.

Program Konferencije bio je organizovan kroz jednu prezentaciju, jedan okrugli sto i sedam sesija koje su podrazumijevale prateće  sadržaje. Širokoobuhvatna tema događaja dala je dovoljno prostora za otvaranje brojnih tema iz različitih oblasti zdravstva, medicine i farmacije.

Prezentacija mr Vladana Raičkovića (FZOCG), kojoj je moderator bio gospodin Sead Čirgić, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, imala je za temu elektronske servise, u žiži kojih se istakao građanima odnedavno dostupni portal Fonda za zdravstveno osiguranje eZdravlje, kao i slični servisi: eZakazivanje, eRecept i eNalaz. Prezentaciji se pridružio i ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, kao i Lejla Reković dipl.ing.el. iz Fonda zdravstva.

Kao učesnici prve sesije Konferencije stručnoj javnosti obratili su se gosti iz inostranstva: sa prestižnih istambulskih klinika „Healthcare“ i „Acibadem“. O radiohirurgiji i upotrebi gama noževa u neurologiji govorio je prof. dr Selčuk Peker, a njegov kolega sa klinike prof. dr Onuk Jaman napravio je interesantan uvid u hirurgiju idiopatske skolioze. Nova dostignuća i tehnike u radioonkologiji opisao je prof. dr Merič Šengoz, a prof. dr Siret Ratip govorio je o napretku u haploidentičkoj transplantaciji. Sesiju je zaključio prof. dr Vladimir Dimov (PZU „Codra“) stručnim izlaganjem na temu Laparaskopska kolorektalna hirurgija — mogućnosti i prednosti. Moderator prve sesije bio je dr Dimov.

Drugi dan Konferencije započet je okruglim stolom koji je za temu imao reformu primarne zdravstvene zaštite. Moderator je bio dr Kenan Hrapović. Ovaj značajni skup imao je za učesnike referentne stručnjake. Učestvovali su prof. dr Vesna Miranović (MZCG), dr Miro Knežević i gospodin Milovan Vujović (MZCG), a Hans Kluge (SZO), je zbog nemogućnosti dolaska, dostavio video zapis koji je prezentovan prisutnima. Prezentovane su brojne aktivnosti učinjene na planu pružanja efikasnije zdravstvene zaštite u ovom zdravstvenom sektoru, ali i predstavljeni novi ciljevi i iskustva drugih.

Druga sesija programa započeta je izlaganjem dr pharm. Gordane Boljević (CALIMS). Ona je govorila o regulatornim aspektima razvoja i registracije generičkih ljekova, a generičke ljekove kao dio zdravog rješenja prezentovale su doc. dr Zorica Potpara (MFCG) i Ana Popović (Udruženje „Genezis“).  Moderator ovog segmenta bila je dr sci. med. Majda Šahman Zaimović.

Treća sesija Konferencije bila je posvećena temama iz dijabetologije: novim horizontima u terapiji šećerne bolesti i aktuelnim načinima uspostavljanja glikemijske kontrole. Prvi izlagač, ujedno i moderator ovog stručnog segmenta, bio je dr Sreten Kavarić (KCCG). On je govorio o novim preporukama u terapiji dijabetesa. Dr Igor Bjeladinović, iz Opšte bolnice — Kotor, opisao je insulin degludek, novo poglavlje u insulinskoj terapiji, a efekte primjene liraglutida u kvalitetnoj glikoregulaciji i kardiometaboličkim ishodima predstavio je ass. dr Emir Muzurović (KCCG). Još jedan novi koncept u liječenju pacijenata sa dijagnostikovanim dijabetesom melitusom tipa 2 (dapagliflozin) predstavio je dr Aleksandar Đogo (KCCG). Izlaganjem o procesu uspostavljanja glikemijske kontrole kod pacijenata sa kardiovaskularnim rizikom ovu sesiju je zaključila dr Valentina Kalinić (Opšta bolnica — Bar).

Vrijednost inovacije u medicini bila je tema četvrte po redu stručne cjeline Konferencije. O vrijednostima, ekonomiji i dostupnim medicinskim inovacijama govorio je prof. dr Dragan Lončar, sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. O vrijednosti inovacije u onkologiji, neurologiji i reumatologiji, sa pacijentom u centru medicine zasnovane na vrijednosti, stručno izlaganje imali su eminentni ljekari Kliničkog centra prim. dr Jadranka Lakićević, dr Jevto Eraković i dr Nataša Miketić. Dr pharm. Nemanja Turković (CALIMS) pojasnio je regulatorne aspekte razvoja i registracije novih ljekova, a Bojan Trkulja (Udruženje „Inovia“) predstavio je inovativne farmaceutske kompanije — partnere zdravog sistema. Moderator sesije bila je dr Majda Šahman Zaimović.