Posteljica

0
947

Posteljica se u najvećem broju slučajeva razvija na prednjem ili zadnjem zidu materice.  Međutim, moguće je u ređim slučajevima da se posteljica razvija bliže od 7 cm unutrašnjem ušću grlića i da parcijalno ili totalno prekriva unutrašnje ušće (placenta previa). To predstavlja veoma rizično stanje i za trudnicu i za plod jer ispred prednjačećeg dijela ploda se nalazi posteljica tako da   se pri porođaju ili ranije može javiti ozbiljno pa i fatalno krvarenje. Placenta previa predstavlja indikaciju za završetak trudnoće carskim rezom.

Jedno od sličnih hitnih stanja vezano za posteljicu je i prijevremeno odlubljivanje posteljice prije ili u toku samog porođaja – abrupcija placente. Predilekciona grupa jesu trudnice sa visokim arterijskim pritiskom, dijabetesom, reumatskim bolestima i bolestima vezivnog tkiva, te trudnice koje su u trudnoći konzumirale narkotike. Shodno stepenu odlubljivanja razlikuju se i simptomi i znaci: kontrakcije, bolovi, pojava manjih i većih retroplacentarnih hematoma,  sve do pojave profuznog vaginalnog krvarenja, intrauterine smrti ploda i neposredne opasnosti po život trudnice. Neophodna je hospitalizacija sa strogim mirovanjem kod lakših slučajeva, dok je kod najtežih slučajeva neophodan hitan carski rez.

Na kraju, treba pomenuti da je ulogu i značaj posteljice čovjek prepoznao još od ranijih vremena. Zbog sposobnosti sinteze mnogih hormona kao i prisustva mnoštva enzima i drugih značajnih supstanci, posteljica je u modernom dobu postala  predmet interesovanja kozmetičke industrije kao i alternativne medicine, naročito na polju rehabilitacije sportskih povreda.

Literatura:

  1. Mladenović D, Mladenović-Bogdanović  Z, Mladenović- Mihailović  A: Ginekologija i akušerstvo,  Zavod za udžbenike Beograd, 273-277
  2. Plećaš D i saradnici: Ginekologija i akušerstvo; CIBID 2011;  203-211
  3. Petković S i saradnici: Ginekologija; Elit Medica , Draslar 2004;  903-915
  4. Hajak M.T: Ishodi trudnoća nakon abrupcije placente;  Sveučilište Zagreb 2016

Dr Vlado Dragaš
Ginekologija i akušerstvo, Opšta bolnica Berane