Predstavljamo: Kompanija Poseidon CRO

0
503

Predstavljamo:

 

Da bi se sprovela klinička studija za lijek ili medicinsko sredstvo po međunarodnim savremenim standardima postalo je neophodno imati učešće fleksibilnih i efikasnih pružalaca usluga koji ispunjavaju zahtjeve kvaliteta i brzo se adaptiraju na promjene i dinamiku zdravstvenog sektora. Poseidon CRO je jedna od ovih ugovorno istraživačkih organizacija koja posjeduje opseg usluga u područjima humanih ljekova, biotehnologije, prehrane, kozmetike i medicinskih sredstava.

Organizacija je osnovana 2008. godine sa tendencijom brzog širenja na svim prostorima. U Srbiji posluje od 2015. godine, u Crnoj Gori kompanija je osnovana 2019. i uspjela je izdržati izazove izazvane pandemijom korona virusa, na način da je čak proširila aktivnost na području Bosne i Hercegovine, i to od februara 2022.godine.

Poseidon CRO je regionalni istraživački centar sa širokom mrežom otvorenih kancelarija u EU, jugoistočnoj Evropi, sjevernoj Africi i potvrđenom saradnjom u različitim regionima Evrope, kao i na području Bliskog istoka, Afrike i Azije. Domet organizacije raste svakog mjeseca zahvaljujući solidnoj mreži pridruženih partnera u mnogim destinacijama u kojima se podiže nivo medicinske istraživačke aktivnosti. U Crnoj Gori, Poseidon Adria Health Innovation d.o.o., lokalno predstavništvo Poseidon CRO-a, nudi zdravstvenim institucijama, akademskim tijelima, glavnim CRO-ima, lokalnim i multinacionalnim kompanijama, istraživanje i razvoj ljekova i medicinskih sredstava, te biotehnološkim startapima podršku u svim fazama. Naša zemlja koja pripada “tržištima u razvoju” ima brojne benefite od aktivnosti CRO time što se uključuju brojni učesnici u razvojne projekte koji se odnose na ljudsko zdravlje. U svim obuhvaćenim oblastima, kompanija je podjednako fokusirana na interese pacijen(a)ta , pomoć i osnaživanje zdravstvenih radnika i zadovoljstvo klijenta-sponzora.

Njegujući multikulturalno okruženje, organizacija takođe ulaže i u razvoj svojih zaposlenih zapošljavanjem i održavanjem stručnog i kvalifikovanog tima u svim oblastima kliničkih istraživanja.

Što se tiče usluga koje CRO pruža, one rangiraju od izrade plana kliničkog razvoja, regulatornih usluga, preko diizajna protokola do kliničkog monitoringa studije, zatim upravljenje kliničkim projektima i sprovođenje logističke operacije neophodne za vođenje ispitivanja. Dodatno, firma nudi usluge  Programa podrške pacijentima (PSPs), usluge pristupa tržištu, kao i usluge farmakoekonomije, digitalnih zdravstvenih usluga i upravljanje istraživačkim ustanovama.

Trenutno grupacija je  najaktivnija na poljima medicinsko – istraživačkih ljekova (vakcine, mali molekuli, biološka sredstva), medicinskih sredstava, suplemenata u ishrani, biomarkeri i in vitro dijagnostici.

Poseban akcenat se stavlja na usluge u oblasti kliničkih studija, i ističemo da one obuhvataju kompletno upravljanje projektom, od izvodljivosti do samog zatvaranja. U Poseidon CRO vjeruju u razvoj kliničkih ispitivanja u svakom području pokrivenosti, jer to znači bolje tretmane i bolji pristup terapijama za pacijente.  Timska ekspertiza obuhvata više terapeutskih oblasti, i to:onkologiju, kardiologiju, urologiju, reumatologiju, oftalmologiju, dijabetes, fizijatriju, pedijatriju, neurologiju, gastroenterologiju, pneumoniju i oblast okulzivne arterijske bolesti.

Za širu javnost je potrebno napraviti razliku između neintervencijskih i intervencijskih studija. Prve predstavljaju četvrtu fazu istraživanja procesa (faza IV). U ovoj fazi, ljekovi se propisuju prema već regulisanoj proceduri, samo se prate naznačena uputstva za doziranje lijeka. Stoga pacijent treba da uzme lijek redovno kako je propisano. U takvim istraživanjima istraživač nastoji da procijeni uticaj na kvalitet života pacijenta tokom proučavanja efikasnosti, sigurnosti i podnošljivosti lijeka u stvarnim uslovima. Četvrta faza istraživačkog procesa je stoga postmarketinški nadzor. Cilj  je pomoći farmaceutskim kompanijama da prikupe više informacija koje nisu bile dostupne tokom kliničkih ispitivanja zbog ograničenog broja učesnika studije (informacije vezane za bezbijednost ili efikasnost proizvoda.

Imajući u vidu prirodu neintervencijskih studija koja može da dovede do izgradnje informisanih mišljenja u liječenju za vrstu pacijenata koji su u fokusu ove studije, istraživački tim ima direktinih i indirektinih benefita. Kada dođe do ostvarenja ovog vida projekta, pomenuti tim je u mogućnosti da uz korišćenje međufaznih i krajnjih izvještaja studije dobije objektivne evaluacije terapeutske prakse u liječenju same bolesti. Takva evaluacija i procjena njihove prakse, kao i potencijalna revidiranja protokola liječenja, mogu  samo da budu konstruktivan pristup za poboljšavanje njege pacijenata što je primaran cilj svih nas.

Iz šireg opsega usluga izdvajamo i usluge digitalnog zdravlja. Kombinujući tehnologiju sa zdravstvom, digitalno zdravlje ima za cilj da pruži poboljšane i isplative medicinske usluge. Koristeći inovativnu tehnologiju kao što su zdravstvene aplikacije koje prate podatke u stvarnom vremenu, posebni senzori i nosivi uređaji, pacijenti sada mogu biti i nadgledani na daljinu. Takođe, ovaj sistem pruža bržu dijagnozu na osnovu prikupljenih podataka. U decentralizovanim kliničkim ispitivanjima, senzori za pacijente smanjuju potrebu za dodatnom ličnom procjenom. Rješenje senzora za pacijente vizualizuje podatke uređaja i prati usklađenost predmeta u različitim izvještajima, uključujući mogućnost da se uporede podaci udaljenog uređaja sa podacima o procjeni u klinici.

Zašto bi neka kompanija odabrala uslugu PSP-a, a ne donaciju ili jednostavno samo sponzorstvo određenom udruženju pacijenata? Odgovor je jednostavan – zato što dobija puno više infomacija uz PSP (uvid u kvalitet života tih ljudi što je izuzetno važno, prati se stanje tog pacijenta-vode se bilješke o svemu, pacijenti dobijaju psihološku potporu. S druge strane, farmaceutske kompanije imaju povratnu informaciju – koje su starosne dobi pacijenti, pol, pridružene bolesti, čime se dobija uvid u efikasnost lijeka u odnosu na pomenute karakteristike. Dobija se direktna i pouzdana informacija zašto je pacijent prekinuo sa korišćenjem propisivanog lijeka. Ono što je od izuzetnog značaja za istraživače je da zahvaljujući prikupljenim podacima  mogu iste iskoristiti u naučno istraživačke svrhe, te svoje naučne radove objaviti, a samim tim se razvija i medicina, što je prednost za tu farmaceutsku kompaniju-sponzora. Zaključak je da uz PSP imaju višestruke benefite i pacijenti, i doktori-istraživači i farmaceutska kompanija, a i društvo kao zajednica.

Poseidon CRO ima stručnost i iskustvo u svim vrstama nadzora potrebnog za sprovođenje kliničkih ispitivanja. Oni posluju pod snažnim sistemom upravljanja kvalitetom (QMS) koji je dizajniran da osigura da su usluge koje se nude usklađene sa svim važećim regulatornim i kvalitativnim standardima, smjernicama i zakonom. Od samog osnivanja implementirali su usklađen sistem upravljanja kvalitetom i procesima sa standardom ISO 9001:2015, pa su u mogućnosti da garantuju usklađenost sa važećim propisima, sa klijentovim očekivanjima i zahtjevima u pogledu pruženih usluga, uz posvećenost stalnom unaprjeđenju aktivnosti. Misija Poseidon CRO-a je pomoći različitim klijentima i partnerima u maksimiziranju povrata njihovih ulaganja u istraživanje i razvoj sa ciljem ostvarenja uspješnog projekta.

Cilj kompanije jeste doprinijeti poboljšanju života pacijenata, pomažući i ohrabrujući farmaceutske kompanije da razviju svoje nove ljekove za spašavanje života i inovativna rješenja za bolji kvalitet života na Balkanu, Bliskom i Srednjem istoku, Sjevernoj Africi i ostalim regijama u razvoju.  Poseidon CRO Fokusiraju se na djelovanje sa nepokolebljivom posvećenošću naučnom poslovnom integritetu u izgradnji povjerenja kroz moralno i etičko ponašanje postupajući s poštovanjem prema drugima i ponašajući se kao odgovorni članovi lokalne zajednice. To je ključni temelj organizacije. Uz kolaborativne projekte sa farmaceutskim kompanijama i uz podršku istaživačke grupe rukovodoci i saradnici vjeruju u njihov uspjeh jer na taj način se podiže svijest, i njega pacijenata na veći nivo u našim područjima.