Prevencija pušenja

0
1029

Piše: dr Edita Bašović

downloadUticaj pušenja na zdravlje

– Od posljedica pušenja svake godine umre više od četiri miliona ljudi u svijetu.

– U cilju sprečavanja obolijevanja i umiranja od posljedica pušenja, neophodno je promijeniti ponašanje.

– U reformisanom sistemu zdravstva Crne Gore, u kojem promocija zdravlja i prevencije bolesti predstavljaju osnovni koncept djelovanja, prepoznat je značaj prihvatanja nepušenja kao stila života.

Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda je objavljen u Službenom listu Crne Gore pod brojem 52/2004 2. avgusta 2004. godine. Od donošenja zakona pristupljeno je Okvirnoj konvenciji Svjetske zdravstvene organizacije 2006. godine, usvojena nacionalna strategija i od 11. do 12. novembra 2009. godine održana III Nacinalna konferencija o kontroli duvana u Crnoj Gori.

Rad Savjetovališta za odvikavanje od pušenja

Od juna 2009. godine u Domu zdravlja Podgorica počelo je da radi Savjetovalište za odvikavanje od pušenja. U savjetovalištu je to bila i glavna tema do prošle godine, od kada se savjetovalište bavi zdravim životnim stilovima, polno prenosivim bolestima i  prevencijom širenja HIV infekcije. Obuhvata populaciju od 10 do 25 godina života.

Program za odvikavanje od pušenja sprovodi izabrani pedijatar u saradnji sa specijalistom javnog zdravlja i psihologom, po metodi grupnog rada, koristeći McFarlandov program odvikavanja od pušenja. Pacijenti se edukuju o promjeni životnih navika, promjeni načina ishrane (voće, povrće, integralne žitarice, izbjegavanje crvenog mesa, alkohola), uz tuširanje 2-3 puta dnevno, unošenje 6-8 čaša vode, veću fizičku aktivnost i pohvalu za svaku cigaretu koja se ne zapali.

Pacijenti se najčešće javljaju zbog brige o sopstvenom zdravlju, poboljšavanja kondicije, zasićenja cigaretama, trudnoće, strahova i uštede novca.

Sigurna dobitna kombinacija za odvikavanje od pušenja:

–  edukacija kao preventiva,

–  lik pušača (slajd),

–  šokirati istinom.

Princip  5  „P”

–  Pitati da li puši?

–  Posavjetovati da prestane zbog zdravlja.

–  Procijeniti stav prema ostavljanju duvana.

–  Pomoći u ostavljanju.

–  Pratiti uspjeh.

Organizacija  rada

U saradnji sa menadžmentom Doma zdravlja poslali smo broj telefona i obavještenje svim izabranim timovima za djecu i odrasle da nam upute pacijente zainteresovane za odvikavanje od pušenja. Pored ovog rada, tim je imao i preventivni program u osnovnim i srednjim školama.

Djeca eksperimentišu sa cigaretama od ranog uzrasta. Djeca predškolskog uzrasta izrazima lica imitiraju pušenje odraslih, dok manji broj djece tog uzrasta, kao i djeca iz nižih razreda osnovne škole, istinski eksperimentišu sa pušenjem.

Faktori koji utiču da mladi postanu stalni pušači mogu se podijeliti u nekoliko grupa:

 –  faktori ličnosti,

 –  uticaj porodice,

 –  uticaj prijatelja,

 –   pušači iz školske sredine (nastavnici, nenastavno osoblje, stariji đaci).

Pasivno  pušenje

Ono što bih posebno istakla je pasivno pušenje kome su izloženi nepušači, a posebno najosjetljiviji dio populacije – djeca. Kod djece je uticaj dima direktno povezan sa oboljenjima respiratornih organa – astmom, infekcijama srednjeg uha i slično. Dokazano je da boravak u zadimljenim prostorijama ima isti efekat kao da se ispuši jedna cigareta na dan.

–  Kontrola duvana je civilizacijska tekovina.

–  Sve ovo je ispunjenje uslova za adekvatno priključenje međunarodnoj zajednici koja je u svemu tome daleko odmakla.

– Na svakih osam pušača, koje ubije duvanska industrija, ode i jedan nepušač.

Znanje je snaga  –  znanje je moć

Razumijevanje značaja pasivnog pušenja značajno ugrožava duvanski biznis i manipulaciju. Edukacija i dosljedno sprovođenje na nivou države će značajno unaprijediti kontrolu duvana u Crnoj Gori.

Preporuke

–  Zdravi stilovi života.

–  Odvikavanje je vrlo složen proces.

– Pobunite se i recite NE samovoljnim trovačima iz svoje okoline.