Redovnom kontrolom šećera i zdravim načinom života izbjegavaju se komplikacije

0
773

KAKO IZBJEĆI KOMPLIKACIJE?

Doktor Bojović u knjizi objašnjava i daje uputstva kako izbjeći komplikacije koje nastaju usljed nekontrolisanja šećera u krvi, te primjene neadekvatnog liječenja. Ukoliko se dijabetes ne kontroliše ili se to slabo čini, odnosno ako se ne vodi računa o količini šećera u krvi i ne sprovodi dijeta, fizička aktivnost i odgovarajuća terapija, rano će se pojaviti komplikacije koje prate ovu bolest. To su uglavnom oštećenje vida, promjene na bubrezima, zakrčenje krvnih žila, srca i nogu, te poremećaj funkcije nervnog sistema. Šećerna bolest nije teško oboljenje, o čemu svjedoče novija saznanja o uzroku i načinu liječenja. Jedan od načina liječenja je i primjena matičnih ćelija. Postoji opravdana nada da će se ova bolest suzbiti, iskorijeniti. Dok se to ne desi, treba sprovoditi zdrav stil života, uzimati određenu terapiju, sprovoditi redovnu i programiranu ishranu, te baviti se fizičkom aktivnošću i izbjegavati stresne situacije. To su prepo­ruke i želja izražena u knjizi „Sve o šećernoj bolesti’.

 

Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković