Širok program liječenja kancera

0
832

koc - nastavak 1

 

 

 

Širok program liječenja kancera je sačinjen od specijalizovanih ljekara, medicinskih sestara, psiho-onkologa i koordinatora za medicinsku njegu, koji rade timski kako bi omogućili što bolji tretman našim pacijentima i njihovim bližnjima.

Usluge se fokusiraju na iskustvo pacijenata od rane faze raka do preživljavanja.

U našim bolnicama, svako liječenje pacijenta koji boluje od raka je razmatrano i determinisano na nedjeljnom konzilijumu koji je posvećen raznim tipovima kancera.

Onkološki konzilijum funkcioniše kao forum na kojem se zajednički razmatra svaki slučaj bolesnika. Tokom ovih diskusija, osoblje koje je zaduženo za vođenje svakog od ovih slučaja iznese svoje mišljenje i daje predloge u vezi sa opcijama liječenja. Nakon konzilijuma, važeće opcije liječenja se prezentuju pacijentu i detaljno razmatraju.

MD Anderson Centar za liječenje zračenjem u Američkoj bolnici je prva MD Anderson ustanova za liječenje zračenjem van granica Sjedinjenih Država, koja u potpunosti replicira algoritme i standard institucije koje pruža medicinsko osoblje obučeno u Hjustonu. Kako bi se kreiralo okruženje u kojem su svi tretmani isti kao oni u Hjustonu, svi slučajevi se procjenjuju kod ljekara u glavnom sjedištu.

Ovaj proces se može rezimirati kao “model prakse” koji dozvoljava pacijentima da prime identičan tretman koji bi primili u Centru MD Anderson u Hjustonu.

Cjelokupna medicinska tehnologija kao i metrika kontrole kvaliteta je identična sa onom u MD Anderson Centru.

Po prirodi bolesti, liječenje je prilagođeno saradnjom srodnih disciplina plućne medicine, torakalne hirurgije, ljekova za alergije i imunologije i raznih drugih odjeljenja. Na sličan način, torakalna hirurgija igra centralnu ulogu u liječenju karcinoma. Tako torakalni hirurzi rade u saradnji sa medicinskim i radijacijskim onkolozima, pulmolozima, patolozima i specija- listima nuklearne medicine. Naši ljekari i osoblje posvećeni su pružanju najboljih respiratornih usluga holističkim pristupom.

• Radiološka oprema uključuje:

o MR skenere

o Multifinkcionalne CT skenere

o Fluoroskopske i angiografske sisteme

o Digitalnu mamografiju

o Sterototaktičke sisteme za biopsiju dojke

o Ultrasonografiju

o Digitalne X-Ray sisteme

• Odjeljenje Nuklearne Medicine omogućava dijagnostiku i terapeutsku proceduru sa najsavremenijom opremom uključujući:

o SPECT kamere

o PET/CT skenere

o Uređaje za testiranje uree putem daha

Naši najjači programi i linije usluga

Zamijenili smo sistem menadžmenta baziran na odeljenjima sa pristupom “servisne grupe”. Napuštajući stav “moje odeljenje, moja operaciona sala”, eliminisane su barijere između odjeljenja s ciljem postizanja interdisciplinarne cjeline.

– SVEOBUHVATAN PROGRAM RAKA

KLINIKA “BEATING HEART” – KARDIOVASKULARNA SLUŽBA

ŽENSKI ZDRAVSTVENI CENTAR

PEDIJATRIJSKA SLUŽBA

SLUŽBA  ZA KIČMU, TRAUMATOLOGIJU, ORTOPEDIJU

INTEGRISANE USLUGE NEUROLOGIJE

PLUĆNA LINIJA ZA USLUGE

HIRURGIJA  GLAVE I VRATA

GASTROINTESTINALNI PROGRAM

KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJU I METABOLIZAM

PREGLEDI ZA ESTETSKU HIRURGIJU I KOZMETIČKU DERMATOLOGIJU

Spisak zemalja od kojih imamo strane pacijente: USA, Azerbejdžan, Irak, Njemačka, Libija, Kosovo, Rusija, Rumunija, Ukrajina, Turkmenistan, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija, Sudan, Gruzija, Albanija, Alžir, Moldovija…

Odjeljenje za pacijente iz inostranstva

Međunarodni program pacijenata obezbjeđuje jedinstvenu tačku pristupa, usluga i koordinacije za pacijente iz inostranstva i njihove porodice.

Odjeljenje za  pacijente iz inostranstva  pruža multidisciplinarni timski pristup u kojem se svaki slučaj ocjenjuje nezavisno i svaki plan liječenja je prilagođen stanju pacijenta.

Osoblje Međunarodnog programa pacijenata koordinira sve aspekte posjete svakog pacijenta iz inostranstva, od rukovodjenja  medicinskim konsultacijama i hospitalizacijama do putovanja i hotelskih aranžmana.

Naše osoblje je posvećeno tome da se pacijenti iz inostranstva i njihove porodice osjećaju ugodno tokom svog boravka.

Specijalizovane usluge koje pružamo osiguravaju stalnu komunikaciju i ispunjavanje potreba pacijenta.

Sveobuhvatni program za rak je prva servisna grupa formirana u okviru ovog multidisciplinarnog sistema u kome ljekari, medicinske sestre i koordinatori pacijenata iz različitih odjeljenja služe zajedno u jednom multidisciplinarnom sistemu. U Američkoj bolnici,  tretman svakog pacijenta oboljelog od raka  je planiran  tokom multidisciplinarnih sastanaka u kojima stručnjaci, svi visoko obučeni u svojim oblastima, dijele svoja znanja i iskustva.

HIRURŠKA ONKOLOGIJA

NEUROHIRURGIJA

TORAKALNA HIRURGIJA

HIRURGIJA DOJKE

KOLOREKTALNA HIRURGIJA

GL HIRURGIJA

HEPATOPANCREATOBILIARI HIRURGIJA

URO-ONKOLOŠKA HIRURGIJA

HIRURGIJA GLAVE I VRATA

REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA

GINEKOLOŠKO- ONKOLOŠKA HIRURGIJA

HIRURGIJA KIČME

Kancelarija za  iskustva pacijenata

U skladu sa svojim vrijednosno orijentisanim pristupom, Američka bolnica je osnovala prvu “Kancelariju za iskustva pacijenata” u Turskoj kojom  direktno koordinira direktor.

Sa Kancelarijom za  iskustva pacijenata, cilj Američke bolnice je da se oslanja na povratne informacije iz bolničkih posjeta, kako bi se stalno poboljšavali osnovni elementi kvaliteta zdravstvene zaštite: pouzdana, kvalitetna zaštita pacijenta, uspješni medicinski rezultati i zadovoljstvo pacijenta.

Shodno tome, svi komentari pacijenata, kao i njihove rodbine i prijatelja se uzimaju u obzir. Umjesto jednostranog mehanizma procjene, Američka bolnica samoprocenjuje svoj sistem i upravljanje i ažurira isti  prema povratnim informacijama koje dobija.

Odjeljenja uključena u zaštitu od raka

MEDICINSKA ONKOLOGIJA

HEMATOLOŠKA ONKOLOGIJA

RADIOLOŠKA ONKOLOGIJA

PATOLOGIJA

DERMATOLOGIJA

GASTROENTEROLOGIJA

PULMONALNA MEDICINA

ANESTEZIOLOGIJA & KLINIKA ZA BOL

FIZIOTERAPIJA &  REHABILITACIJA

ZARAZNE BOLESTI

ENDOKRINOLOGIJA

INTENZIVNA NJEGA

ORALNO I ZUBNO ZDRAVLJE

PSIHIJATRIJA

NUKLEARNA MEDICINA

RADIOLOGIJA

ISHRANA

KARDIOLOGIJA

 

Kontakt za informacije:
Tel.: 00382 67310337
Mail: montenegro@kochealthcare.org