Skrining na plućnu tuberkulozu

0
754

Metode  skrininga:

Uobičajene metode skrininga su: anketa kojom se identifikuju simptomi tuberkuloze i rendgenski snimak pluća. Na ovaj način se  trijažiraju  potencijalno oboljeli na koje valja sprovesti bakteriološku dijagnostiku.

Zaključak

Skrining se organizuje u cilju optimizacije programa kontrole tuberkuloze. Jedan od vidova skrininga je i ispitivanje kontakata koje mora biti sistematsko da bi dalo rezultat. Profilaktička terapija je važan dio kontrole tuberkuloze.

Svi detalji koji se tiču skrininga moraju postojati u obliku stručno metodološkog uputstva koje donose zdravstvene vlasti.

 

AKTIVNA TUBERKULOZA /TUBERKULOZA (TB,TBC) : TEŠKA ,POTENCIJALNO SMRTONOSNA, ZARAZNA BAKTERIJSKA BOLEST  HRONIČNOG TOKA UZROKOVANA BACILIMA TUBERKULOZE.

LATENTNA TUBERKULOZA (LTBI): INFEKCIJA BACILIMA TUBERKULOZE BEZ PROGRESIJE U AKTIVNU TUBERKULOZU. INFICIRANI JE ” ZDRAV”, NIJE ZARAZAN A U TOKU ŽIVOTA POSTOJI ŠANSA DA DOĐE DO AKTIVACIJE BACILA I RAZVOJA AKTIVNE TUBERKULOZE.

SLUČAJ TUBERKULOZE: OBOLJELI OD TUBERKULOZE KOJI JE PRIJAVLJEN U REGISTAR OBOLJELIH.

PROGRAM KONTROLE TUBERKULOZE: DONOSE GA ZDRAVSTVENE VLASTI. REGULIŠE RAZLIČITE ASPEKTE KONTROLE TUBERKULOZE U ZEMLJI/OBLASTI. UKOLIKO NE POSTOJI PROGRAM, DONOSE SE SMJERNICE ZA KONTROLU TUBERKULOZE. PROGRAM SE DONOSI NA OSNOVU EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE I END TB STRATEGIJE.

END TB STRATEGIJA: GLOBALNA STRATEGIJA ČIJI JE CILJ ELIMINACIJA  TUBERKULOZE KAO ZDRAVSTVENOG PROBLEMA DO 2050. GODINE. FOKUS JE STAVLJEN NA PREVENTIVNE MJERE, RANU DIJAGNOSTIKU, DOSTUPNOST BAKTERIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE, LJEKOVA ZA SVE OBOLJELE, A U OSNOVI SVEGA JE SNAŽNA PODRŠKA DRŽAVNIH INSTITUCIJA PROGRAMU TUBERKULOZE I PROMOCIJI  PRAVA PACIJENATA. MJERE PREVENCIJE SU BCG VAKCINACIJA I HEMIOPROFILAKSA,  A MJERE RANOG OTKRIVANJA: SKRINING I PRIMJENA WRD TESTOVA (OD SZO PRIHVAĆENE  – MOLEKULARNI TESTOVI ZA BRZU DIJAGNOSTIKU TUBERKULOZE).

Dr Stevan Lučić, spec. mikrobiologije
Specijalna bolnica za plućne bolesti, Brezovik, Nikšić