Šta beba radi prvih 12 mjeseci

0
475

Često su roditelji zabrinuti da li se njihova beba razvija kako treba. Skloni su da je upoređuju sa drugim bebama. Prate svaki njen pokret i aktivnost.

Većina beba u određenom periodu radi slične stvari. Iako postoje odstupanja, ovaj tekst može roditeljima poslužiti kao putokaz.

SA NAVRŠENIH MJESEC DANA:

• Beba okreće glavu prema predmetima (bradavica i cucla) kad joj se dodiruje obraz.

• Beba postavljena da leži na stomak, podiže glavu od podloge (nakratko), okreće glavu u stranu.

• Okreće se prema poznatim glasovima i zvucima.

• Uspostavlja ritam dojenja, a refleks sisanja je snažan.

• Stavlja ručice u usta, hvata dojku ručicama.

SA NAVRŠENIH 3 MJESECA

• Beba se osmjehuje.

• Beba postavljena da leži na stomak podiže glavu od podloge i održava je uspravno.

• Zainteresovano zagleda svoje šake.

• Počinje da „guče”.

SA NAVRŠENIH 6 MJESECI

• Ležeći na stomaku beba podiže gornji dio trupa i ostvaruje oslonac na šakama.

• Pruža ruke ka poznatim osobama.

• Okreće glavu na dozivanje imenom, reaguje na poznate osobe.

• Ima glasovne lance kada se „nekom obraća”.

• Hvata igračke, istražuje ih prebacivanjem iz ruke u ruku i stavlja ih u usta.

SA NAVRŠENIH 12 MJESECI

• Puzi naizmjenično, noga-ruka, sa osloncima na dlanu i koljenima.

• Podiže se iz visokoklečećeg u stojeći stav i pravi prve korake.

• Šalje poljupce.

• Grli poznate osobe, pozdravlja u znaku „pa-pa”.

• Uspostavljena je koordinacija oko-ruka.

• Provlači i ubacuje predmete kroz otvore, hvata sitne predmete „pincetnim hvatom” odnosno palcem i kažiprstom.

• Izgovara prve riječi sa značenjem.

• Lista knjigu i cijepa stranice.

 

Autor: dr Indira Fetahović