Šta izaziva anemiju kod oboljelih od kancera

0
3102

[heading]ANEMIJA predstavka nedostatak crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) i hemoglobina, supstance koja se nalazi u eritrocitima i čija je dužnost da prenosi kiseonik kroz organizam. Bez hemoglobina nema ni prenosa kiseonika. Kao što je nama potreban kiseonik za disanje tako je i ćelijama u organizmu kiseonik potreban da bi normalno funcionisale. Nedostatak kiseonika može da ima širok spektar različitih efekata na gotovo čitav organizam. Anemja je veoma čest problem kod osoba oboljelih od kancera, posebno kod onih koje su tretirane hemoterapjom ili zračenjem. Kod nekih pacijenata anemja se može javiti i prije primjene terapije, što povećava sveukupan problem[/heading] Anemija se kod osoba oboljelih od kancera može javiti kao posljedica različitih faktora. Zajedničko za sve faktore koji do toga dovode jeste što oni onemogućavaju organizam da stvori nove eritrocite.

Bubrezi luče hormon eritopoetin koji stimuliše ko­štanu srž da proizvodi eritrocite. Jedan od efekata kancera jeste usporavanje lučenja ovog hormona, tako da sa malom količinom eritropoetina koštana srž ne dobija dovoljno sti­mulansa za proizvodnju normalnog broja novih eritrocita.

Pacijenti koji dobijaju hemoterapiju u vidu ljekova koji sadrže platinu u visokom su riziku od dobijanja anemi­je jer ovi ljekovi mogu da oštete bubrege. Oštećeni bubrezi lučiće manje eritropoetina, a to će rezultirati manjim brojem novih eritrocita.

Najčešći simptomi anemije su:

-Apatija -Hladna (blijeda) koža -Konstipacija -Vrtoglavica koja se javlja pri prelasku iz ležećeg u sjedeći položaj

-Glavobolja -Lomljivi nokti -Ubrzan rad srca -Ranice u ustima -Oticanje nogu ili stopala.

Ukoliko nema dovoljno gvožđa u krvi, neće biti dovoljno hemoglobina koji bi nosio kiseonik kroz organizam.

-Osobe oboljele od kancera često imaju loš apetit, što može dovesti do toga da ne unose dovoljno hranljivih nutrijenata, posebno gvožđa.

KAKO MOŽETE PREVENIRATI ANEMIJU?

Osobe oboljele od kancera anemiju mogu dobiti i na druge načine.

-Hemoterapija, ili zračenje, može izazvati oštećenje koštane srži a samim tim i anemiju.

-Kod osoba oboljelih od kancera životni vijek eritro­cita je kraći.

-Nedostatak gvožđa u krvi može izazvati anemiju.

Ukoliko imate kancer, nije lako prevenirati anemiju ali možete prevenirati da ona postane ozbiljna. Ako imate neki od simptoma koji su već navedeni, to treba saopštiti članu zdravstvenog tima u ustanovi u kojoj se liječite. Treti­ranje anemije koja je nastala kao posljedica kancera znatno je efikasnije ukoliko se sa liječenjem počne ranije, prije nego simptomi postanu ozbiljni.

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE ANEMIJA?

Anemija se dijagnostikuje pomoću krvnih pretraga. Računa se broj eritocita, gvožđa i hemoglobina u organizmu. Takođe, krvnim pretragama moguće je otkriti i nivo vitamina B-12 i folata (još jedan tip vitamina B). Ukoliko su njihove vrijednosti u normalnim okvirima, oni mogu pomoći orga­nizmu da proizvede eritrocite.

KAKO SE LIJEČI ANEMIJA KOD OSOBA OBOLJELIH OD KANCERA?

Postoje dva osnovna tipa liječenja anemije kod osoba koje imaju kancer, a to su transfuzija krvi i primjena ljekova koji potpomažu organizam u stvaranju eritrocita.

Transfuzija krvi se najčešće primjenjuje ukoliko je nivo hemoglobina izuzetno nizak ili ako su simptomi ane­mije ozbiljni. Transfuzija krvi brzo podiže nivo hemoglobina a samim tim i pacijent za kratko vrijeme može osjetiti po­boljšanje. Transfuzija, međutim, sa sobom nosi i rizike. Kod nekih pacijenata može doći do infekcije, a pojedini pacijenti mogu doživjeti ozbiljne reakcije na transfuziju.

Za liječenje anemije veoma je važna i ishrana. Kod pacijenata sa kancerom koji imaju anemiju od velike važnosti je da kroz ishranu nadoknade nedostatk gvožđa u organizmu. Gvožđa najviše ima u iznutricama, pšeničnim klicama, žumancu, krompiru, orasima, crvenom mesu, sušenom voću i lisnatom zelenom povrću.

Da bi se gvožđe dobro apsorbovalo u organizmu potrebna je i zadovoljavajuća koncentracija hlorovodonične kiseline i vitamina C koji u značajnoj mjeri potpomaže apsor­pciju gvožđa. Vitamin B6 je značajan za apsorpciju gvožđa ali je pored toga on od esencijalne važnosti za iskorištavanje gvožđa prilikom sinteze hemoglobina. Fosfor, kalcijum, bakar, mangan, B2, B11, B12 takođe pospješuju apsorpciju gvožđa.

 

Piše: Ivica Madžarović, med. onkološki tehničar, BSc/BA/Bapp