Stručno savjetovanje o karcinomu bronha

0
456

[heading size=”6”]Karcinom pluća danas predstavlja oboljenje od kojeg, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu godišnje umre oko 1,4 miliona ljudi. Bez obzira na stepen razvijenosti zemlje, ova vrsta karcinoma je apsolutno dominantna u odnosu na sve ostale oblike navedenog oboljenja. Stoga je jasno zbog čega veliki značaj imaju edukativni skupovi koji se organizuju na ovu temu. Budva je 1-og i 2-og aprila bila domaćin jednog takvog događaja[/heading] Sastanak pneumoftiziologa koji je započet svečanom večerom u hotelu „The Queen of Montenegro” u Budvi, 1-og aprila tekuće godine, imao je korisnu namjenu da prikazom različitih iskustava u liječenju karcinoma bronha, ponudi preporuke za terapiju ove bolesti. Pokrovitelj skupa, kao i mnogo puta do sada, bila je svjetski renomirana farma­ceutska kompanija „Hoffmann – La Roche Ltd”. Veliki broj učesnika, kao i učešće eminentnih stručnjaka iz ove oblasti, učinili su da ukupni dojam o događaju bude veoma povoljan.

U okviru stručnog dijela programa nastupilo je ukupno 7 predavača. Konstruktivnim prezentacijskim izlaganjima oni su uspjeli da posjetiocima prenesu infor­macije o mogućnostima hemioterapijskog, hirurškog i radioterapijskog liječenja karcinoma bronha, proceduri liječenja u okviru crnogorskog zdravstvenog sistema, kao i preporuke za biološku terapiju bolesti. Poseban kolorit u rad unijela su predavanja zasnovana na prikazima slučajeva iz ljekarske prakse. Docent doktor Danko Živković, onkopulmolog Specijalne bolnice u Brezoviku, imao je za temu Hemioterapijski pristup liječenju pacijenata sa karcinomom bronha uz prikaze slučajeva, a o Hirurgiji u terapiji karci­noma bronha govorio je dr Milan Mijović, grudni hirurg Klinike za grudnu hirurgiju Kliničkog centra u Podgorici. Dr Vanja Karađinović, radioterapeutkinja Onkološke klinike Kliničkog centra Crne Gore govorila je o standardnoj radioterapiji karcinoma bronha. Put pacijenta sa karcinomom bronha od primarne do tercijarne zdravstvene zaštite prisut­nima je obrazložila dr Vjera Lipovac-Usanović, pneumoftiziolog Centra za plućne bolesti Doma zdravlja u Tivtu, a u okviru petnaestominutnog izlaganja nastupila je i Ana Bogetić, diplomirana farmaceutkinja i predstavnica organizatorske firme. Ona je govorila o biološkoj terapiji nesitno-ćelijskog karcinoma pluća. Pneumoftiziolog Doma zdravlja u Ulcinju, prim. dr Gani Karamanaga, dao je osvrt na dijag­nostiku karcinoma bronha zasnovan na primjerima iz prakse, a dr Ana Smiljković, pneumoftiziolog Doma zdravlja u Herceg Novom, na osnovu primjera iz iskustva, govorila je o arteriovenskim malformacijama bolesti.

Sa sastanka pneumoftiziologa održanog u Budvi, crnogorskoj javnosti, kako stručnoj, tako i zakonodavnoj i laičkoj, upućeno je nekoliko značajnih poruka o sredst­vima borbe za suzbijanje obolijevanja od karcinoma pluća. Jedan od predstavnika struke, dr Milan Mijović, u toku svog izlaganja naveo je kao najvažnije:

1. Prevenciju,

2. Primjenu Zakona o zabrani upotrebe duvanskih proizvoda,

3. Rano otkrivanje raka pluća,

4. Brzu i kvalitetnu dijagnostiku,

5. Dobru bazu podataka, registar za rak i informacioni sistem,

6. Svakonedjeljno održavanje multidisciplinarnog konzilijuma,

7. Nabavku vrhunske opreme, na svim nivoima zdravstvene zaštite,

8. Kvalitetno usavršavanje,

9. Održavanje stručnih sastanaka i simpozijuma u Crnoj Gori,

10. Izradu vodiča i protokola i njihovu primjenu u praksi.

 

Budući da projekcije Svjetske zdravstvene orga­nizacije koje se odnose na period do 2030. godine predviđaju trend porasta broja smrtnih slučajeva uzrokovanih obo­lijevanjem od karcinoma, te da se smatra da će ta cifra premašivati 11 miliona slučajeva godišnje, aktivacija svih raspoloživih resursa u borbi protiv ove pošasti, nameće se kao obaveza. Stalno podsjećanje na takav pristup predstavlja važan i neizostavan segment borbe.