Izdanje Br. 57

Trudnoća ne smije da se prekida zbog pola

/Objavio / 0