Unapređenje dobrovoljnog davalaštva krvi

0
489

[heading size=”7”]Održana prezentacija KAP istraživanja i Komunikacione strategije za razvoj i unapređenje dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori [/heading] Prezentacija rezultata Istraživanja javnog mnjenja o znanju, stavovima i ponašanju građana u Crnoj Gori (KAP istraživanje) u vezi sa davalaštvom krvi i Komunikacione strategije za razvoj i unapređenje dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori održana je u prostorijama agencije CEED Consulting u Podgorici.

KAP istraživanje i Komunikaciona strategija su urađeni u okviru implementacije EU/IPA projekta “Implementacija evrop­skog sistema transfuzije krvi u Crnoj Gori”, koji sprovodi Svjetska zdravstvena organizacija u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore i Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore.

Tom prilikom, prisutnima se obratila pomoćnica minis­tra zdravlja Crne Gore dr Mira Dašić Jovanovski, naglašavajući neophodnost daljeg rada na planu podizanja svijesti građana o značaju dobrovoljnog davalaštva krvi, i to kako na planu njihovog znanja i informisanja, tako i na planu mobilizacije.

“Važno je i danas poslati poruku svim građanima da svaka data jedinica krvi može spasiti nečiji život, te da se i mi sami možemo naći u situaciji potrebe za krvlju. U tom smislu, neophodno je pomoći Zavodu za transfuziju krvi u njegovoj plemenitoj misiji obezbjeđenja krvi za potrebe svih naših pacije­nata” istakla je dr Dašić.

Šefica Kacelarije SZO za Crnu Goru Mina Brajović, u svom uvodnom obraćanju, podsjetila je da Rezolucija Skupstine SZO (WHA 63.12) sugeriše zemljama članicama da nacionalni sistemi transfuzije budu utemeljeni na dobrovoljnom, neplaćenom davalaštvu, kao i da teže postizanju samodovoljnosti, t.j. da države obezbjeđuju svoje potrebe za krvlju u potpunosti (100%) od strane dobrovoljnih neplaćenih davalaca krvi do 2020. godine.

“Dobrovoljni davaoci čine okosnicu bezbjednog i održivog sistema snabdijevanja krvlju. Redovni, dobrovoljni davaoci krvi su izvor bezbjedne krvi. Njih motiviše altruizam i osjećaj moralne obaveze ili društvene odgovornosti ” zaključila je Brajović.

Nakon uvodnih izlaganja, uslijedile su prezentacije KAP istraživanja, koje je predstavila Slavica Nikolić iz CEED Consulting-a, i Komunikacione strategije koju je predstavila inostrani konsultant Ljubinka Tončev iz Srbije.

Nalazi istraživanja su ukazali da je svaki treći crnogorac dao krv bar jednom u životu. U 80% slučajeva kod opste popu­lacije, davaoci potiču iz urbanih sredina. U populaciji dobrovoljnih davaoca, pripadnice ženskog pola se veoma rijetko opredjeljuju na ovaj humani gest. Svaki deseti DDK je žena. Ispitanici životne starosti od 18-25 godina su češće dali krv u poslednjih godinu dana. Želja da se pomogne drugome je najčešći motivacioni faktor, dok je strah od igle najveća barijera kada je riječ o dobro­voljnom davalaštvu. Vrlo je zabrinjavajuća i činjenica da gotovo svaki drugi ispitanik iz opšte populacije, koji je bar jednom u životu dao krv, konzumira alkohoh, dok 41% njih puši. U dijelu populacije koje nije učestvovalo nikada u akciji dobrovoljnog davanja krvi kao razlozi se navode strahovi/fobije od igle, krvi, za sopstveno zdravlje, mogućih zaraznih bolesti, stvaranja zavis­nosti i sl. Kao uspješne promotere dobrovoljnog davalaštva krvi prepoznate su ugledne ličnosti, na prvom mjestu sportisti, zatim doktori/zdravstveni radnici i postojeći davaoci krvi. Prema ocjenama ispitanika koji su makar jednom dali krv, rad zaposlenih u Zavodu za transfuziju krvi ocjenjuju veoma pozitivno (profe­sionalizam i ljubaznost).

Komunikaciona strategija za unapređenje i razvoj dobro­voljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori defmiše planske i kontinu­irane aktivnosti usmjerene na javno informisanje, komunikaciju i edukativno-motivacione aktivnosti, sa ciljem povećanja broja svih davalaca krvi na 3,5 % ukupne populacije mogućih davalaca i promjene strukture povećanjem porodičnih u odnosu na dobro­voljne davaoce krvi.

Istraživanje javnog mnjenja i Komunikaciona strategija koristiće se kao osnov za intenzivnu Javnu kampanju podizanja svijesti građana o značaju dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori, a čiji je početak planiran za početak 2014. godine.