U Dobroti održan seminar o deinstitucionalizaciji psihijatrijske službe

0
471

IZNAD PREPREKA ZA DRUŠTVENO UKLJUČIVANJE

  Seminar o deinstitucionalizaciji psihijatrijske službe pod nazivom “Iznad prepreka za društveno uključivanje” održan je od 23. do 25. marta u ZU Specijalna bolnica za psihijatriju u Kotoru. Seminar je organizovan u saradnji sa centrima mentalnog zdravlja iz Trsta i Udina, a predavači i učesnici okruglog stola bili su ljekari specijalisti psihijatri prim. dr Renzo Bon, rukovodilac Centra za mentalno zdravlje u Udinama, dr Stana Stanić, rukovodilac Centra mentalnog zdravlja u Trstu, tehničar Roberto Sau, a završnog dana seminara i u toku forumskih akivnosti u Kotoru i Podgorici priključio se i generalni direktor Centara regije prof. Roberto Menzina.

U okviru okruglog stola razmjenjivana su iskustva i analiziran čuveni “tršćanski” model deinstitucionalne psihijatrije, kao i mogućnosti njegove primjene u našim uslovima.

Dr Stana Stanić i Roberto Sau predstavili su Odsjek za mentalno zdravlje u Trstu, deinstitucionalizaciju i razvoj službi u zajednici, dok je dr Renzo Bon govorio o procesu deinstitucionalizacije u Italiji, od Bazalje do danas.

Prema riječima dr Stanić, potencira se da je mentalno oboljenje nešto opasno, pa su veliki otpori kako u javnosti, tako i u psihijatrijskoj struci, da se uradi deinstitucinalizacija koju je zagovarao i za nju se u Italiji izborio čuveni psihijatar Franko Bazalja. Kako je kazala, Bazaljinim zakonom iz 1978. godine Italija je postala i do danas ostala jedina zemlja u Evropi u kojoj su ukinute psihijatrijske bolnice.

– Taj koncept opasnosti treba da se demistifikuje jer očito sadrži netačnosti. Naši pacijenti zbilja izgledaju drugačije jer imaju više problema, siromašniji su, nemaju porodicu, porodica ih se stidi i slično. Moraju da postoje službe koje će da prihvate pacijente kada se zatvori bolnica. To ne znači da treba zatvoriti bolnicu i ostaviti pacijente na ulici, već mora da se pojača rad na terenu, da centri za mentalno zdravlje imaju i socijalnu i sanitarnu podršku kako bi pacijenti bili praćeni u mjestima gdje žive. To košta manje, humanije je i sasvim izvodljivo – pojasnila je dr Stanić.

Od domaćih predavača na seminaru su izlagali dr Borislav Mitrić i  dr Jovo Đedović. Oni su predstavili Psihijatrijsku bolnicu u Kotoru, te razvoj psihijatrije u zajednici u Crnoj Gori.

U ponedjeljak i utorak, 23. i 24. marta, u  Podgorici su održane kurs obuke za operatore društvenih udruženja, kao i susret radne grupe za izradu protokola o razumijevanju društvenih udruženja.

Govoreći o značaju ove vrste foruma, direktor bolnice “Dobrota” doc. dr sc. Dragan Čabarkapa kazao je da je seminar edukativan za menadžere iz oblasti zdravstva, kao i sve zaposlene u psihijatrijskim ustanovama, socijalnim ustanovama, centrima za mentalno zdravlje, a naročito za psihijatre/neuropsihijatre, psihologe, socijalne radnike, defektologe, visoko, više i srednje medicinsko osoblje koje se bavi poslovima mentalnog zdravlja.

U toku seminara prikazan je film iz dva dijela “Bio jednom grad luđaka”, odigrana pozorišna predstava “Ekstravagancija”, te predstavljen dokumentarni film ”Crazy about you” Danila Marunovića.