NVO ZDRAVA DONA MONTENEGRINA

0
642

Nevladina organizacija Zdrava Dona Montenegrina čedo je grupe onkologa koji svoj profesionalni angažman ne iscrpljuju u okvirima Kliničkog Centra Crne Gore, i koji svoju profesiju, tragom prakse odavno postojeće u razvijenim sredinama, doživljavaju kao misiju. Kao humanisti, entuzijasti i posvećenici uvidjeli su značaj okupljanja grupe pacijentkinja oboljelih od tumora dojke i svih onih sa njima povezanih, a to su, šire gledano, svi segmenti društva. Ideja je bila osnovati grupu za pružanje podrške, traženje potpore i osnaženje, u jednom za svakog delikatnom životnom periodu, kao što je suočavanja sa ozbiljnom bolešću.

Tako se prije osam godina rodila NVO Zdrava Dona Montenegrina.

Počelo se sa puno volje i dobrim namjerama za kafanskim stolom, da bi danas, poslije mnogo truda i rada, NVO Zdrava Dona Montenegrina bila skromna ali respektabilna organizacija sa čvrstom i uvaženom pozicijom u crnogorskom društvu. Izrasla je u organizaciju kojoj su otvorena sva vrata, kojoj se izlazi u susret, koju pozivaju na skupštinski odbor za zdravstvo i druge značajne skupove u Crnoj Gori na kojima se raspravlja o ovoj temi. Da se taj nivo uvažavanja ne zadržava samo na teritoriji Crne Gore govore i naša učešće u sesijama u Sarajevu i Beogradu. Da je u Crnoj Gori značaj borbe protiv karcinoma dojke prepoznat, potvrđuju i poslanici u parlamenu koji na sjednicama koje se održavaju tokom ružičastog oktobra nose naše obilježje.

Prioritetni cilj NVO Zdrava Dona Montenegrina je promovisanje ranog otkrivanja karcinoma dojke.

U našoj sredini tumor je i dalje tabu tema, a zdravstvena prosvećenost na niskom nivou. Bolest se često vidi kao fatum kojem se samo možete prepustiti, nešto što od nas ne zavisi, na šta ne možemo uticati, a preventivni pregledi smatraju se izazivanjem sudbine i prizivanjem bolesti. Razbijanje ovoh predrasuda, podizanje svijesti o nužnosti prevencije i nivoa zdravstvene kulture ozbiljan su zadatak za nas. U Doni lično iskustvo vidimo kao moralni imperativ koji nas obavezuje da upozorimo druge i tako ih sačuvamo. Sve ovo ipak je obaveza zdravstvenog i obrazovnog sistema u Crnoj Gori, a naša mala organizacija je tu da pomogne koliko može.

Blagotvorno je za svaku ženu da se nađe u grupi sa kojom dijeli istu bolest, isto iskustvo, strepnje i nade; grupi kojom dominirju razum, empatija, optimizam, vitalnost i u kojoj ponekad ispoljavaju i ono što ni sa najbližima nijesu podijelili. Proces liječenja svake od članica grupe se prati, kao i tokovi terapije i rezultati kontrola. U rad grupe se takođe uključuju i članov porodice i prijatelji. Po potrebi se organizuju stručna predavanja onkologa, nutricionista i psihologa. Susreti članica nijesu ograničeni samo na kancelariju Done. Često sa članovima porodice i prijateljima posjećujemo pozorište, džez klubove, organizujemo izlete u Skadar, Drač, Trebinje i Dubrovnik.

NVO Zdrava Dona Montenegrina je vremenom konstituisala jedno čvrsto jezgro organizacije od tridesetak članica, a ostale članice se povremeno pridružuju. NVO Zdrava Dona Montenegrina je otvorena za sve kojima je vrsta pomoći koju pružamo potrebna.

Već četiri godine postoji veb sajt NVO Zdrava Dona Montenegrina koji se redovno ažurira i putem koga se svi zainteresovani mogu informisati. Žene se javljaju za savjet, obavještenje, preporuku ili objašnjenje, a mi se trudimo, da u okviru naših mogućnosti, izađemo u susret.

Sve ovo je tek jedan segment našeg djelovanja.

Iz nadležnog ministarstva najavljuju uskoro program koji će obuhvatiti rizičnu grupu žena na čitavom području Crne Gore, program redovnih mamografskih pregleda kakav dugi niz godina postoji u razvijenom svijetu i daje izuzetno dobre rezultate. Pilot program već postoji u opštini Danilovgrad, a pozitivni efekti imaju mnogo veći domet od opštinskog atara. O toku ovog programa mediji detaljno izvještavaju i to se, čuje, vidi i čita u čitavoj državi. Ovaj program, česta pojavljivanja naših onkologa u javnosti i djelovanje NVO Zdrava Dona Montenegrina rezultirali su vidljivim pomacima.

Tako, Klinika za onkologiju bilježi porast broja novootkrivenih slučajeva i to tumači kao rezultat ove udružene kampanje, jer je riječ o ranoj fazi bolesti koja se može dijagnostifikovati mamografskim pregledom kada pacijentkinja nema simptoma.

Gdje je tu Dona?

Prišli smo problemu sa više strana. Naše članice se pojavljuju u medijima sa ličnom pričom, svojim licima pokrivaju tu „strašnu riječ“- rak dojke, uvjerene da je to način da razbiju strah i zebnju. Ima li uvjerljivijeg dokaza da dijagnoza kancer grandule mame ne znači kraj života od vedre nasmijane žena koja kaže: „Da, imala sam tumor, operisna sam, liječena sam, liječim se, sad sam dobro i biću dobro“? Ne plašite se preventivnih pregleda, kakav god rezultat bio na dobitku ste, poruka je koju želimo da pošaljemo svim ženama.