U KCCG počela primjena nove metode zračenja tumora

0
768

radiologijaU Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) prvi put je uspješno primijenjena stereotaksična radioterapijska tehnika zračenja tumora na mozgu, koja omogućava da se oboljelima od karcinoma vrlo precizno i efikasno zrače i liječe tumorske promjene, dok je zdravo tkivo maksimalno pošteđeno. Ovaj vid terapije pomoću većeg broja snopova ciljano i vrlo precizno na tumor usmjerava zračenje, uz maksimalnu poštedu ostalog zdravog tkiva.

Procedura se sprovodi u Klinici za onkologiju i radioterapiju KCCG, na linearnom akceleratoru, novom savremenom aparatu za zračenje, koji je nabavljen prošle godine, a čijom primjenom se obezbjeđuje jednako efikasno liječenje i rezultati kao na aparatima gama nož, sajber nož ili X nož, zbog čega su se do sada pacijenti upućivali u zdravstvene centre van Crne Gore.

Načelnica Centra za radioterapiju u KCCG-u, dr Gordana Ristić Bašović, pojašnjava da su se kupovinom najsavremenijeg linearnog akceleratora stvorile velike tehničke mogućnosti kada je riječ o radioterapijskoj onkologiji.

– U pitanju je primjena kompleksnih, savremenih tehnika zračne terapije, a tu prije svega mislimo na zračenje IMRT-RapidArc tehnikom. To su tehnike koje podrazumijevaju da se doza zračenja, koja se prepisuje za određenu vrstu tumora, skoncentriše na sam tumor, a da se maksimalno poštede okolni zdravi organi. Mi smo sa ovim tehnikama počeli u junu, nakon edukacije kadra i uz prisustvo stručnih konsultanata sa velikim iskustvom u ovim oblastima – objasnila je dr Ristić Bašović.

Ona je rekla da je u Kliničkom centru prvi put primijenjena i stereotaksična terapija zračenjem. – Stereotaksična radiohirurgija je primjenjena kod pacijentkinje sa solitarnom metastatskom promjenom u mozgu. Mi smo u srijedu sproveli ovu zračnu terapiju sa velikim uspjehom. Pacijentkinja je dobro podnijela zračnu terapiju, tako da je već sljedećeg dana dana otpuštena sa klinike – rekla je dr Bašović.

Ona je pojasnila da se stereotaksičnom radioterapijskom tehnikom zračenja tumora mozga, doza sa visokom preciznošču fokusira na sam volumen tumora, a vrlo se malom dozom ozrače okolne zdrave strukture. – Cilj je da poslije ovog zračenja ostane ožiljak na mjestu tumora, u ovom slučaju metastatske promjene, a da okolne tkivne strukture budu neoštećene – kazala je dr Ristić Bašović.

Doc. dr Dušan Mileusnić, renomirani stručnjak u ovoj oblasti, koji se kao stručni konsultant, nakon poznatih regionalnih onkoloških cnetrara odlučio za angažman u KCCG, pojasnio je da nijedna tehnika nije univerzalna za sve situacije u radioterapiji, već da linearni akcelerator nudi lepezu tehnika zračenja i omogućava da se za svakoga pacijenta odredi optimalna tehnika, koja će na najbolji način dovesti do željenih rezultata liječenja.

– Za pacijente to znači, da u najvećem broju prestaje potreba za slanjem u inostrane centre i da će ubuduće pod istim uslovima, na istoj vrsti aparata koji su instalirani u najsavremenijim svjetskim radioterapijskim centrima, moći dobijati isti kvalitet liječenja, u skladu sa medicinskim standardima – objasnio je doc. dr Mileusnić.

Stereotaksična radioterapija se, kako je pojasnio, uglavnom primjenjuje u visokoprezicnom, fokusiranom ozračivanju manjih tumora, bilo da se nalaze u mozgu, ili u plućima, kostima, jetri ili limfnim čvorovima. – Fokusirano zračenje tumora, koji su u blizini drugih zdravih tkiva i organa omogućava poštedu tih organa i vrlo efikasno liječenje tumorskih promjena – kazao je doc. dr Mileusnić. On je rekao da će se sada u KCCG-u stereotaksične tehnike zračenja primjenjivati samo na tumorima na mozgu. – A sa nabavkom nove opreme vjerovatno će se steći tehnički uslovi za stereotaksično zračenje drugih tumorskih lokalizacija. U svakom slučaju, na ovaj način Klinički centar postaje jedan od rjeđih centara, gdje se, na postojećoj opremi, može sprovoditi čitava lepeza najsavremenijih tehnika zračenja – rekao je doc. dr Mileusnić.

Prema njegovim riječima, pacijenti stereotaksičnu zračnu terapiju podnose bez većih komplikacija. – Naravno, svako liječenje teoretski može da ima određeni nivo komplikacija, ali u svakom slučaju i kada se pojave, one su nakon zračenja stereotaksičnom tehnikom minimalne i prolaznog karaktera – rekao je doc. dr Mileusnić. On je kazao da linearni akcelerator može da ponudi apsolutno isti kvalitet i uspjeh liječenja kao gama nož, sajber nož ili X-nož aparat. – Ovaj aparat sa istim uspjehom, kao i primjenom drugih aparata za stereotaksično zračenje, može da liječi oligometastatsku bolest, tj. pacijente, koji imaju ograničen broj metastatskih promjena ili tumore određene veličine i vrste, gdje je mogućnost za dugotrajno preživljavanje pacijenata vrlo vjerovatna, a sa odgovarajućom primjenom ovakvih tehnika zračenja postižemo željeni efekat u njihovom liječenju – rekao je doc. dr Mileusnić.

 

                                                                                                        Klinički centar Crne Gore