Važnost HbA1C u dobroj kontroli dijabetesa

0
123

Dr Vesna Dujović, internista-endokrinolog

Opšta bolnica, Pljevlja

 

Šta je HbA1C?

Sastavni dio krvi su crvena krvna zrnca, tj. eritrociti. Njihov sastavni dio je bjelančevina hemoglobin. Hemoglobin ima glavnu ulogu da prenosi kiseonik kroz tijelo. Glukoza se za hemoglobin vezuje neenzimskim putem i jednom vezana tako ostaje do kraja životnog vijeka eritrocita (120 dana). Što je  u krvi više glukoze, više je i vrijednosti glikoliziranog hemoglobina (HbA1C). HbA1C pokazuje srednju vrijednost glukoze u krvi zadnjih 8-12 nedjelja, ali ne pruža uvid u oscilacije nivoa glikemije u krvi tokom dana (ne otkriva eventualne hipoglikemije). Zbog toga su neophodna česta mjerenja glikemije u krvi prema određenom ritmu, pomoću samomjerača, i tačno evidentiranje.

Tek na osnovu rezultata ove dvije analize ljekar vrši procjenu uspješnosti liječenja i pravi plan dalje terapije u narednom periodu.

Kada treba raditi HbA1C?

 • Kada pacijenti imaju klasične simptome hiperglikemije (povećana žeđ – polidipsija; povećan osjećaj gladi – polifagija; povećano mokrenje – poliuroija; mučnina; zamućen vid; infekcije koje sporo prolaze).
 • Gojazni pacijenti koji imaju još neki faktor rizika za razvoj dijabetesa (fizička neaktivnost; dijabetes u porodici; visok krvni pritisak; poremećen lipidni status; policistični jajnici; kardiovaskularna oboljenja).
 • 1 – 2 puta godišnje kada je kod pacijenata utvrđeno predijabetesno stanje.
 • Nakon postavljanja dijagnoze dijabetesa ova analiza se radi na svaka tri mjeseca ako nije postignut terapijski cilj. Ako je postignut terapijski cilj i dobro kontrolisan dijabetes, onda se može raditi na svakih šest mjseci.

Korišćenje HbA1C parametra za dijagnozu dijabetesa?

 • Za osobe koje nemaju dijabetes normalan nivo HbA1C je između 4% – 5.6%;
 • HbA1C između 5.7% – 6.4% predstavlja nivo u kome je povećan rizik za dijabetes;
 • HbA1C > 6.5% predstavlja dijabetes.

Za osobe sa dijagnostikovanim dijabetesom ciljni rezultat za HbA1C < 7%. Međutim, Američka i Evropska asocijacija za dijabetes (ADA i EASD) preporučuju da se ciljne vrijednosti kod dijabetičara tipa 2 moraju određivati za svakog pacijenta pojedinačno, uzimajući u obzir različite individualne faktore svakog pacijenta (dužina vremena od dijagnoze, prisustvo drugih bolesti, kao i komplikacije dijabetesa, rizik od komplikacija uslovljenih hipoglikemijom).

Nivo HbA1C je u direktnoj vezi sa rizikom za razvoj svih komplikacija dijabetesa. Smanjenje vrijednosti HbA1C dovodi do:

 • Smanjenja rizika za razvoj svih komplikacija za 21%;
 • Smanjenje rizika od smrtnog ishoda izazvanog dijabetesom za čak 21%;
 • Pad rizika od nastanka infarkta srca za 14%;
 • Smanjenje učestalosti mikrovaskularnih komplikacija (neuropatija, oštećenje bubrega i oštećenje vida) za čak 37%.