Kako je pravilno raditi profil šećera

0
3525

Dr Suzana Ivanović, internista endokrinolog

Opšta bolnica Danilo Prvi, Cetinje

 

Šta je profil glikemije?   

Određivanje profila glikemije je, u stvari, mjerenje vrijednosti šećera u krvi u predviđenim vremenskim intervalima, što predstavlja najbolji način da šećerna bolest bude dobro regulisana. Takođe, na taj način možemo da procijenimo da li je terapija šećerne bolesti odgovarajuća, obroci dobro raspoređeni i hrana koja se uzima adekvatna.

Zašto je važno redovno mjeriti profil glikemije?

Profil glikemije pomaže pacijentu i ljekaru da odrede pravu terapiju za pacijenta, na osnovu njega koriguje se doza insulina, isključuje  pojava hipoglikemija, boljom glikoregulacijom sprječava nastajanje hroničnih i akutnih komplikacija šećerne bolesti, a samim tim poboljšava kvalitet života.

Zašto je potrebno raditi profil glikemije?

Na osnovu profila glikemije možemo dobiti najpreciznije podatke o nivou šećera u krvi.

Kako se određuje profil glikemije?

Koncentracija šećera u krvi se mjeri:

– Prije doručka (na primjer oko 8h ujutru);

– 2h nakon doručka (na primjer oko 10h);

– Prije ručka (oko 13h);

– Dva sata nakon ručka (oko 15h);

– Prije večere (oko 18h);

– 2h nakon večere (oko 20h);

– Prije spavanja (oko 22h);

–  I u 03h izjutra.

Na koju vrijednost šećera u krvi mislimo kada kažemo glikemija natašte?

Termin glikemija natašte se odnosi na vrijednost glukoze koja je izmjerena ujutru, 8h nakon posljednjeg obroka.

Šta znači termin postprandijalna glikemija (PPG)?

Postprandijalna glikemija predstavlja nivo šećera u krvi nakon obroka.

Zašto je važno da mjerimo PPG?

Veći dio života čovjek provodi u postprandijalnom stanju. To je jako važno, jer najveći uticaj na razvoj komplikacija šećerne bolesti i nivo šećera u krvi ima upravo nivo šećera u krvi nakon obroka.

Zato se oboljelima od šećerne bolesti preporučuje mjerenje šećera u krvi i 2h nakon obroka.

Zbog čega mjerimo vrijednost glikemije u 03h ujutru?

Mjerenje glikemije u 03h ujutru je bitno jer su u tom periodu najčešći padovi šećera u krvi. Ova vrijednost je neophodna za pacijente koji su na insulinskoj terapiji. Na osnovu izmjerene vrijednosti ostaje terapija ista, ili ju je potrebno korigovati.

Koje su preporučene vrijednosti glikemije natašte i postprandijalne glikemije?

Preporučene vrijednosti glikemije natašte su od 4,4 do 7 mmol/l a vrijednosti postprandijalne glikemije do 9 mmol/l.  U T1DM se može tolerisati vrijednost postprandijalne glikemije i do 10 mmol/l, ukoliko se ne može postići ciljna postprandijalna glikemija, bez epizoda hipoglikemije (pad šećera u krvi).

Od čega zavisi koliko često je potrebno raditi profil glikemije?

Učestalost mjerenja glikemije zavisi od terapije koju pacijent koristi. Ukoliko je pacijent na terapiji tabletama, profil glikemije se određuje jedan put mjesečno, u međuvremenu kontrola glikemije natašte i postprandijalne glikemije još jednom nedjeljno.

Za pacijente koji su na kombinovanoj terapiji insulinom i tabletama, kao i za one koji su samo na insulinskoj terapiji, potrebno je mjerenje glikemije jedan put nedjeljno i kontrola glikemije natašte, kao i postprandijalne glikemije bar još jednom nedjeljno.

Da li je potrebno češće mjeriti profil glikemije i kada?

U situacijama kada imamo promjene režima ishrane, infekcije ili veću fizičku aktivnost, neophodno je intenzivnije pratiti vrijednosti glikemije u krvi i često raditi profil.

Šta je dnevnik samokontrole?

Dnevnik samokontrole predstavlja svesku gdje se upisuju profili glikemije.

Važno je naglasiti da, prilikom svake posjete ljekaru,  treba ponijeti sa sobom svoj dnevnik samokontrole. On pruža  pacijentu i ljekaru neophodne informacije o tome koliko je uspješna terapija koju pacijent prima. Na osnovu toga može se donijeti odluka o eventualnoj promjeni terapije i životnih navika.

Kakve su preporuke za mjerenje šećera u krvi u toku trudnoće?

U trudnoći je potrebno određivati nivo glikemije natašte svakodnevno i/ili postprandijalne glikemije 2-3 puta na dan.

Koje su ciljne vrijednosti glikemije u trudnoći?

Poželjno je da vrijednost glikemije natašte, prije obroka, pred spavanje i u toku noći bude 3,3 do 5,4  mmol/l, a postprandijalna glikemija 5,4-7,1 mmol/l.