Zaštitimo našu budućnost

0
540

Ona je dodala da su ciljevi liječenja uspostavl­janje dobre metaboličke kontrole bolesti, da se uklone ili umanje simptomi bolesti i da se spriječi razvoj ili ublaže komplikacije. Kazala je da uspostavljanje dobre metaboličke kontrole podrazumijeva edukaciju u kojoj glavnu ulogu u svom liječenju ima bolesnik, zahvaljujući informaciji o svojoj bolesti i značaju samokontrole (koje mu daju ljekar i stručno osoblje u savjetovalištu).

Samokontrola obuhvata prije svega režim ishrane, tj. adekvatan unos namirnica izrađen na osnovu individualnih karakteristika (starost, tjelesna težina, visina, ponekad i pol), a onda i terapijski tretman i pra­vovremeno reagovanje na simptome pogoršanja. Posebno je naglasila i komplikacije koje se mogu javiti, a tu spadaju mikrovaskularne promjene koje u najvećem procentu zahvataju: oči (progresivan gubitak vida), bubrege (insuficijencija), promjene na kardiovaskular­nom sistemu. Što se fizičke aktivnosti tiče, dr Enisa Pupović apeluje na umjerenu fizičku aktivnost koja se preporučuje osobama sa povećanim rizikom od obolije­vanja ili već oboljelima. Fizička aktivnost od 30 minuta popravlja opšte zdravstveno stanje odnosno dovodi do povećanja insulinskih receptora, ali ukoliko dođe do grčeva, bola, ili bilo kojih drugih neprijatnosti, fizičke aktivnosti se moraju obustaviti, kazala je ona. Ono što je obavezno, kako navodi, jeste kontrola nivoa šećera u krvi i prije i nakon fizičke aktivnosti.

Mjere prevencije su primarna prevencija koja podrazumijeva otkrivanje rizičnih grupa i pojedinaca, sekundarna prevencija, koja obuhvata mjere na ranom otkrivanju dijabetesa, i tercijarna prevencija, koja podra­zumijeva prevenciju komplikacija kod oboljelih od dijabetesa. Ciljevi koji su od posebnog značaja jesu: edukacija oboljelih, njihovih porodica, zdravstvenih radnika i široke društvene zajednice od izuzetnog je značaja za smanjenje broja oboljelih, kao i za manji stepen invalidnosti i smrtnosti.