02. decembar – Jedan od pet Evropljana iskusiće invaliditet

0
254

Do 2020. godine će, prema očekivanjima, jedan od pet Evropljana iskusiti određeni stepen invaliditeta, saopštio je šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Aivo Orav.
– Lica sa invaliditetom nastavljaju da se suočavaju sa većim rizikom od društvenog isključivanja nego opšta populacija, i očekivanja su da će do 2020. godine jedan od pet Evropljana iskusiti određeni stepen invaliditeta – kazao je Orav na svečanosti koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.
Taj resor je, uz saradnju i podršku Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, u susret Međunarodnom danu lica sa invaliditetom, organizovao svečanost na kojoj je prezentovana Konvencija o pravima lica sa invaliditetom na lako razumljivom formatu za osobe sa intelektualnim oštećenjima.
Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka kazao je na svečanosti da svaki čovjek dolazi na svijet sa istim pravom na život, sreću i poštovanje. Naglasio je da dostojanstvo čovjeka nije i ne može biti predmet pogađanja.
Šefica Generalnog direktorata za programe Savjeta Evrope Pilar Morales, izrazila je zadovoljstvo povodom uspješne realizacije projekta IPA 2014 – Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori – PREDIM.
Generalna direktorica Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje, Arijana Nikolić Vučinić, saopštila je da da Ministarstvo prosvjete posvećuje posebnu pažnju unapređivanju obrazovnih potreba ranjivih društvenih grupa i podizanju svijesti o poštovanju univerzalnih vrijednosti.
Predstavnici institucija i udruženja predstavili su svoj dosadašnji rad i rezultate na osposobljavanju djece sa smetnjama u razvoju, odnosno očuvanju onog dijela njihovih mogućnosti koji će im sjutra obezbjediti samostalniji život.
Djeca iz NVO Zračak nade iz Pljevalja, Resursnog centra za djecu i osobe, Dnevnog centra iz Pljevalja i Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica priredili su umjetničko-zabavni program.