03. decembar – Prepoznajte šansu, ne invaliditet

0
296

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom iz udruženja paraplegičara Cetinje saopštili su da i pored određenog napretka, osobama sa invaliditetom (OSI) su uskraćena prava u svim oblastima života.
Glavni grad Podgorica trebalo bi da, u budžetima za naredne godine, planira sredstva za realizaciju lokalnih i nacionalnih dokumenata koja se tiču ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom (OSI), ocijenjeno je na pres konferenciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG).
Koordinatorka Pravnog programa i antidiskriminacije u UMHCG, Miroslava-Mima Ivanović, ocijenila je da je proces planiranja, izrade, sprovođenja i monitoringa realizacije budžeta Glavnog grada Podgorice neusklađen s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom.
Iz caritasa barske nadbiskupije je saopšteno da je osobama sa invaliditetom (OSI) potrebno pružiti mogućnost zaposlenja, jer će na taj način biti stvoren novi ambijent sa više inicijativa u cilju radne i socijalne integracije te populacije.
Procjene su da OSI čine oko 10 odsto svjetske populacije.