03. april – Odžan IV Forum ministara zdravlja jugoistočne Evrope

0
287

Delegacija ministarstva zdravlja, predvođena ministrom zdravlja dr Kenanom Hrapovićem, na poziv ministarke zdravlja republike Moldavije Ruxande Glavan, učestvovala je na IV forumu ministara zdravlja zemalja jugoistočne Evrope, koji se održao u Kišinjevu, u Moldaviji, 3. i 4.aprila.
Sastanak je imao za cilj vođenje dodatnih razgovora u vezi političke i stručne saradnje i načina uspostavljanja bližih formi partnerstva. Osnovna svrha foruma je stvaranje zajedničkih subregionalnih i nacionalnih aktivnosti u okviru regiona jugoistočne Evrope u cilju sprovođenja i dostizanja održivih ciljeva razvoja UN i unapređenja zdravlja, poštovanja principa jednakosti i dostupnosti.
Na forumu je potpisan četvrti politički dokument – Kišinjev Deklaracija, zajedno sa strategijom zdravlja regiona jugoistočne Evrope do 2030 i novim Memorandumom o razumijevanju. Tokom skupa govoreno je o problemu epidemije hroničnih oboljenja kao prepreke održivom razvoju i rastu. Ministri zdravlja jugoistocne Evrope poručili su da zdravlje doprinosi smanjivanju siromaštva i socijalnoj inkluziji i da se ulaganjem u zdravlje ulaže u održivu budućnost cjelokupnog društva.
Na Forumu je ministar Hrapović imao niz značajnih bilateralnih sastanaka sa kolegama iz regiona, u cilju formalizovanja saradnje na polju zdravstva, usaglašavanja prioritetnih aktivnosti radi jačanja kvaliteta zdravstvenih servisa. Hrapović je predsjedavao sesijom koja je bila posvećena međunarodnom zdravstvenom pravilniku.
Predstavnik Evropskog direktorata za medicinu i zdravstvenu zaštitu, mr Francois Xavier Lery i ministar Hrapović razgovarali su o reformi farmaceutske politike, koja je počela u Crnoj Gori. Značajan susret ministar Hrapović imao je sa regionalnom direktorkom SZO za Evropu Zsuzsanna Jakab, sa kojom je razgovarao o intenziviranju saradnje u oblasti kontrole zaraznih bolesti sa fokusom na vakcinaciju. Takođe je razgovarao i sa dr Betinna Mene, SZO kordinatorom za održive ciljeve razvoja, kao i sa ostalim ličnostima iz oblasti zdravstva.
Pored Crne Gore, na IV Forumu ministara zdravlja učestovale su i ostale članice zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Izrael, Makedonija, Moldavija, Rumunija i Srbija.