05. jun – Održan Kongres zdravstvenih radnika

0
290

U Ulcinju je kao i predhodnih godina održan Kongres zdravstvenih radnika sa međunarodnim učešćem. Kongres je organizovala Asocijacija zdravstvenih radnika pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore. Na Kongresu je učestvovao veliki broj zdravstvenih radnika iz Crne Gore i reginona i prezentovano je više stručnih radova.
Skup je otvorila, u ime Ministarstva zdravlja, sekretarka Tijana Prelević koja je istakla da je uloga zdravstvenih radnika u reformi sistema zdravstva izuzetno značajna, jer oni predstavljaju oslonac zdravstvene njege.
– Bez adekvatne zdravstvene njege, koja je veoma bitan segment zdravstvene zaštite, nema unaprjeđenja zdravlja, prevencije bolesti i brige o fizički, mentalno i socijalno oboljelim licima svih uzrasta, kako u porodici tako i u zajednici i zdravstvenim ustanovama. Posebnu važnost medicinske sestre i tehničari imaju u liječenju teško oboljelih lica, a još značajniju ulogu imaju u trenucima života kada nam je topla ljudska riječ najpotrebnija.
Prioritetan zadatak Ministarstva zdravlja je obezbjeđivanje uređenog i efikasnog zdravstvenog sistema, na stabilnim finansijskim osnovama, u čijem je središtu pacijent. To želimo postići podizanjem kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenta, prije svega kroz reformske procese koji su u toku i edukaciju i stručno osposobljavanje kako ljekara tako i srednjeg medicinskog kadra na svim nivoima zdravstvene zaštite. Ministarstvo zdravlja je, kroz plan kontinuirane medicinske edukacije, prepoznalo potrebu edukacije srednjeg medicinskog kadra, uz poseban naglasak na poboljšanju komunikacijskih vještina sa pacijentima.
Sigurna sam da će ovogodišnji Kongres doprinijeti povećanju ukupnog nivoa znanja i vještina zdravstvenih radnika, blagovremenom prenošenju savremenih medicinskih dostignuća na sve nivoe zdravstvene zaštite, sa krajnjim ciljem poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite stanovništva – izjavila je Prelević.