06. jun – Ministar Hrapović posjetio je Regionalnu kancelariju Svjetske zdravstvene organizacije u Kopenhagenu

0
261

Delegacija Crne Gore, predvodjena ministrom zdravlja dr Kenanom Hrapovićem, boravila je u službenoj posjeti Regionalnoj kancelariji Svjetske zdravstvene organizacija za Evropu, u Kopenhagenu, Danska. Ministar Hrapović razgovarao je sa Žužanom Jakab, regionalnom direktorkom Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu. Takođe, održano je više sastanaka sa direktorima divizija za hronične nezarazne bolesti, za zarazne bolesti, za informacije i istraživanje, jačanje zdravstvenih sistema, na kojima će se razgovarati o budućim koracima radi unaprijeđenja saradnje u svakom od navedenih segmenata.
Ministar Hrapović je posebno istakao posvećenost Vlade Crne Gore integrisanom pružanju zdravstvene zaštite, sa posebnim fokusom na primarnu zdravstvenu zaštitu i jačanju kapaciteta potrebnih za efikasno rješavanje hroničnih oboljenja, kao dominantnog uzroka obolijevanja i umiranja u Crnoj Gori.
– Do sada ostvareni rezultati u saradnji sa SZO, predstavljaju osnovu za inteziviranje pružanja ekspertske podrške, u cilju efikasnije kontrole hroničnih oboljenja, sprovođenja procjene učinkovitosti zdravstvenog sistema, sa posebnim fokusom na unprjeđenje dostupnosti i racionalne upotrebe lijekova – ocijenio je ministar Hrapović.
Žužana Jakab posebno je pozdravila dosadašnji doprinos Crne Gore u promociji rada Zdravstvene mreže za Jugoistočnu Evropu i programa saradnje malih zemalja. Ona je izrazila očekivanje da će regionalne platforme za mobilizaciju resursa i razmjenu znanja i iskustava biti korištene u definisanju i pružanju efikasnog i održivog odgovora na zajedničke izazove sa kojima se suočavaju zdravstveni sistemi zemalja Jugoistočne Evrope.